Οδηγίες χρήσης λογισμικού KWHotel
Άδεια
Δωμάτια
Ημερολόγιο
Κρατήσεις
Πελάτες
Γεύματα
Υπηρεσίες
Λογιστικά
Διαμόρφωση
Διαχείρηση τιμών
KWHotel Free
KWHotel Standard
KWHotel Pro
Δημιουργία δωματίων για ξενώνα

Μπορείτε να βρείτε εδώ τις οδηγίες.

Δημιουργία βάσης δωματίων

Μπορείτε να βρείτε εδώ τις οδηγίες.

Διαμόρφωση ημερολογίου

ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Η „ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ”?

Η αναζήτηση σας βοηθάει να βρείτε δωμάτια που περιλαμβάνουν το όνομα που έχετε πληκτρολογίσει.Θα πρέπει να γράψετε τουλάχιστον δύο χαρακτήρες (γράμματα ή νούμερα).

Μπορείτε να βρείτε εδώ τις οδηγίες.

Φίλτρο αναζήτησης δωμάτιου

ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ?

Το φίλτρο σας βοηθάει να αναζητήσετε το δωμάτιο που θα περίερχει το όνομα που θέλετε. Θα πρέπει να γράψετε τουλάχιστον δύο χαρακτήρες (γράμματα ή νούμερα)

Φίλτρο αναζήτησης ομαδικών κρατήσεων

ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ?

Σας επιτρέπει να αποκρύψετε όλες τις ατομικές κρατήσεις. Όταν γράφετε το όνομα της κράτησης, όλες οι κρατήσεις που σχετίζονται με την ομαδική κράτηση θα εμφανιστούν.

Εκτύπωση ημερολογίου

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΩ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ?

Για να εκτυπώσετε το ημερολόγιο κρατήσεων, διαμορφώστε την οψη που θέλετε να το εκτυπώσετε. Χρησιμοποιήστε τα κουμπία διαμόφωσης του ημερολογίου που βρίσκονται κάτω αριστερά του ημερολογίου. Το KWHotel θα σας εμφανίσει την προεσκόποιση όταν πατήσετε το κουμπί με τον εκτυπωτή.

Μεμονωμένες κρατήσεις

Μπορείτε να βρείτε εδώ τις οδηγίες.

Ομαδικές κρατήσεις

Μπορείτε να βρείτε εδώ τις οδηγίες.

Ατομικός πελάτη / Στοιχέια Εταιρίας

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ, ΩΣΤΕ ΤΟ KWHOTEL ΝΑ ΜΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ?

Παρακαλώ ανοίξτε την κράτηση, πατήστε „Προσθήκη πελάτη” – δίπλα στο όνομα θα εμφανιστεί ένα κίτρυνο +. όταν το πατήσετε θα μπορέσετε να προσθέσετε την εταιρία στον πελάτη και τότε θα εμφανιστούν όλα τα στοιχεία στην οθόνη κράτησης και στο ημερολόγιο.

Τα φορολογικά έγγραφα μπορούν να δημιουργηθούν για την εταιρία, στις υποσημειώσεις μπορείτε να προσθέσετε το όνομα του πελάτη. Για να το κάνετε, πάτε Εργαλεία → Διαμόρφωση → Τιμολόγια → Σελίδα 2 → Προεπιλεγμένες υποσημειώσεις για την διαμονή στα τιμολογία.

Παράδειγμα: Όνομα πελάτη: {guest_name}

Ένωση κρατήσεων

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΕΤΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ?
Ναι. Κάθε ατομική κράτηση μπορείτε να την προσθέσετε σε μια ομαδική. Για να το κάνετε: ανοίξτε την ατομική κράτηση που θέλετε να την προσθέσετε στην ομαδική κράτηση. Πάνω δεξιά γωνία, στην καρτέλα Αλλα, γράψτε τον αριθμό της ομαδική κράτηση ή αφήστε „0” ώστε το KWHotel να δημιουργήσει μια νέα ομαδική κράτηση. Τώρα φορτώστε τον αριθμό ομαδικής κράτησης (πάνω αριστερά), ανοίξτε μια άλλη ατομική κράτηση και στην επιλογή Άλλα, γράψτε τον αριθμό της ομαδικής κράτησης για την οποία θέλετε να προσθέσετε την κράτηση.

Καταστάσεις κρατήσεων

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ ΤΙΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ?

Δεν είναι δυνατόν να επεξεργαστείτε τις προεπιλεγμένες καταστάσεις κρατήσεων. Όμως, το λογισμικό μας σας παρέχει την δυνατότητα επιπλέον καταστάσεων. Για να προσθέσετε επιπλέον κατάσταση, ανοίξτε μια ατομική κράτηση, πατήστε „Επιπλέον κατάσταση κρατήσης” → επεξεργασία κατάσταση κράτησης. Μόλις αποθυκεύσετε την κράτηση, θα μπορείτε να αλλάζετε μεταξύ των επιπλέων καταστάσεων και των προεπιλεγμένων κρατήσεων, επιλέγοντας κάτω δεξία του ημερολογίου.

Διαχείρηση βάση πελατών

Μπορείτε να βρείτε εδώ τις οδηγίες.

Διαχείρηση γευμάτων

Μπορείτε να βρείτε εδώ τις οδηγίες.

Διαχείρηση υπηρεσιών

Μπορείτε να βρείτε εδώ τις οδηγίες.

Διαχείρηση λογιστικών

Μπορείτε να βρείτε εδώ τις οδηγίες.

Αλλαγή τίτλων εγγράφου

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ? (Π.Χ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ,ΠΡΟΦΟΡΜΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ)?

Εργαλεία → Διαμόρφωση —> Τιμολόγια –> Σελίδα 1 (στο πάνω μέρος), προσθέστε όνομα που θέλετε και πατήστε Αποθύκευση.

Προσθήκη αποδείξεων στα τιμολόγια

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΕ ΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ?

Για να προσθέσετε απόδειξη στο τιμολόγιο :

  1. Ανοίξτε το τιμολόγιο που θέλετε να προσθέσετε την απόδειξη.
    Σχόλιο: το τιμολόγιο μπορεί να ανοιχτεί στο παράθυρο κρατήσεων ή στα Λογιστικά.
  2. Πατήστε «Αποθύκευση».
  3. Επιλέξτε «Έκδοση νέας απόδειξης”.
  4. Πατήστε «Εκτύπωση»
  5. Θα εμφανιστεί το παράθυρο δημιουργίας απόδειξης. Αποθυκεύστε το. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!! Άμα εκδώσετε τιμολόγιο και απόδειξη ξεχωριστά, στις αναφορές η πληρωμή θα μετρηθεί δύο φορές!
Διαμόρφωση τραπεζικού λογαριασμού

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ?

Στο KWHotel επιλέξτε Εργαλεία → Πληροφορίες ξενοδοχείου. Εκεί θα βρείτε δύο πεδία που σχετίζονται με το όνομα της τράπεζας και τον αριθμό του λογαριασμού σας. Συμπληρώστε και τα ΔΥΟ πεδία και αποθηκεύστε τις αλλαγές.

Διόρθωση του φόρου στα έγγραφα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΩ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΣΤΑ ΔΙΟΡΦΩΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ?

Για να διορθώσετε τον φόρο:
Πατήστε «0» στο πεδίο Ποσότητα του προίοντος για το οποίο θέλετε να διορθώσετε τον φόρο.
Παρακάτω ξαναγράψτε όλο το προιόν ξανά. Τότε θα σας εμφανιστεί ανοιχτό το πεδίο φόρου.
Γράψτε τα σωστά ποσά και αποθυκεύστε το τιμολίγιο.

Αποδείξεις ταμείου και εκταμίευση

ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ KWHOTEL ΝΑ ΕΚΔΙΔΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΕΙ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ?

Ναι. Η αυτόματη έκδοση αποδείξεων και εγγράφων εκταμιεύσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τιμολόγια και αποδείξεις μέσω Εργαλεία → Διαμόρφωση → Τιμολόγια –> Σελίδα 1

Αυτόματη προσθήκη σχόλιων στα τιμολόγια

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΟΥ?

Ναι.Αυτόματες υποσημειώσεις (πχ στοιχεία πελάτη, δωμάτιο,άφιξη/αναχώρηση και άλλα) μπορούν να ρυθμιστούν στο Εργαλεία → Διαμόρφωση → Τιμολόγια –> Σελίδα 2 –> Προεπιλεγμένες υποσημειώσεις για τη διαμονή στα τιμολόγια.

Εξαγωγή σε Excel

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΞΑΓΩ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟ EXCEL?

Στην ενότητα Σταστικά επιλέξτε Finances of reservations και εκεί μπορείτε να διαλέξετε τις ημερες και το είδος εγγράφου που επιθυμείτε να εξάγετε.

Διόρθωση σφάλματος κάτα την δημιουργία εγγράφου

ΜΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΣΦΑΛΜΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΩ ΚΑΠΟΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ?

Η ποιο συχνή αιτία που εμφανίστηκε αυτό το σφάλμα είναι η έλειψη του Report Viewer 2005 και 2008 libraries στον υπολογιστή σας. Απλά κατεβάστε τα και εγκαταθήστε τα απαραίτητα έγγραφα. Μπορείτε να τα βρείτε εδώ: Report Viewer 2005 and Report Viewer 2008.

Προσθήκη λοτότυπου στα έγγραφα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ?

Πρώτα από όλα, φτίαξτε την εικόνα με το λογότυπο και ονομάστε το „logo”. Το έγγραφο θα πρέπει να είναι σε μοφή .jpg Τώρα αντιγράψτε το στο κεντρικό φάκελο τou KWHotel –>Doc → En (default: c:KajwareKWHotelDocEn).

Επεξεργασία κάρτα εγγραφής

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ?

Για να επεξεργαστείτε την κάρτα εγγραφής, πηγαίντε Εργαλεία → Εmail –> Σελίδα 2 –> Αυτόματη επιβεβαίωση κράτησης. Στο „Για κρατήσεις μετά την αναχώρηση του πελάτη”, επιλέξτε το „1” ή „2”. Όλες οι αλλαγές γίνονται μέσα στο λογισμικό FastReport – μπορείτε να βρείε οδηγίες στο ίντερνετ.

Προετοιμασία rate plans

Μπορείτε να βρείτε εδώ τις οδηγίες.

Τιμή ανα νύχτα / Τιμή ανα άτομο

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΝΗΛΙΚΑ?

Ας πούμε ότι:
1 άτομο: 150 EUR
2 άτομα: 190 EUR
Διαφορά: 40 EUR → γράψτε αυτό το ποσό ώς „ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΝΗΛΙΚΑ”

Βασική Τιμή: Τιμή για 1 person – διαφορά = 150 EUR – 40 EUR = 110 EUR

Ως αποτέλεσμα:
Για 1 άτομο: βασική τιμή + τιμή ανα άτομο: 110 EUR + 40 EUR = 150 EUR
Για 2 άτομα: βασική τιμή + 2x τιμή ανα άτομο: 110 EUR + 2×40 EUR = 190 EUR

Οδηγίες εγκατάστασης KWHotel Free

Μπορείτε να βρείτε εδώ τις οδηγίες.

Οδηγίες εγκατάστασης KWHotel Standard

Μπορείτε να βρείτε εδώ τις οδηγίες.

Οδηγίες εγκατάστασης KWHotel Pro

Μπορείτε να βρείτε εδώ τις οδηγίες.