2024

Ostatnia aktualizacja: 22.05.2024 12:27
Dotyczy rozwiązania: Program dla hoteli KWHotel
Kliknij tutaj, aby zgłosić sugestie lub uwagi do tego artykułu

Poniżej znajdziesz historię zmian (tzw. changelog) dla programu KWHotel.


Wyróżniamy dwa rodzaje aktualizacji:

1. Wersja produkcyjna – jest to aktualnie obowiązująca stabilna wersja programu KWHotel.
Możesz ją pobrać podczas zamykania programu.


2. Wersja BETA – jest to najnowsza wersja rozwojowa programu KWHotel.
Możliwość pobrania tej wersji dostępna jest jedynie za zgodą pracownika naszej firmy.
W takim przypadku otrzymasz od nas aktualne hasło, umożliwiające pobranie wersji BETA z menu Pomoc > Aktualizuj do wersji BETA.


Aktualna wersja produkcyjna to 0.47.212.
Aktualna wersja BETA to 0.47.211.

0.47.212 Wersja produkcyjna

 • Dodano integrację z oprogramowaniem Focus Telecom.
 • Dodano integracje z zamkami SetPin.
 • Dodano integracje z zamkami Sensor.
 • Dodano wysyłkę kart zamkowych dla zamków Sensor.
 • Dodano synchronizację z IPH BMS.
 • Dodano integrację z zamkami Saflock.
 • Dodano możliwość ustawienia zamków wejściowych.
 • Dodano możliwość ustawienia zamków SpaceBMS i TTlock dla usług SPA.
 • Dodano możliwość programowania kart do zamków online SpaceBMS i TTlock w oknie rezerwacji.
 • Dodano obsługę czytnika ACR122 dla kart NFC w oknie wydania kart do zamków.
 • Dodano możliwość ustawienia domyślnych kart do zamków dla danego pokoju.
 • Dodano możliwość poprawy stref czasowych dla zamków SpaceBMS.
 • Dodano możliwość zmiany ilości wykonywanych zapytać po nieudanej wysyłce kodów do zamków SpaceBMS i TTlock.
 • Dodano opcję włączenia/wyłączenia informacji o statusie zaprogramowanego zamku w rezerwacji,
 • Dodano na grafiku informację o statusie zaprogramowania zamku w danej rezerwacji w postaci ikonki kluczyka,
 • Dodano informacje o wysyłce kodów do zamków w historii rezerwacji,
 • Dodano możliwość czyszczenia danych dla konkretnych zamków SpaceBMS.
 • Dodano w mapowaniach zamków kolumnę z nazwą zamka.
 • Dodano możliwość zdalnego otwarcia pokoju dla zamków SpaceBMS z poziomu grafiku.
 • Dodano możliwość mapowania zamków do konkretnych użytkowników w KWHotel.
 • Dodano możliwość przydzielania kart i kodów dostępowych do zamków SpaceBMS z poziomu KWHotel dla personelu.
 • Dodano w logach informacje o usuniętych kodach do zamków przy pomocy automatu usuwającego stare kody.
 • Dodano opcję usuwania przypisanych stałych kart/kodów do zamków SpaceBMS w zakładce Fix we wtyczce zamkowej SpaceBMS.
 • Dodano zapisywanie logów z automatycznego usuwania kodów dla zamków Ttlock.
 • Dodano wtyczkę do PriceOptimizer dla GuestSage.
 • Dodano obsługę nowego programu gastronomicznego „Dotykacka”.
 • Dodano możliwość konfiguracji wysyłki danych z rezerwacji do programu gastronomicznego „Dotykacka”.
 • Dodano integrację z Wirtualnymi Kasami Fiskalnymi.
 • Dodano nową opcję eksportu do Rewizora o nazwie „rewizor2”.
 • Dodano nowe opcje konfiguracji wysyłki dokumentów księgowych dla programu księgowego „Symfonia”.
 • Dodano nowy eksport dokumentów księgowych do pliku csv.
 • Dodano nowe parametry do liczenia Vat-u.
 • Dodano kolumnę „pokój” w raporcie zmianowym.
 • Dodano możliwość usuwania wielu dokumentów jednocześnie.
 • Dodano nowe możliwości w konfiguracji eksportu do optimy.
 • Dodano nową opcję grupowania dokumentów,
 • Dodano w dokumentach księgowych kolumnę pokazującą formę płatności dla opłat miejscowych.
 • Dodano możliwość skonfigurowania wyświetlania pozycji niekorygowanych w korektach faktur.
 • Dodano nowy dokument księgowy: „Nota księgowa”.
 • Dodano automatyczne aktualizowanie wpłat w rezerwacjach po wystawieniu korekty do faktury.
 • Dodano kolumnę „Numer rezerwacji online” w module statystyk rezerwacji, oraz przy eksporcie tych danych do pliku csv.
 • Dodano wyświetlanie formy płatności za opłatę miejską w raporcie „dokumenty opłat miejscowych”,
 • Dodano możliwość wygenerowania 7-dniowego raportu posiłków,
 • Dodano opcję wyboru obiektu w raporcie posiłków,
 • Dodano wyświetlanie anulacji rezerwacji grupowych w raporcie „Zmiany w rezerwacjach”.
 • Dodano nowy parametr „pokoi razem” do raportu „Księga meldunkowa”.
 • Dodano dodatkowe informacje w podsumowaniu statystyk w module „Dashboard”.
 • Dodano nowy parametr do raportu „raport rezerwacji” odpowiadający za podliczanie ilości osób dla każdego obiektu.
 • Dodano możliwość wyboru nowego zakresu wysyłki dla raportu GUS 1 o nazwie „Cały poprzedni miesiąc”.
 • Dodano nowy raport: „Raport dla właścicieli”.
 • Dodano nową funkcję otrzymywania potwierdzeń dostarczenia wysłanych wiadomości maili.
 • Dodano nową funkcję otrzymywania potwierdzeń przeczytania wysłanych wiadomości email.
 • Dodano funkcjonalność, która będzie ponawiała wysyłkę potwierdzeń e-mail, w przypadku wystąpienia błędu do 3 razy.
 • Dodano możliwość wysyłania wiadomości zawierające faktury do kilku użytkowników w tym samym momencie.
 • Dodano nowe parametry do potwierdzeń mailowych,
 • Dodano opcję wysyłania zaległych potwierdzeń dla typu „Po rozpoczęciu rezerwacji”
 • Dodano możliwość wysyłki ID rezerwacji w temacie potwierdzeń.
 • Dodano możliwość usuwania kilku pozycji opłat w rezerwacjach długoterminowych.
 • Dodano możliwość zmiany kodowania eksportowanych plików dla opłat długoterminowych,
 • Dodano możliwość aktualizacji cen przy imporcie typów opłat dla rezerwacji długoterminowych,
 • Dodano możliwość skonfigurowania dodatkowych opcji wyświetlanych informacji w „dymku” po najechaniu na rezerwację
 • Dodano opcję wyszukiwania klientów po numerze ID na grafiku, oraz w bazie klientów,
 • Dodano opcję ukrywania cen, dla innych użytkowników,
 • Dodano nową opcje umożliwiającą konfigurację innej drukarki fiskalnej na każdy obiekt,
 • Dodano nowe opcje wyświetlania opłat miejscowych w księdze meldunkowej.
 • Dodano możliwość konfiguracji sposobu numerowania opłaty miejscowej.
 • Dodano w księdze meldunkowej nowy parametr „Voucher”, który wyświetla kwotę rezerwacji opłaconą Voucherem.
 • Dodano nowe opcje w księdze meldunkowej pozwalające na wyświetlenie podsumowania „ilości osób”, oraz „ilości pokoi”.
 • Dodano możliwość ustawienia kodowania dla eksportu planów cenowych do pliku csv.
 • Dodano nową opcję braku pobierania rezerwacji z Channel Managerów, gdy nie istnieje mapowanie pokoi.
 • Dodano opcję przeliczania wpłat w oknie rezerwacji po edycji/anulacji paragonu.
 • Dodano uprawnienie odpowiadające za możliwość ukrycia pól własnych.
 • Poprawiono wysyłkę kodów do rezerwacji grupowych z zamkiem TTlock.
 • Poprawiono dodanie kodów Rentinglock do rezerwacji,
 • Poprawiono tworzenie użytkowników w zamkach SpaceBMS.
 • Poprawiono nadawanie godzin rozpoczęcia rezerwacji do kart i zamków dla rezerwacji utworzonych na obecny dzień.
 • Poprawiono wysyłkę kodów do usług, parkingów i posiłków powiązanych z rezerwacją.
 • Naprawiono błedy związane z wyświetlaniem logów z zamków.
 • Naprawiono błąd związany z usuwaniem kodów do nieistniejących już zamków przy pomocy AutoRemover’a.
 • Poprawiono dodawanie nowej formy płatności typ gotówkowy.
 • Poprawiono działanie ustawienia „tylko ten hotel” w konfiguracji usług.
 • Poprawiono wyświetlanie dostępnych planów cenowych w oknie rezerwacji.
 • Zmieniono kolejność wyświetlania danych klienta w tabeli dla rezerwacji grupowej.
 • Poprawiono działanie uprawnień dla okna rezerwacji.
 • Poprawiono przeliczanie cen w oknie rezerwacji przy zmianie sposobu rozliczenia.
 • Poprawiono wystawianie dokumentów w rezerwacjach grupowych, oraz przeliczanie dodatkowych usług.
 • Poprawiono działanie funkcji „edycji restrykcji” w planach cenowych.
 • Poprawiono działanie uprawnienia „umożliw edycję i podgląd faktury”.
 • Poprawiono synchronizację z programami gastronomicznymi.
 • Poprawiono wysyłkę dostępności do Hotres.
 • Poprawiono synchronizację z profitroom,
 • Naprawiono działanie przycisku przekierowującego do strony Booking.com z okna rezerwacji.
 • Naprawiono błąd, który powodował że termin zaliczki nie odznaczał się automatycznie po otrzymaniu wpłaty
 • Poprawiono i zoptymalizowano tworzenie i edytowanie rezerwacji grupowych,
 • Poprawiono zapisywanie cen na poszczególne dni, oraz ich modyfikacja przy skracaniu/wydłużaniu pobytu,
 • Poprawiono błędy związane z przekształceniem rezerwacji pojedynczej na grupową,
 • Zwiększono limit długości cyfr do 9 999 999 999 w oknie rezerwacji, oraz w dokumentach księgowych,
 • Zwiększono limit pola przechowującego adres mailowy klientów,
 • Zabezpieczono generowanie linku do płatności TPay,
 • Poprawiono meldowanie klientów przy pomocy tabletu,
 • Naprawiono błąd ze skalowaniem programu.
 • Zmieniono wyświetlanie planów cenowych pobierających ceny „z lotu” z channel managerów, aby wyświetlały się w rezerwacji jako domyślne.
 • Poprawiono import/eksport planów cenowych.
 • Zoptymalizowano i przyśpieszono otwieranie zakładki „Rezerwacje online”.
 • Poprawiono tłumaczenia programu na wszystkich wersjach programu.
 • Poprawiono pobieranie rezerwacji z gwarantowaną kartą kredytową.
 • Zaktualizowano wygląd i działanie KWHotel News, gdzie pojawiają się nowe informacje o KWhotel.
 • Zabezpieczono sprawdzanie połączenia z wtyczką „noclegi”.
 • Zmieniono domyślny sposób przeliczania wpłat w oknie rezerwacji na automatyczne przeliczanie, na podstawie opłaconych dokumentów księgowych.
 • Naprawiono błąd z automatycznym generowaniem opłaty miejscowej do faktur.
 • Poprawiono działanie rabatów i wystawianie dokumentów w module Camping.
 • Zmieniono wygląd „pomocy” i dodano możliwość „kontaktu”, „zamówienia konsultacji”, oraz otworzenia bazy wiedzy z poziomu programu.
 • Naprawiono błąd związany z przyłączeniem rezerwacji pojedynczej do rezerwacji grupowej.
 • Naprawiono błąd związany z synchronizacją cen z Booking.com.
 • Naprawiono błędy związane z tworzeniem nowych rezerwacji na zasobach.
 • Naprawiono błąd z wyświetlaniem okna karty kredytowej w rezerwacjach pojedynczych.
 • Poprawiono rozdzielanie wpłat w przypadku rezerwacji grupowych z OTA.
 • Naprawiono błąd występujący przy zmianie daty rezerwacji na zasobie, gdy miał przypisany plan cenowy, pobierający ceny z channel managera.
 • Naprawiono błąd powodujący pojawianie się komunikatu, że rezerwacja była w międzyczasie modyfikowana.
 • Zoptymalizowano zapisywanie rezerwacji grupowych w celu przyśpieszenia działania programu.
 • Naprawiono błąd generujący nowy kod klucza do rezerwacji.
 • Ustawiono domyślny format dat na dokumentach księgowych (dd-mm-rrrr)
 • Zaktualizowano kod kraju dla Grecji przy eksporcie dokumentów księgowych.
 • Poprawiono błędy, które występowały gdy towar miał ustawiony VAT z zakresy 100-110%,
 • Poprawiono błędy związane z wystawianiem dokumentów księgowych,
 • Poprawiono funkcje automatycznego wystawiania dokumentów księgowych,
 • Poprawiono generowanie pliku JPK_FA(4).
 • Poprawiono błędy przy zbiorczym drukowaniu dokumentów,
 • Poprawiono generowanie terminów w polu P_6 dla pliku księgowego „JPK FA4”.
 • Poprawiono wystawianie nowych faktur gdy istnieje do nich korekta.
 • Poprawiono wyświetlanie ilości pozycji na korektach faktur.
 • Naprawiono błąd z wyświetlaniem błędnej kwoty w podglądzie dokumentu księgowe, gdy był wystawiony na inną walutę niż waluta hotelowa.
 • Poprawiono eksport do Optimy parametrów dla VAT od 100 do 110.
 • Poprawiono eksport do JPK FA(4) parametrów dla VAT od 100 do 110.
 • Poprawiono eksport dokumentów do programu Cogisoft.
 • Poprawiono błędy występujące przy wystawianiu dokumentów dla rezerwacji długoterminowych.
 • Poprawiono import opłat dla rezerwacji długoterminowych.
 • Zoptymalizowano czas wystawiania faktur dla rezerwacji długoterminowych, które korzystają z dodatkowych liczników.
 • W rezerwacjach długoterminowych została dodana opcja „naprawy okresów” gdy zostaną zdublowane,
 • Poprawiono błędy przy wydłużaniu okresów opłat dodatkowych w rezerwacjach długoterminowych.
 • Poprawiono podstawianie danych za parametry w szablonach potwierdzeń.
 • Zmieniono sposób wysyłki potwierdzeń „Przed rozpoczęciem rezerwacji” i „Po rozpoczęciu rezerwacji”.
 • Naprawiono błąd związany z wysyłką potwierdzeń z polami własnymi klienta.
 • Poprawiono automatyczną wysyłkę raportów.
 • Poprawiono wyświetlanie danych w „raport posiłków (trzydniowy)”.
 • Poprawiono wyświetlanie danych w raporcie „dzienne podsumowanie rezerwacji”.
 • Poprawiono wyświetlanie danych w raporcie „szczegóły rezerwacji”.
 • Poprawiono wyświetlanie danych w „raport przychodów miesięcznych”.
 • Poprawiono działanie raportu „wybrane kryterium”.
 • Poprawiono sortowanie po użytkowniku w raportach, w których występuje taka możliwość.
 • Naprawiono błąd występujący w raporcie „Raport kasowy 2” związany z nazwą dokumentu

0.47.211 Wersja BETA

 • Dodano integrację z Wirtualnymi Kasami Fiskalnymi.
 • Dodano wtyczkę do PriceOptimizer dla GuestSage.
 • Dodano synchronizację z IPH BMS.
 • Dodano automatyczne aktualizowanie wpłat w rezerwacjach po wystawieniu korekty do faktury.
 • Poprawiono rozdzielanie wpłat w przypadku rezerwacji grupowych z OTA.
 • Naprawiono błąd występujący przy zmianie daty rezerwacji na zasobie, gdy miał przypisany plan cenowy, pobierający ceny z channel managera.
 • Poprawiono błąd powodujący pojawianie się komunikatu, że rezerwacja była w międzyczasie modyfikowana.
 • Naprawiono błąd występujący w rezerwacjach grupowych, gdzie przy dodaniu nowego pokoju do rezerwacji, dodawał się pokój z datą o jeden dzień dłuższą.
 • Poprawiono wyświetlanie wolnych pokoi w rezerwacji grupowej.
 • Poprawiono synchronizację z programem Dotykacka (pobieranie jednostek towarów).
 • Poprawiono wysyłkę kodów do usług, parkingów i posiłków powiązanych z rezerwacją.
 • Poprawiono wysłanie kodów do rezerwacji dla Ttlock i SpaceBMS.
 • Naprawiono błędy związane z wyświetlaniem logów zamków dla konkretnych pokoi.
 • Naprawiono błędy związane z wyświetlaniem logów zamków dla głównej zakładki z logami.
 • Naprawiono błąd związany z usuwaniem kodów do nieistniejących już zamków przy pomocy AutoRemover’a.
 • Dodano zapisywanie logów z automatycznego usuwania kodów dla zamków Ttlock.
 • Poprawiono sortowanie po użytkowniku w raportach, w których występuje taka możliwość.
 • Naprawiono błąd występujący w raporcie „Raport kasowy 2” związany z nazwą dokumentu.
 • Dodano możliwość wysyłki ID rezerwacji w temacie potwierdzeń.
 • Naprawiono błąd związany z wysyłką potwierdzeń z polami własnymi klienta.
 • Poprawiono eksport dokumentów do programu Cogisoft.

Zamów program

Skomponuj swój KWHotel

W naszym sklepie dobierasz tylko te rozwiązania, których naprawdę potrzebujesz. Kolejne rozszerzenia możesz dodać kiedy tylko chcesz!

Przejdź do sklepu