JPK_FA v.3.0

Ostatnia aktualizacja: 3.10.2023 09:58
Dotyczy rozwiązania: Program dla hoteli KWHotel
Kliknij tutaj, aby zgłosić sugestie lub uwagi do tego artykułu
Instrukcja video: 
BRAK

Aktualizacja 0.47.157 dla programu KWHotel przyniosła ważną zmianę w oknie faktur końcowych. Każda faktura końcowa wystawiona po zainstalowaniu aktualizacji ma automatycznie przypisywany numer korespondującej faktury zaliczkowej, do której została wystawiona.

W związku z tym, że faktury końcowe wystawione przed aktualizacją nie uwzględniają tej informacji, zalecamy generowanie pliku JPK FA 3.0 jedynie dla dokumentów wystawionych po aktualizacji.

Metoda płatności udzielonej


W ramach JPK FA 3.0 sprzedający posiada 2 konta:- standardowe- konto VAT
W przypadku transakcji powyżej 15 000 zł kwota trafia na konto standardowe, natomiast podatek trafia na konto VAT. Transakcje poniżej 15 000 zł nie mają takich obostrzeń.

Aby uruchomić płatność udzieloną w programie KWHotel, przejdź do menu Narzędzia > Konfiguracja Faktury (strona 2)i zaznacz opcję „Dodaj pola JPK do faktur”.

Wówczas w oknie edycji faktury pojawi się nowa zakładka – „JPK”. Tutaj można wybrać odpowiednią stawkę.

🔴 WAŻNE

Opcja płatności udzielonej może być przez cały czas aktywna w programie KWHotel. Jeżeli płatność dzielona nie obowiązuje w przypadku konkretnej faktury, wystarczy nie zaznaczać żadnej opcji w zakładce „JPK”.

Rodzaje stawek płatności dzielonej


P18A: ma zastosowanie w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę,  o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.

Fraza „mechanizm podzielonej płatności” >>> należy podać wartość „true”,
w przeciwnym przypadku – wartość „false”.

P22: ma zastosowanie w przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu (wówczas podajemy wartość „true”),
w przeciwnym przypadku – wartość „false”.

P_106_E_3: jeżeli pole P_106E_3 ma wartość „true”, należy podać wyrazy: „procedura marży – towary używane” lub „procedura marży – dzieła sztuki” lub „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”.

Zamów program

Skomponuj swój KWHotel

W naszym sklepie dobierasz tylko te rozwiązania, których naprawdę potrzebujesz. Kolejne rozszerzenia możesz dodać kiedy tylko chcesz!

Przejdź do sklepu