2023

Ostatnia aktualizacja: 14.12.2023 12:33
Dotyczy rozwiązania: Program dla hoteli KWHotel
Kliknij tutaj, aby zgłosić sugestie lub uwagi do tego artykułu

Poniżej znajdziesz historię zmian (tzw. changelog) dla programu KWHotel.


Wyróżniamy dwa rodzaje aktualizacji:

1. Wersja produkcyjna – jest to aktualnie obowiązująca stabilna wersja programu KWHotel.
Możesz ją pobrać podczas zamykania programu.


2. Wersja BETA – jest to najnowsza wersja rozwojowa programu KWHotel.
Możliwość pobrania tej wersji dostępna jest jedynie za zgodą pracownika naszej firmy.
W takim przypadku otrzymasz od nas aktualne hasło, umożliwiające pobranie wersji BETA z menu Pomoc > Aktualizuj do wersji BETA.


Aktualna wersja produkcyjna to 0.47.199.
Aktualna wersja BETA to 0.47.210.

0.47.210 Wersja BETA

 • Dodano wysyłkę kart dla zamków Sensor.
 • Dodano nowy raport: „Raport dla właścicieli”.
 • Poprawiono działanie i generowanie raportu „Zmiany w rezerwacjach 2”.
 • Poprawiono generowanie i drukowanie raportu „Szczegóły rezerwacji”.
 • Naprawiono błąd związany z synchronizacją cen z Booking.com.
 • Dodano nową opcję nie pobierania rezerwacji z Channel Managerów, gdy nie istnieje mapowanie pokoi.
 • Naprawiono błędy związane z tworzeniem nowych rezerwacji na zasobach.
 • Naprawiono błąd związany z zapisem zmian po edycji klienta.
 • Naprawiono błąd związany z błędnym przeliczaniem wpłaty w rezerwacjach grupowych (dodawanie groszy przy nierównej kwocie).
 • Naprawiono błąd z wyświetlaniem okna karty kredytowej w rezerwacjach pojedynczych.
 • Dodano opcję przeliczania wpłat w oknie rezerwacji po edycji/anulacji paragonu.
 • Dodano nowy dokument księgowy: „Nota księgowa”.
 • Poprawiono synchronizację z licznikami w rezerwacjach długoterminowych.
 • Naprawiono błędy związane z importem typów opłat w module długoterminowym.
 • Zmieniono wygląd okna konfiguracji w module długoterminowym, aby pasował pod mniejsze ekrany.

0.47.209 Wersja BETA

 • Dodano dodatkowe informacje w podsumowaniu statystyk w module „Dashboard”.
 • Dodano kolumnę „Numer rezerwacji online” w module statystyk rezerwacji, oraz przy eksporcie tych danych do pliku csv.
 • Dodano nowy eksport dokumentów księgowych do pliku csv.
 • Dodano wysyłkę kart zamkowych dla zamków Sensor.
 • Dodano opcję usuwania przypisanych stałych kart/kodów do zamków SpaceBMS w zakładce Fix we wtyczce zamkowej SpaceBMS.
 • Dodano możliwość ustawienia kodowania dla eksportu planów cenowych do pliku csv.
 • Dodano możliwość wyboru nowego zakresu wysyłki dla raportu GUS 1 o nazwie „Cały poprzedni miesiąc”.
 • Zoptymalizowano wyświetlanie logów z synchronizacji z channel managerami.
 • Naprawiono błędy z aktualizacją bazy danych występujące przy aktualizacji programu.
 • Naprawiono błędy związane z licznikami w rezerwacjach długoterminowych.
 • Naprawiono błąd z brakiem automatycznego tworzenia dokumentu kasowego, gdy był wystawiany dokument na 2 takie same formy płatności.
 • Naprawiono błąd, który zakrywał widok „Sumy” w podsumowaniu dokumentów księgowych.
 • Naprawiono błąd z wyświetlaniem błędnej kwoty w podglądzie dokumentu księgowe, gdy był wystawiony na inną walutę niż waluta hotelowa.
 • Poprawiono nazwę filtru w module parkingu.
 • Naprawiono błąd, który powodował występowanie ujemnych kwot na paragonie.
 • Poprawiono eksport do Optimy parametrów dla VAT od 100 do 110.
 • Poprawiono eksport do JPK FA(4) parametrów dla VAT od 100 do 110.
 • Naprawiono błąd związany z wymeldowaniem rezerwacji i aktualizacji tej informacji w programie gastronomicznym.
 • Naprawiono błąd związany z przyłączeniem rezerwacji pojedynczej do rezerwacji grupowej.

0.47.208 Wersja BETA

 • Dodano możliwość zdalnego otwarcia pokoju dla zamków SpaceBMS z poziomu grafiku.
 • Dodano możliwość mapowania zamków do konkretnych użytkowników w KWHotel.
 • Dodano możliwość przydzielania kart i kodów dostępowych do zamków SpaceBMS z poziomu KWHotel dla personelu.
 • Dodano w logach informacje o usuniętych kodach do zamków przy pomocy automatu usuwającego stare kody.
 • Dodano w księdze meldunkowej nowy parametr „Voucher”, który wyświetla kwotę rezerwacji opłaconą Voucherem.
 • Dodano nowe opcje konfiguracji wysyłki dokumentów księgowych dla programu księgowego „Symfonia”.
 • Dodano możliwość konfiguracji wysyłki danych z rezerwacji do programu gastronomicznego „Dotykacka”.
 • Dodano nowe opcje w księdze meldunkowej pozwalające na wyświetlenie podsumowania „ilości osób”, oraz „ilości pokoi”.
 • Dodano nowy parametr „pokoi razem” do raportu „Księga meldunkowa”.
 • Dodano nowy parametr do raportu „raport rezerwacji” odpowiadający za podliczanie ilości osób dla każdego obiektu.
 • Zaktualizowano wygląd i działanie KWhotel News, gdzie pojawiają się nowe informacje o KWhotel.
 • Zabezpieczono sprawdzanie połączenia z wtyczką „noclegi”.
 • Zmieniono domyślny sposób przeliczania wpłat w oknie rezerwacji na automatyczne przeliczanie, na podstawie opłaconych dokumentów księgowych.
 • Poprawiono błędy z pojawianiem się ujemnych kwot na paragonach przy dużej ilości dokumentów księgowych do jednej rezerwacji.
 • Naprawiono błąd z automatycznym generowaniem opłaty miejscowej do faktur.
 • Poprawiono edycję korekt faktur.
 • Poprawiono błędy przy wydłużaniu okresów opłat dodatkowych w rezerwacjach długoterminowych.
 • Poprawiono błąd przy dodawaniu nowego klienta do rezerwacji.
 • Naprawiono błędy związane z kopiowaniem rezerwacji na inny termin.
 • Poprawiono automatyczną wysyłkę raportu „Zmiany w rezerwacjach”.
 • Zmieniono sposób wysyłki potwierdzeń „Przed rozpoczęciem rezerwacji” i „Po rozpoczęciu rezerwacji”.
 • Poprawiono działanie rabatów i wystawianie dokumentów w module Camping.
 • Zmieniono wygląd „pomocy” i dodano możliwość „kontaktu”, „zamówienia konsultacji”, oraz otworzenia bazy wiedzy z poziomu programu.

0.47.207 Wersja BETA

 • Dodano integracje z zamkami SetPin.
 • Dodano integracje z zamkami Sensor.
 • Zoptymalizowano i przyśpieszono otwieranie zakładki „Rezerwacje online”.
 • Poprawiono tworzenie użytkowników w zamkach SpaceBMS.
 • Poprawiono pobieranie danych z liczników w rezerwacjach długoterminowych.
 • Poprawiono nadawanie godzin rozpoczęcia rezerwacji do kart i zamków dla rezerwacji utworzonych na obecny dzień.
 • Poprawiono działanie funkcji „napraw” dla zamków SpaceBMS.
 • Zoptymalizowano i przyśpieszono działanie programu.
 • Dodano opcję wysyłania zaległych potwierdzeń dla typu „Po rozpoczęciu rezerwacji”.
 • Poprawiono generowanie terminów w polu P_6 dla pliku księgowego „JPK FA4”.
 • Dodano w mapowaniach zamków kolumnę z nazwą zamka.
 • Poprawiono tłumaczenia programu na wszystkich wersjach programu, oraz naprawiono opcję ponownego pobrania tłumaczeń.
 • Poprawiono tłumaczenia w raporcie kontrolnym.
 • Poprawiono pobieranie rezerwacji z gwarantowaną kartą kredytową.
 • Dodano możliwość konfiguracji sposobu numerowania opłaty miejscowej.
 • Poprawiono błędy związane z przeliczaniem kwoty przy tworzeniu faktury na podstawie proformy lub paragonu.
 • Poprawiono wystawianie nowych faktur gdy istnieje do nich korekta.
 • Dodano możliwość skonfigurowania wyświetlania pozycji niekorygowanych w korektach faktur.
 • Poprawiono wyświetlanie ilości pozycji na korektach faktur.
 • Naprawiono opcję sortowania w oknie rezerwacji.
 • Poprawiono dodawanie nowych pokoi do rezerwacji grupowych.

0.47.206 Wersja BETA

 • Dodano integrację z oprogramowaniem Focus Telecom.
 • Dodano nowe opcje wyświetlania opłat miejscowych w księdze meldunkowej.
 • Dodano w dokumentach księgowych kolumnę pokazującą formę płatności dla opłat miejscowych.
 • Poprawiono eksport dokumentów księgowych do programu księgowego WFirma.
 • Poprawiono działanie eksportu dokumentów księgowych do programu księgowego Enova.
 • Naprawiono błąd ze skalowaniem programu.
 • Zmieniono wyświetlanie planów cenowych pobierających ceny „z lotu” z channel managerów, aby wyświetlały się w rezerwacji jako domyślne.
 • Poprawiono import/eksport planów cenowych.
 • Poprawiono działanie eksportu/importu opłat dla modułu rezerwacji długoterminowych.
 • Poprawiono wysyłanie dokumentów dla rezerwacji długoterminowych do aplikacji obsługującej rezerwacje długoterminowe.
 • Poprawiono działanie opłat miejscowych przypisanych do konkretnych klientów.
 • Naprawiono błędy związane z blokowaniem się wysyłki potwierdzeń mailowych.
 • Dodano możliwość czyszczenia danych dla konkretnych zamków SpaceBMS.
 • Naprawiono błędy związane z wysyłką kart do zamków TTlock.
 • Naprawiono błędy związane z nadpisywaniem się kodów zamków w rezerwacjach grupowych.
 • Naprawiono błędy z nadpisywaniem pola uwag i opłat miejscowych w rezerwacjach grupowych.
 • Naprawiono błędy związane z przeliczaniem wpłaconych kwot w rezerwacji grupowej przy usunięciu z niej pokoi.
 • Dodano wyświetlanie anulacji rezerwacji grupowych w raporcie „Zmiany w rezerwacjach”.

0.47.205 Wersja BETA

 • Dodano opcję wyszukiwania klientów po numerze ID na grafiku, oraz w bazie klientów,
 • Dodano opcję ukrywania cen, dla innych użytkowników,
 • Poprawiono i zoptymalizowano tworzenie i edytowanie rezerwacji grupowych,
 • Poprawiono zapisywanie cen na poszczególne dni, oraz ich modyfikacja przy skracaniu/wydłużaniu pobytu,
 • Poprawiono błędy związane z dodawaniem towarów do rezerwacji,
 • Poprawiono i zoptymalizowano dodawanie posiłków do rezerwacji grupowych,
 • Poprawiono błędy związane z tworzeniem i modyfikowaniem rezerwacji grupowych na zasobach,
 • Poprawiono błędy związane z synchronizacją z profitroom,
 • Poprawno błędy i usprawniono działanie przeliczania ceny nowych pokoi, które pobierane są z planów cenowych od chanel managerów,
 • Poprawiono błędy związane z przekształceniem rezerwacji pojedynczej na grupową,
 • Dla opcji opłaty miejscowej przypisanej indywidualnie do każdego klienta, usprawniono sposób dodawania, oraz meldowania klientów w rezerwacjach grupowych,
 • Poprawiono błąd przycisku meldowania w rezerwacjach,
 • Poprawiono błędy związane z dodawaniem usług/spa/towarów do rezerwacji,
 • Naprawiono błędy związane z konwertowaniem bazy danych Free na wersję Standard i Pro,
 • Zwiększono limit długości cyfr do 9 999 999 999 w oknie rezerwacji, oraz w dokumentach księgowych,
 • Poprawiono błędy, które występowały gdy towar miał ustawiony VAT z zakresy 100-110%,
 • Poprawiono błędy związane z wystawianiem dokumentów księgowych,
 • Przywrócono brakujący tekst przycisku do anulowania paragonów,
 • poprawiono funkcje automatycznego wystawiania dokumentów księgowych,
 • Dodano nową opcję grupowania dokumentów,
 • Poprawiono błędy przy zbiorczym drukowaniu dokumentów,
 • Dodano nową opcje umożliwiającą konfigurację innej drukarki fiskalnej na każdy obiekt,
 • Dodano wyświetlanie formy płatności za opłatę miejską w raporcie „dokumenty opłat miejscowych”,
 • Poprawiono działanie raportu „wybrane kryterium”.
 • Poprawiono automatyczną wysyłkę raportów „źródeł rezerwacji” i „prowizji źródeł”,
 • Dodano możliwość wygenerowania 7-dniowego raportu posiłków,
 • Dodano opcję wyboru obiektu w raporcie posiłków,
 • Zwiększono limit pola przechowującego adres mailowy klientów,
 • Dodano nowe parametry do potwierdzeń mailowych,
 • Poprawiono wysyłkę potwierdzeń mailowych przy wykorzystaniu opcji „wyślij tylko raz”,
 • Poprawiono zapisywanie konfiguracji maila, pozwala na różny adres email, oraz login,
 • Poprawiono opcję wysyłki maili do wielu klientów,
 • Poprawiono wysyłanie potwierdzeń mailowych, dla rezerwacji utworzonych w Cloud.
 • Zabezpieczono generowanie linku do płatności Tpay,
 • Dodano opcję włączenia/wyłączenia informacji o statusie zaprogramowanego zamku w rezerwacji,
 • Dodano na grafiku informacja o statusie zaprogramowania zamku w danej rezerwacji w postaci ikonki kluczyka,
 • Poprawiono funkcję usuwania kodów dla zamków TTlock,
 • Zabezpieczono możliwe błędy przy konfiguracji generowania zamków,
 • Dodano informacje o wysyłce kodów do zamków w historii rezerwacji,
 • Poprawiono dodanie kodów rentinglock do rezerwacji,
 • W rezerwacjach długoterminowych została dodana opcja „naprawy okresów” gdy zostaną zdublowane,
 • Dodano możliwość zmiany kodowania eksportowanych plików dla opłat długoterminowych,
 • Dodano możliwość aktualizacji cen przy imporcie typów opłat dla rezerwacji długoterminowych,
 • Poprawiono meldowanie klientów przy pomocy tabletu,

Zamów program

Skomponuj swój KWHotel

W naszym sklepie dobierasz tylko te rozwiązania, których naprawdę potrzebujesz. Kolejne rozszerzenia możesz dodać kiedy tylko chcesz!

Przejdź do sklepu