Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το λογισμικό του KWHotel?

Όχι, η άδεια για το KWHotel αγοράζεται ξεχωριστά.

Παραγγείλετε μία απο τις λύσεις του KWHotel

Διαλέξτε το πακέτο σας

Στο κατάστημά μας μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις λύσεις που πραγματικά χρειάζεται η επιχείρησή σας. Δεν χρειάζεται να αγοράσετε ολόκληρο το πακέτο

Πηγαίνετε στο μαγαζί