Dane wysyłane do OTA (jeżeli obsługiwane przez danego partnera):
– Dostępności
KWHotel aktualizuje dostępność, gdy wykonywane są operacje na Grafiku Rezerwacji. Obejmuje to dodawanie rezerwacji, przenoszenie ich do innych grup pokoi, modyfikacje oraz anulacje.
– Ceny:
KWHotel może wysyłać cenę bazową lub cenę za osobę. Konfiguracja wykonywana jest w module „Plany cenowe”.
– Restrykcje:
Synchronizacja z KWHotel channel manager obsługuje minimalny pobyt.

Dane pobierane od partnerów:
– Rezerwacje:
KWHotel automatycznie wysyła zapytanie do partnerów o nowe rezerwacje co 6 minut. Istnieje także możliwość ręcznej wysyłki zapytania.

Nowo pobrane rezerwacje mogą być automatycznie wprowadzone do pierwszego wolnego pokoju w ramach grupy pokoi przypisanej do danej rezerwacji lub też być przypisywane jako zasób. W tym drugim przypadku, pobrane rezerwacje oznaczane są jako zasoby (zmniejszają dostępność w danej grupie pokoi, jednak nie mają przypisanego konkretnego pokoju). Wymagane jest wówczas ręczne wskazanie pokoju dla gościa (na przykład podczas procesu meldowania). Gdy opcja rezerwacji na zasobach jest włączona, program KWHotel będzie automatycznie podejmował próbę optymalnego rozmieszczenia rezerwacji na Grafiku, jednak ostateczna decyzja należy do Użytkownika.

Dodatkowe funkcje:
– Automatyczna obsługa anulacji i modyfikacji
– Pobieranie uwag do rezerwacji z OTA.Jeżeli Twój biznes ma większe potrzeby... Poniższe moduły i synchronizacje jeszcze bardziej zautomatyzują pracę!

Referencje

,,

Zamów program

Skomponuj swój KWHotel

W naszym sklepie dobierasz tylko te rozwiązania, których naprawdę potrzebujesz. Kolejne rozszerzenia możesz dodać kiedy tylko chcesz!

Przejdź do sklepu