Aktualizacje – KWHotel
Na stronie wykorzystujemy Cookies, między innymi w celach statystycznych. Akceptuję Cookies.
Korzystamy z Cookies. Akceptuję Cookies.

Aktualizacje

Pobierz darmową wersję Porównanie wersji
Przewiń w dół
KWHotel 0.46.114
 • Poprawki raportów
 • Poprawki pliku JPK

 

KWHotel 0.46.108
 • Poprawka zapisu planów cenowych i ceny bazowej
 • Poprawka raportu „Raport kasowy Bank” w wersji Standard
 • Poprawka pól własnych rezerwacji
 • Poprawka Rejestru sprzedaży VAT
 • Poprawka wysyłania potwierdzeń rezerwacji
 • Aktualizacja mechanizmu wysyłki wiadomości za pomocą Gmail
 • Nowe parametry rezerwacji do potwierdzeń + konfiguracja
 • Poprawki faktur proforma
Wersja 0.46.94
 • poprawki i modyfikacje raportów: Sprzedaży VAT, Raportu kasowego
Wersja 0.46.92
 • poprawka wystawiania dokumentów kasowych
 • możliwość usuwania archiwalnych rezerwacji
 • poprawka wystawiania dokumentów kasowych w oknie rezerwacji
 • poprawka edycji faktur korygujących
 • poprawka raportu „Rejestr sprzedaży VAT”
 • poprawka grupowej zmiany czystości pokoi przy kilku obiektach
 • zabezpieczenia i poprawki synchronizacji z Booking.com, YieldPlanet, ProfitRoom
 • poprawki zliczania liczby pokoi w raporcie GUS1 dla hosteli
 • ComboScan poprawki dla modułu Campingowego
 • poprawka wydruku raportu posiłków
 • poprawka domyślnych pozycji na fakturze wystawionej z rezerwacji
 • poprawka modułu posiłków
 • modyfikacje i poprawki raportów
 • poprawka pobierania rezerwacji z Booking.com
 • modyfikacje i rozbudowa raportów
 • poprawki stawki VAT 99,99
 • moduł zaplanowanych kosztów napraw w pokojach
 • zabezpieczenie synchronizacji z HotelSystems
 • optymalizacja pobierania rezerwacji do grafiku
 • optymalizacja uruchomienia programu oraz edycji rezerwacji
 • poprawki modułu statystyk
 • przyśpieszone otwieranie okna z edycją klienta
 • inne drobne poprawki
Wersja 0.46.1
 • Moduł synchronizacyjny umożliwiający bezpośrednią synchronizację z portalem Booking.com i eHoliday.
 • Rozbudowany moduł Planów Cenowych, umożliwiający dynamiczne zarządzanie cenami (opis działania w dziale Instrukcja).
 • Moduł Usług dodatkowych, który pozwala na zarządzanie m.in. Sali konferencyjnej, basenu, rowerów itp. oraz działający na godzinowych grafikach rezerwacji (więcej informacji w dziale Instrukcja).
 • Własne potwierdzenia rezerwacji i dokumenty, np. podziękowania (Narzędzia → Konfiguracja → E-mail → Strona 2 → Konfiguracja automatyzowanych potwierdzeń rezerwacji)
 • Edycja treści wiadomości e-mail wysyłanej klientowi wraz z potwierdzeniem rezerwacji (Narzędzia → Konfiguracja → E-mail → Strona 2 → Edycja treści wiadomości zawierającej potwierdzenie rezerwacji).
 • Automatyczna wysyłka raportów na podane adresy e-mail właścicieli lub kadry zarządzającej (Narzędzia → Konfiguracja → E-mail → Strona 3)
 • Poszerzenie funkcjonalności modułu posiłków: zarządzanie zmianami na stołówce wraz z godzinami, oraz tworzenia własnej bazy posiłków (Narzędzia → Konfiguracja → Posiłki).
Wersja 0.44.51
 • Automatyczne sprawdzanie klienta lub numeru VAT UE (z systemem VIES).
 • Wyświetlanie pokoi ze wszystkich hoteli na tym samym grafiku (dla firm korzystających z wielu licencji).
 • Rozbudowanie ustawień Wyglądu Dokumentów (Narzędzia → Konfiguracja → Wygląd Dokumentów).
 • Rozbudowanie Modułu Użytkowników (zarządzanie uprawnieniami różnych grup, Narzędzia → Konfiguracja → Użytkownicy).
 • Nowe raporty kasowe (w menu Raporty).
 • Dodatkowe uwagi na wydrukach faktur (Narzędzia → Konfiguracja → Faktury → Strona 3).
 • Zmiana przedrostków w dokumentach księgowych (Narzędzia → Konfiguracja → Faktury → Strona 2).
 • Opcja wyłączenia wystawiania paragonów (Narzędzia → Konfiguracja → Faktury → Strona 3).
 • Możliwość wydrukowania duplikatu faktury.
 • Okno uzupełnienia liczby wydanych kluczy klientowi (w oknie rezerwacji ikona klucza obok klienta).
 • Pola dodatkowych opisów pokoi (moduł Pokoje, zakładka „Zaawansowane”).
 • Rozbudowa moduł Historii zmian w rezerwacji (dostępne w oknie rezerwacji po kliknięciu na klawisz Historia).
 • Poprawki błędów i ulepszenia stabilności.
Wersja 0.44.05
 • Podniesienie wydajność programu.
 • Dodanie nowych raportów (menu Raporty).
 • Dodatkowe statusy rezerwacji i klientów (w oknie rezerwacji oraz w oknie klienta można dodać własne statusy).
 • Edytor narodowości (w menu Narzędzia → Edytor stałych słownikowych → Edytor narodowości).
 • Zmiana kolorów na grafiku dla wybranych Świąt (ustawiane w menu Narzędzia → Edytor stałych słownikowych → Święta).
 • Dodawanie rabatów i podatku tylko do rezerwacji (opcja dedykowana dla zagranicy).
 • Przypisanie użytkownika do danego obiektu (dla firm posiadających wiele obiektów noclegowych).
 • Sprawozdania statystyczne – drobne poprawki i modyfikacje.
× Close KWHotel Black Friday