Στο KWHotel αποθηκεύονται οι πληροφορίες των καρτών?

Το KWHotel δεν παίρνει ή αποθηκεύει τις πληροφορίες των καρτών. Όλες οι πληροφορίες της κάρτας επεξεργάζονται από το σύστημα Espago.

Παραγγείλετε μία απο τις λύσεις του KWHotel

Διαλέξτε το πακέτο σας

Στο κατάστημά μας μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις λύσεις που πραγματικά χρειάζεται η επιχείρησή σας. Δεν χρειάζεται να αγοράσετε ολόκληρο το πακέτο

Πηγαίνετε στο μαγαζί