Bezpieczeństwo Twoich danych – KWHotel
Na stronie wykorzystujemy Cookies, między innymi w celach statystycznych. Akceptuję Cookies.
Korzystamy z Cookies. Akceptuję Cookies.

Bezpieczeństwo Twoich danych

Przewiń w dół

 

 

 


Bezpieczeństwo Twoich danych

 

Poniżej w sposób jasny i przejrzysty przedstawiamy w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z naszych usług – tak, abyś dowiedział się wszystkiego, co dla Ciebie ważne. W razie wątpliwości, chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

 

 

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest firma „Kajetan Woyciechowski KajWare” (dalej zwana KajWare), z siedzibą w Bolechowicach (32-082) przy ul. Wąskiej 10, zarejestrowana pod numerami NIP: 9441851588 i REGON: 120916795. KajWare jest producentem oprogramowania hotelowego.

 

Z kim możesz się kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:30-15:30. Prosimy o wysłanie wiadomości do naszego inspektora ochrony danych na adres: bok@kwhotel.pl lub kontakt za pośrednictwem naszej infolinii dostępnej pod numerem: + 48 12 333 78 78.

 

O jakich danych mówimy? W jaki sposób pozyskiwane są Twoje dane?

Przetwarzamy tylko dane osobowe, które dobrowolnie nam udostępniłeś. Gromadzone dane osobowe obejmują wszelkie informacje udostępniane nam w procesie rejestracji bądź zakupu oraz na dalszych etapach korzystania z naszych usług, tj.: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, nr NIP. W szczególności są to dane osobowe podane w związku:
– ze składaniem zamówień w naszym sklepie (https://shop.kwhotel.com/?lang=pl) oraz
– bieżącym kontaktem z nami, tj. przesłaniem wiadomości na adres bok@kwhotel.pl lub biuro@kajware.pl, przesłaniem wiadomości za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego na naszych stronach (https://kwhotel.com/pl/ lub https://www.kajware.pl/) lub kontaktem telefonicznym z naszymi konsultantami pod numerem + 48 12 333 78 78.

 

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane? Jaki jest cel ich przetwarzania i na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Rozporządzenia “RODO” (tzn. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przewiduje kilka rodzajów podstaw prawnych dla przetwarzania danych, w naszym przypadku zastosowanie mają:

1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to dla nas przede wszystkim Regulamin sprzedaży i Umowa licencyjna. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację określonej usługi, to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Ich przetwarzanie służy m.in. realizacji obowiązków ustawowych (np. archiwizacji dla celów podatkowo-księgowych).

2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów. Obejmują one między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług, prawidłowej obsługi Klienta, świadczenia pomocy technicznej, dokonywania pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników, jak również prowadzenia marketingu i promocji własnych.

3. Twoja dobrowolna zgoda. Jest nam potrzebna, abyśmy mogli kierować do Ciebie nasz newsletter. Możesz wyrazić dwie zgody – zgodę otrzymywanie za pośrednictwem wiadomości e-mail materiałów instruktażowych i powiadomień o nowych funkcjach programu KWHotel oraz zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem wiadomości e-mail informacji o ofertach specjalnych na usługi firmy KajWare. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Masz możliwość zmiany udzielonych zgód w dowolnym momencie.

 

Do kiedy będziemy przechowywać Twoje dane związane z rejestracją w naszym systemie i korzystaniem z naszych usług?

1. W przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, Twoje dane przetwarzane będą przez czas jej wykonywania oraz archiwizowane przez rok od momentu jej rozwiązania. Archiwizowanie tych danych prowadzone jest w Twoim interesie – umożliwia szybkie przywrócenie deaktywowanych usług. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych umów sprzedaży.

2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

3. W przypadku udzielenia zgody, do momentu jej cofnięcia.

 

Czy stosujemy profilowanie?

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które pociąga za sobą skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

 

Komu możemy przekazać Twoje dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom KajWare, jak też podmiotom udzielającym wsparcia firmie na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.

KajWare zobowiązuje podmioty współpracujące i pracowników zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych do zachowania w poufności, w ramach tajemnicy służbowej, wszelkich informacji lub danych osobowych, do których mogą mieć dostęp w związku z dokonywaniem czynności przy przetwarzaniu danych osobowych, jak również do nie ujawniania stosowanych środków ochrony i zabezpieczeń.

Twoje dane osobowe nie będą sprzedawane ani przekazywane podmiotom trzecim w celach innych niż opisane w powyżej.

 

Czy Twoje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Nie. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych odbywa się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Jak możesz kontrolować udostępnione nam dane? Jak możesz cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych?

Zawsze masz prawo do wglądu i poprawy danych, które przechowujemy. Polegamy na Tobie jeśli chodzi o kompletność, dokładność i aktualność Twoich danych osobowych, dlatego prosimy o niezwłoczne informowanie nas o wszelkich zmianach lub nieścisłościach.

Zweryfikować i zmodyfikować swoje dane oraz zgody możesz logując się do Panelu Klienta.
Możesz też poprosić nas o wykaz przetwarzanych danych i wyrażonych zgód za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Jeżeli wykorzystujemy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym czasie, zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Jakie przysługują Ci prawa związane z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Masz prawo:
– dostępu do treści Twoich danych i ich sprostowania,
– w uzasadnionych przypadkach możesz poprosić nas o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych lub wnieść sprzeciw wobec konkretnych sposobów wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych,
– w uzasadnionych i odpowiednio udokumentowanych przypadkach możesz poprosić nas o przesłanie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim.

 

Czy podanie danych jest Twoim obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne. Podanie przez Ciebie danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego. Natomiast może być niezbędne do nawiązania z nami współpracy.

 

Gdzie możesz wnieść skargę związaną z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Skargi należy kierować do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Odpowiedzi na pytania o bezpieczeństwo danych w PDF

Czego szukasz?

Przetestuj nasze oprogramowanie dzięki darmowej wersji lub zamów jedno z płatnych rozwiązań.

× Close KWHotel Black Friday