Διαθέσιμες καρτέλες:
–         Ημερολόγιο SPA (βάση ώρας)
–          Υπάλληλος
–          Καμπίνες
–          Πελάτες

Διαθέσιμες λειτουργίες (Ημερολόγιο SPA)
–          Αναζήτηση ημερών
–          Δημιουργία θεραπειών SPA
–          Επεξεργασία θεραπειών
–          Διαγραφή θεραπειών SPA
–          Διαμόρφωση ύψους ημερολογίου
–          Εκτύπωση ημερολογίου

Πληροφορίες που χρησιμοποιούνται σε νέα κράτηση θεραπείας
–         Ημερομηνία, ώρα και διάρκεια θεραπείας
–          Όνομα πελάτη
–         Επιλεγμένη καμπίνα
–         Επιλεγμένος υπάλληλος
–          Επιλεγμένη υπηρεσία
–          Προτεινόμενη και επιλεγμένη ώρα υπηρεσίας
–          Προτεινόμενη τιμή υπηρεσίας
–          Ποσό για πληρωμή και ποσό που πληρώθηκε
–          Σχόλια θεραπείας
–          Εκδομένα έγγραφα (τιμολόγιο, λογαριασμός, προτιμολόγιο, απόδειξη)

Διαθέσιμες λειτουργίες (Καρτέλα υπάλληλοι)
–          Εισαγωγή όνομα υπαλλήλου
–          Άμα χρειάζεται εισάγετε την διεύθυνση του υπαλλήλου
–          Άμα χρειάζεται εισάγετε το τηλέφωνο και το email του υπαλλήλου
–          Άμα χρειάζεται εισάγετε σχόλια για τον υπάλληλο
–          Ρυθμίστε χρωματική κατάσταση για τον υπάλληλο
–          Διαγραφή των υπαλλήλων

Διαθέσιμες λειτουργίες (Καρτέλα καμπίνας)
–          Εισαγωγή όνομα καμπίνας
–          Προσθήκη σχολίων για την καμπίνα
–          Ρυθμίστε χρωματική κατάσταση για την καμπίνα
–          Διαγραφή καμπίνων
–          Προσθήκη υπηρεσιών για την συγκεκριμένη καμπίνα (όνομα, περιγραφή υπηρεσίας και προτεινόμενος χρόνος και τιμή)

 Εάν η επιχείρησή σας έχει υψηλότερες ανάγκες ... Αυτές οι ενότητες και οι συγχρονισμοί θα αυτοματοποιήσουν περαιτέρω την εργασία σας!

Σχόλια

,,

Παραγγείλετε μία απο τις λύσεις του KWHotel

Διαλέξτε το πακέτο σας

Στο κατάστημά μας μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις λύσεις που πραγματικά χρειάζεται η επιχείρησή σας. Δεν χρειάζεται να αγοράσετε ολόκληρο το πακέτο

Πηγαίνετε στο μαγαζί