LEKCJA 5 – Tworzenie własnych pól w oknie edycji klienta

Ostatnia aktualizacja: 9.12.2022 11:07
Dotyczy rozwiązania: Program dla hoteli KWHotel
Kliknij tutaj, aby zgłosić sugestie lub uwagi do tego artykułu
Instrukcja video: BRAK

W zakładce Własne możesz utworzyć dodatkowe pola do wykorzystania w oknie klienta.


Krok 1. Naciśnij przycisk Dodaj zmienną.

Krok 2. Wprowadź nazwę nowego pola.

Krok 3. Opcjonalne. Wprowadź domyślną wartość tego pola. Będzie ona automatycznie uzupełniana przez KWHotel.

Krok 4. Wybierz typ pola. Do wyboru są następujące rodzaje:

Pole tekstowe – pozwala na wprowadzanie wartości tekstowych. W przypadku wybrania tego pola, możesz także uzupełnić maksymalną liczbę możliwych do wpisania znaków.

Liczba – pozwala jedynie na wprowadzanie wartości liczbowych.

Prawda / Fałsz – pozwala jedynie na wybranie pomiędzy wartościami Prawda i Fałsz.

Własny wybór – pozwala wprowadzić własne opcje wyboru. W tym celu należy wprowadzić interesującą Cię wartość w polu obok i nacisnąć zielony plus.

Data – pozwala jedynie na wybranie daty z kalendarza

Kwota – pozwala wpisać dowolną kwotę (np. kwota kaucji, kwota zniszczenia)

Krok 5. Jeżeli chcesz, aby uzupełnienie danego pola było niezbędne do zapisania klienta w bazie, zaznacz opcję Wymagane pole.

Krok 6. Zapisz zmiany.

Zamów program

Skomponuj swój KWHotel

W naszym sklepie dobierasz tylko te rozwiązania, których naprawdę potrzebujesz. Kolejne rozszerzenia możesz dodać kiedy tylko chcesz!

Przejdź do sklepu