Lekcja 2 – Sposoby obliczania prowizji dla właścicieli apartamentów

Ostatnia aktualizacja: 26.08.2022 11:12
Dotyczy rozwiązania: System do zarządzania wynajmem apartamentów
Kliknij tutaj, aby zgłosić sugestie lub uwagi do tego artykułu

W poprzedniej lekcji rozpoczęliśmy tworzenie konta właściciela apartamentu (Narzędzia > Konfiguracja > Użytkownicy. Teraz musimy określić, w jaki sposób będzie obliczana prowizja dla danego właściciela.

Krok 1. W polu Metoda rozliczenia wybierz jeden z poniższych sposobów rozliczenia:

Użytkownik nie jest właścicielem: wyłącza jakiekolwiek naliczanie prowizji dla tego użytkownika. Użytkownik nie będzie w ogóle brany pod uwagę podczas obliczania prowizji w panelu webowym. Warto skorzystać z tej funkcji, gdy przykładowo chcesz przyznać dostęp webowy do tego apartamentu także ekipie sprzątającej.

🔴 WAŻNE

Powyższa opcja nie powoduje wyłączenia wyświetlania prowizji przypisanych dla właściciela tego apartamentu.

A) Prowizja od ceny netto: bierze pod uwagę kwotę za nocleg minus podatek VAT.

B) Prowizja od ceny brutto: bierze pod uwagę kwotę za nocleg, włączając w to podatek VAT.

Krok 13. Wprowadź procentową wartość prowizji dla właściciela apartamentu

Krok 14. Wprowadź procentową stawkę VAT, na podstawie której obliczana jest końcowa kwota netto lub brutto dla właściciela (domyślnie 23%).

Krok 15. W polu Kolejność obliczania prowizji wybierz jeden z poniższych wariantów:

1) „Od ceny całkowitej za rezerwację

2) „Po odjęciu prowizji za źródło, śniadania i dodatkowe opłaty wzór 1

3) „Po odjęciu prowizji za źródło, śniadania i dodatkowe opłaty wzór 2

🔴 WAŻNE

Do obliczeń będzie także brana pod uwagę stawka VAT za noclegi (domyślnie 8%).

Poniżej znajdziesz dokładne wzory obliczeń kwoty, od której będzie naliczana prowizja pośrednika (kwota do obliczeń prowizji pośrednika)

(A1, B1) od kwoty netto za nocleg; od ceny całkowitej za nocleg
netto = całkowita cena netto za nocleg

(A2, B1) od kwoty brutto za nocleg; od ceny całkowitej za nocleg
brutto = całkowita cena brutto za nocleg 

(A1, B2) od kwoty netto za nocleg; po odjęciu prowizji za źródło, śniadania i dodatkowe opłaty
netto = całkowita cena netto za nocleg – prowizja źródła – prowizja opłat dodatkowych

(A2, B2) od kwoty brutto za nocleg; po odjęciu prowizji za źródło, śniadania i dodatkowe opłaty
brutto = całkowita cena brutto za nocleg – prowizja źródła – prowizja opłat dodatkowych

(A1, B3) od kwoty netto za nocleg; po odjęciu prowizji za źródło, śniadania i dodatkowe opłaty wzór 2
netto = (całkowita cena brutto za nocleg – prowizja źródła – prowizja opłat dodatkowych) / (1 + VAT noclegów)


Poniżej znajdziesz możliwe obliczenia kwoty dla właściciela


Obliczane są na podstawie kwoty z poprzedniego podpunktu (netto lub brutto) oraz prowizji zarządcy.

(A1) od kwoty netto za nocleg
netto właściciela = netto – (netto * prowizja zarządcy)
brutto właściciela = netto * (1 + vat zarządcy)

(A2) od kwoty brutto za rezerwację
brutto właściciela = brutto – (brutto * prowizja zarządcy)
netto właściciela = netto / (1 + vat zarządca)


Kliknij tutaj, aby zobaczyć przykładowe rozliczenia prowizji dla każdego z wyżej opisanych wariantów.

Krok 16. Gdy już uzupełnisz całość konfiguracji, naciśnij przycisk Zapisz.

Zamów program

Skomponuj swój KWHotel

W naszym sklepie dobierasz tylko te rozwiązania, których naprawdę potrzebujesz. Kolejne rozszerzenia możesz dodać kiedy tylko chcesz!

Przejdź do sklepu