Poprzednie lata

Ostatnia aktualizacja: 18.03.2024 11:40
Dotyczy rozwiązania: Program dla hoteli KWHotel
Kliknij tutaj, aby zgłosić sugestie lub uwagi do tego artykułu

Poniżej znajdziesz historię zmian (tzw. changelog) dla programu KWHotel.


Wyróżniamy dwa rodzaje aktualizacji:

1. Wersja produkcyjna – jest to aktualnie obowiązująca stabilna wersja programu KWHotel.
Możesz ją pobrać podczas zamykania programu.


2. Wersja BETA – jest to najnowsza wersja rozwojowa programu KWHotel.
Możliwość pobrania tej wersji dostępna jest jedynie za zgodą pracownika naszej firmy.
W takim przypadku otrzymasz od nas aktualne hasło, umożliwiające pobranie wersji BETA z menu Pomoc > Aktualizuj do wersji BETA.

0.47.210 wersja BETA

 • Dodano wysyłkę kart dla zamków Sensor.
 • Dodano nowy raport: „Raport dla właścicieli”.
 • Poprawiono działanie i generowanie raportu „Zmiany w rezerwacjach 2”.
 • Poprawiono generowanie i drukowanie raportu „Szczegóły rezerwacji”.
 • Naprawiono błąd związany z synchronizacją cen z Booking.com.
 • Dodano nową opcję nie pobierania rezerwacji z Channel Managerów, gdy nie istnieje mapowanie pokoi.
 • Naprawiono błędy związane z tworzeniem nowych rezerwacji na zasobach.
 • Naprawiono błąd związany z zapisem zmian po edycji klienta.
 • Naprawiono błąd związany z błędnym przeliczaniem wpłaty w rezerwacjach grupowych (dodawanie groszy przy nierównej kwocie).
 • Naprawiono błąd z wyświetlaniem okna karty kredytowej w rezerwacjach pojedynczych.
 • Dodano opcję przeliczania wpłat w oknie rezerwacji po edycji/anulacji paragonu.
 • Dodano nowy dokument księgowy: „Nota księgowa”.
 • Poprawiono synchronizację z licznikami w rezerwacjach długoterminowych.
 • Naprawiono błędy związane z importem typów opłat w module długoterminowym.
 • Zmieniono wygląd okna konfiguracji w module długoterminowym, aby pasował pod mniejsze ekrany.

0.47.209 wersja BETA

 • Dodano dodatkowe informacje w podsumowaniu statystyk w module „Dashboard”.
 • Dodano kolumnę „Numer rezerwacji online” w module statystyk rezerwacji, oraz przy eksporcie tych danych do pliku csv.
 • Dodano nowy eksport dokumentów księgowych do pliku csv.
 • Dodano wysyłkę kart zamkowych dla zamków Sensor.
 • Dodano opcję usuwania przypisanych stałych kart/kodów do zamków SpaceBMS w zakładce Fix we wtyczce zamkowej SpaceBMS.
 • Dodano możliwość ustawienia kodowania dla eksportu planów cenowych do pliku csv.
 • Dodano możliwość wyboru nowego zakresu wysyłki dla raportu GUS 1 o nazwie „Cały poprzedni miesiąc”.
 • Zoptymalizowano wyświetlanie logów z synchronizacji z channel managerami.
 • Naprawiono błędy z aktualizacją bazy danych występujące przy aktualizacji programu.
 • Naprawiono błędy związane z licznikami w rezerwacjach długoterminowych.
 • Naprawiono błąd z brakiem automatycznego tworzenia dokumentu kasowego, gdy był wystawiany dokument na 2 takie same formy płatności.
 • Naprawiono błąd, który zakrywał widok „Sumy” w podsumowaniu dokumentów księgowych.
 • Naprawiono błąd z wyświetlaniem błędnej kwoty w podglądzie dokumentu księgowe, gdy był wystawiony na inną walutę niż waluta hotelowa.
 • Poprawiono nazwę filtru w module parkingu.
 • Naprawiono błąd, który powodował występowanie ujemnych kwot na paragonie.
 • Poprawiono eksport do Optimy parametrów dla VAT od 100 do 110.
 • Poprawiono eksport do JPK FA(4) parametrów dla VAT od 100 do 110.
 • Naprawiono błąd związany z wymeldowaniem rezerwacji i aktualizacji tej informacji w programie gastronomicznym.
 • Naprawiono błąd związany z przyłączeniem rezerwacji pojedynczej do rezerwacji grupowej.

0.47.208 wersja BETA

 • Dodano możliwość zdalnego otwarcia pokoju dla zamków SpaceBMS z poziomu grafiku.
 • Dodano możliwość mapowania zamków do konkretnych użytkowników w KWHotel.
 • Dodano możliwość przydzielania kart i kodów dostępowych do zamków SpaceBMS z poziomu KWHotel dla personelu.
 • Dodano w logach informacje o usuniętych kodach do zamków przy pomocy automatu usuwającego stare kody.
 • Dodano w księdze meldunkowej nowy parametr „Voucher”, który wyświetla kwotę rezerwacji opłaconą Voucherem.
 • Dodano nowe opcje konfiguracji wysyłki dokumentów księgowych dla programu księgowego „Symfonia”.
 • Dodano możliwość konfiguracji wysyłki danych z rezerwacji do programu gastronomicznego „Dotykacka”.
 • Dodano nowe opcje w księdze meldunkowej pozwalające na wyświetlenie podsumowania „ilości osób”, oraz „ilości pokoi”.
 • Dodano nowy parametr „pokoi razem” do raportu „Księga meldunkowa”.
 • Dodano nowy parametr do raportu „raport rezerwacji” odpowiadający za podliczanie ilości osób dla każdego obiektu.
 • Zaktualizowano wygląd i działanie KWhotel News, gdzie pojawiają się nowe informacje o KWhotel.
 • Zabezpieczono sprawdzanie połączenia z wtyczką „noclegi”.
 • Zmieniono domyślny sposób przeliczania wpłat w oknie rezerwacji na automatyczne przeliczanie, na podstawie opłaconych dokumentów księgowych.
 • Poprawiono błędy z pojawianiem się ujemnych kwot na paragonach przy dużej ilości dokumentów księgowych do jednej rezerwacji.
 • Naprawiono błąd z automatycznym generowaniem opłaty miejscowej do faktur.
 • Poprawiono edycję korekt faktur.
 • Poprawiono błędy przy wydłużaniu okresów opłat dodatkowych w rezerwacjach długoterminowych.
 • Poprawiono błąd przy dodawaniu nowego klienta do rezerwacji.
 • Naprawiono błędy związane z kopiowaniem rezerwacji na inny termin.
 • Poprawiono automatyczną wysyłkę raportu „Zmiany w rezerwacjach”.
 • Zmieniono sposób wysyłki potwierdzeń „Przed rozpoczęciem rezerwacji” i „Po rozpoczęciu rezerwacji”.
 • Poprawiono działanie rabatów i wystawianie dokumentów w module Camping.
 • Zmieniono wygląd „pomocy” i dodano możliwość „kontaktu”, „zamówienia konsultacji”, oraz otworzenia bazy wiedzy z poziomu programu.

0.47.207 wersja BETA

 • Dodano integracje z zamkami SetPin.
 • Dodano integracje z zamkami Sensor.
 • Zoptymalizowano i przyśpieszono otwieranie zakładki „Rezerwacje online”.
 • Poprawiono tworzenie użytkowników w zamkach SpaceBMS.
 • Poprawiono pobieranie danych z liczników w rezerwacjach długoterminowych.
 • Poprawiono nadawanie godzin rozpoczęcia rezerwacji do kart i zamków dla rezerwacji utworzonych na obecny dzień.
 • Poprawiono działanie funkcji „napraw” dla zamków SpaceBMS.
 • Zoptymalizowano i przyśpieszono działanie programu.
 • Dodano opcję wysyłania zaległych potwierdzeń dla typu „Po rozpoczęciu rezerwacji”.
 • Poprawiono generowanie terminów w polu P_6 dla pliku księgowego „JPK FA4”.
 • Dodano w mapowaniach zamków kolumnę z nazwą zamka.
 • Poprawiono tłumaczenia programu na wszystkich wersjach programu, oraz naprawiono opcję ponownego pobrania tłumaczeń.
 • Poprawiono tłumaczenia w raporcie kontrolnym.
 • Poprawiono pobieranie rezerwacji z gwarantowaną kartą kredytową.
 • Dodano możliwość konfiguracji sposobu numerowania opłaty miejscowej.
 • Poprawiono błędy związane z przeliczaniem kwoty przy tworzeniu faktury na podstawie proformy lub paragonu.
 • Poprawiono wystawianie nowych faktur gdy istnieje do nich korekta.
 • Dodano możliwość skonfigurowania wyświetlania pozycji niekorygowanych w korektach faktur.
 • Poprawiono wyświetlanie ilości pozycji na korektach faktur.
 • Naprawiono opcję sortowania w oknie rezerwacji.
 • Poprawiono dodawanie nowych pokoi do rezerwacji grupowych.

0.47.206 wersja BETA

 • Dodano integrację z oprogramowaniem Focus Telecom.
 • Dodano nowe opcje wyświetlania opłat miejscowych w księdze meldunkowej.
 • Dodano w dokumentach księgowych kolumnę pokazującą formę płatności dla opłat miejscowych.
 • Poprawiono eksport dokumentów księgowych do programu księgowego WFirma.
 • Poprawiono działanie eksportu dokumentów księgowych do programu księgowego Enova.
 • Naprawiono błąd ze skalowaniem programu.
 • Zmieniono wyświetlanie planów cenowych pobierających ceny „z lotu” z channel managerów, aby wyświetlały się w rezerwacji jako domyślne.
 • Poprawiono import/eksport planów cenowych.
 • Poprawiono działanie eksportu/importu opłat dla modułu rezerwacji długoterminowych.
 • Poprawiono wysyłanie dokumentów dla rezerwacji długoterminowych do aplikacji obsługującej rezerwacje długoterminowe.
 • Poprawiono działanie opłat miejscowych przypisanych do konkretnych klientów.
 • Naprawiono błędy związane z blokowaniem się wysyłki potwierdzeń mailowych.
 • Dodano możliwość czyszczenia danych dla konkretnych zamków SpaceBMS.
 • Naprawiono błędy związane z wysyłką kart do zamków TTlock.
 • Naprawiono błędy związane z nadpisywaniem się kodów zamków w rezerwacjach grupowych.
 • Naprawiono błędy z nadpisywaniem pola uwag i opłat miejscowych w rezerwacjach grupowych.
 • Naprawiono błędy związane z przeliczaniem wpłaconych kwot w rezerwacji grupowej przy usunięciu z niej pokoi.
 • Dodano wyświetlanie anulacji rezerwacji grupowych w raporcie „Zmiany w rezerwacjach”.

0.47.205 wersja BETA

 • Dodano opcję wyszukiwania klientów po numerze ID na grafiku, oraz w bazie klientów,
 • Dodano opcję ukrywania cen, dla innych użytkowników,
 • Poprawiono i zoptymalizowano tworzenie i edytowanie rezerwacji grupowych,
 • Poprawiono zapisywanie cen na poszczególne dni, oraz ich modyfikacja przy skracaniu/wydłużaniu pobytu,
 • Poprawiono błędy związane z dodawaniem towarów do rezerwacji,
 • Poprawiono i zoptymalizowano dodawanie posiłków do rezerwacji grupowych,
 • Poprawiono błędy związane z tworzeniem i modyfikowaniem rezerwacji grupowych na zasobach,
 • Poprawiono błędy związane z synchronizacją z profitroom,
 • Poprawno błędy i usprawniono działanie przeliczania ceny nowych pokoi, które pobierane są z planów cenowych od chanel managerów,
 • Poprawiono błędy związane z przekształceniem rezerwacji pojedynczej na grupową,
 • Dla opcji opłaty miejscowej przypisanej indywidualnie do każdego klienta, usprawniono sposób dodawania, oraz meldowania klientów w rezerwacjach grupowych,
 • Poprawiono błąd przycisku meldowania w rezerwacjach,
 • Poprawiono błędy związane z dodawaniem usług/spa/towarów do rezerwacji,
 • Naprawiono błędy związane z konwertowaniem bazy danych Free na wersję Standard i Pro,
 • Zwiększono limit długości cyfr do 9 999 999 999 w oknie rezerwacji, oraz w dokumentach księgowych,
 • Poprawiono błędy, które występowały gdy towar miał ustawiony VAT z zakresy 100-110%,
 • Poprawiono błędy związane z wystawianiem dokumentów księgowych,
 • Przywrócono brakujący tekst przycisku do anulowania paragonów,
 • poprawiono funkcje automatycznego wystawiania dokumentów księgowych,
 • Dodano nową opcję grupowania dokumentów,
 • Poprawiono błędy przy zbiorczym drukowaniu dokumentów,
 • Dodano nową opcje umożliwiającą konfigurację innej drukarki fiskalnej na każdy obiekt,
 • Dodano wyświetlanie formy płatności za opłatę miejską w raporcie „dokumenty opłat miejscowych”,
 • Poprawiono działanie raportu „wybrane kryterium”.
 • Poprawiono automatyczną wysyłkę raportów „źródeł rezerwacji” i „prowizji źródeł”,
 • Dodano możliwość wygenerowania 7-dniowego raportu posiłków,
 • Dodano opcję wyboru obiektu w raporcie posiłków,
 • Zwiększono limit pola przechowującego adres mailowy klientów,
 • Dodano nowe parametry do potwierdzeń mailowych,
 • Poprawiono wysyłkę potwierdzeń mailowych przy wykorzystaniu opcji „wyślij tylko raz”,
 • Poprawiono zapisywanie konfiguracji maila, pozwala na różny adres email, oraz login,
 • Poprawiono opcję wysyłki maili do wielu klientów,
 • Poprawiono wysyłanie potwierdzeń mailowych, dla rezerwacji utworzonych w Cloud.
 • Zabezpieczono generowanie linku do płatności Tpay,
 • Dodano opcję włączenia/wyłączenia informacji o statusie zaprogramowanego zamku w rezerwacji,
 • Dodano na grafiku informacja o statusie zaprogramowania zamku w danej rezerwacji w postaci ikonki kluczyka,
 • Poprawiono funkcję usuwania kodów dla zamków TTlock,
 • Zabezpieczono możliwe błędy przy konfiguracji generowania zamków,
 • Dodano informacje o wysyłce kodów do zamków w historii rezerwacji,
 • Poprawiono dodanie kodów rentinglock do rezerwacji,
 • W rezerwacjach długoterminowych została dodana opcja „naprawy okresów” gdy zostaną zdublowane,
 • Dodano możliwość zmiany kodowania eksportowanych plików dla opłat długoterminowych,
 • Dodano możliwość aktualizacji cen przy imporcie typów opłat dla rezerwacji długoterminowych,
 • Poprawiono meldowanie klientów przy pomocy tabletu,

0.47.203 wersja BETA

 • Poprawiono generowanie pliku JPK_FA(4).
 • Dodano nowe parametry „Room description”,”Category Description”,”RoomGroupAllRooms”, oraz ” RoomDiscriptionFirstAllRoom” do szablonu potwierdzeń HTML.
 • Naprawiono działanie przycisku przekierowującego do strony booking.com z okna rezerwacji.
 • Dodano kolumnę „pokój” w raporcie zmianowym.
 • Dodano możliwość skonfigurowania dodatkowych opcji wyświetlanych informacji w „dymku” po najechaniu na rezerwację
 • Dodano nowe możliwości w konfiguracji eksportu do optimy.
 • Naprawiono błąd z hurtowym odznaczaniem faktur opłaconych.
 • Naprawiono błąd, który powodował że termin zaliczki nie odznaczał się automatycznie po otrzymaniu wpłaty
 • Poprawiono działanie pobierania danych z liczników dla rezerwacji długoterminowych, oraz zmieniono sposób ustawiania okresów dla opłat powiązanych z licznikami
 • Poprawiono działania synchronizacji z programem gastronomicznym „Dotykacka”

0.47.202 wersja BETA

 • Poprawiono działanie funkcji „edycji restrykcji” w planach cenowych.
 • Naprawiono błąd z wyświetlaniem raportu rezerwacji anulowanych na wersji standard.
 • Dodano funkcjonalność, która będzie ponawiała wysyłkę potwierdzeń e-mail, w przypadku wystąpienia błędu do 3 razy.
 • Poprawiono działanie funkcji „automatycznego wystawiania dokumentów księgowych”.
 • Poprawiono wyświetlanie danych w „raport posiłków (trzydniowy)”.
 • Poprawiono wyświetlanie danych w raporcie „dzienne podsumowanie rezerwacji”.
 • Poprawiono wyświetlanie danych w raporcie „szczegóły rezerwacji”.
 • Poprawiono wyświetlanie danych w „raport przychodów miesięcznych”.
 • Dodano nową funkcję otrzymywania potwierdzeń dostarczenia wysłanych wiadomości maili.
 • Dodano nową funkcję otrzymywania potwierdzeń przeczytania wysłanych wiadomości email.
 • Dodano możliwość usuwania wielu dokumentów jednocześnie.
 • Poprawiono wyświetlanie ilości miejsc po przecinku w dokumentach księgowych powiązanych z licznikami.
 • Poprawiono działanie uprawnienia „umożliw edycję i podgląd faktury”.
 • Ustawiono domyślny format dat na dokumentach księgowych (dd-mm-rrrr)
 • Poprawiono synchronizację z programami gastronomicznymi.
 • Naprawiono błąd występujący przy dodawaniu wtyczki „KwHotelCloudChannelManager”.
 • Dodano i zmieniono nowe funkcjonalności w integracji z „Dotykacka”.
 • Poprawiono wysyłkę dostępności do Hotres.

0.47.201 wersja BETA

 • Poprawiono przeliczanie cen w oknie rezerwacji przy zmianie sposobu rozliczenia.
 • Poprawiono wystawianie dokumentów w rezerwacjach grupowych, oraz przeliczanie dodatkowych usług.
 • Dodano nową opcję eksportu do Rewizora o nazwie „rewizor2”.
 • Naprawiono błąd występujący przy usuwaniu pokoi w rezerwacji grupowej.
 • Zaktualizowano opis dla wersji KWHotel Plus.
 • Poprawiono błędy występujące przy wystawianiu dokumentów dla rezerwacji długoterminowych.
 • Poprawiono błąd wystepujący przy wystawianiu opłaty miejscowej spowodowany zbyt długim tytułem.
 • Poprawiono błąd, który zmieniał kody do zamków przy modyfikacji rezerwacji z poziomu dev.kwhotel.com.
 • Zaktualizowano kod kraju dla Grecji przy eksporcie dokumentów księgowych.
 • Naprawiono błędy występujące przy meldowaniu klientów w rezerwacji.
 • Dodano nowe parametry do liczenia Vat-u.
 • Poprawiono import opłat dla rezerwacji długoterminowych.
 • Zoptymalizowano czas wystawiania faktur dla rezerwacji długoterminowych, które korzystają z dodatkowych liczników.
 • Poprawiono błąd z konfiguracją poczty globalnej i poczty na dev.kwhotel.com
 • Dodano możliwość wysyłania wiadomości zawierające faktury do kilku użytkowników w tym samym momencie.
 • Dodano mozliwość usuwania kilku pozycji opłat w rezerwacjach długoterminowych.

0.47.200 wersja BETA

 • Dodano obsługę nowego programu gastronomicznego „Dotykacka”.
 • Dodano możliwość ustawienia zamków wejściowych.
 • Poprawiono wysyłkę kodów do rezerwacji grupowych z zamkiem TTlock.
 • Poprawiono dodawanie nowej formy płatności typ gotówkowy.
 • Poprawiono podstawianie danych za parametry w szablonach potwierdzeń.
 • Dodano możliwość ustawienia zamków SpaceBMS i TTlock dla usług SPA.
 • Dodano możliwość programowania kart do zamków online SpaceBMS i TTlock w oknie rezerwacji.
 • Dodano obsługę czytnika ACR122 dla kart NFC w oknie wydania kart do zamków.
 • Dodano możliwość ustawienia domyslnych kart do zamków dla danego pokoju.
 • Poprawiono działanie ustawienia „tylko ten hotel” w konfiguracji usług.
 • Poprawiono wyświetlanie dostępnych planów cenowych w oknie rezerwacji.
 • Poprawiono wyświetlanie newsletterów w zależności od języku programu.
 • Zmieniono kolejność wyświetlania danych klienta w tabeli dla rezerwacji grupowej.
 • Poprawiono działanie uprawnień dla okna rezerwacji.
 • Dodano możliwość poprawy stref czasowuch dla zamków SpaceBMS.
 • Dodano możliwość zmiany ilości wykonywanych zapytać po nieudanej wysyłce kodów do zamków SpaceBMS i TTlock.
 • Poprawiono błąd występujący na wersji Standard związany z przenoszeniem rezerwacji.
 • Poprawiono błąd związany z konfiguracją poczty.
 • Poprawiono błąd powodujący wystąpienie komunikatu dotyczącego róźnicy w dostępności na booking.com

0.47.198 wersja BETA

 • Naprawiono błąd spowodowany zbyt długą nazwą jednostki waluty.
 • Dodano możliwość przełączania kas w raporcie kasowym przy włączonej opcji wsparcia wielu kas.
 • Poprawiono generowanie raportu Revenue.
 • Naprawiono błąd ucinania tekstu w mailach przy wysyłce potwierdzeń rezerwacji.
 • Zaktualizowano raport przychodów miesięcznych o dokumenty nie przypisane do rezerwacji.
 • Poprawiono wysyłkę potwierdzeń automatycznych ze statusem „po modyfikacji”.
 • Poprawiono działanie uprawnienia „Umożliw dodawanie towarów niezdefiniowanych”, które blokowało możliwość edycji zapisanej faktury.
 • Zmieniono konfigurację serwera Email, na dwie opcje: Globalna konfiguracja do wysyłki automatycznych potwierdzeń, oraz konfiguracja lokalna do ręcznej wysyłki potwierdzeń.
 • Poprawiono działanie opcji „wyczyść spis dokumentów usuniętych”.
 • Poprawiono wyświetlanie dokumentów, które mają niestandardowy Vat w raporcie „rejestr sprzedaży VAT”.
 • Poprawiono wyświetlanie logów w historii rezerwacji.
 • Naprawiono błąd z wyświetlaniem dodatkowych statusów.
 • Dodano nowe uprawnienie „konfiguracja administratorksa”.
 • Dodano nowe uprawnienie „Dane obiektu”.
 • Dodano nowe uprawnienie „Konfiguracja RODO”.
 • Dodano nowe uprawnienie dostępu do „Zakładka „Narzędzia””.
 • Dodano nowe uprawnienie „Panel Klienta”.
 • Dodano nowe uprawnienie „Kaucje”
 • Dodano nowe uprawnienie „Raport dla właścicieli apartamentów”.
 • Dodano nowe uprawnienie „Synchronizacja z centralą telefoniczną”

0.47.195 wersja BETA

 • Dodano nową funkcję wystawienia dokumentu „Bank wydał” z panelu kaucji.
 • Dodano opcję sortowania danych w panelu kaucji.
 • Dodano możliwość przenoszenia dokumentów pomiędzy rezerwacjami.
 • Dodano nowy raport „Rozkład dnia”.
 • Dodano nowy raport „Raport przychodów miesięcznych”.
 • Poprawiono import cen i restrykcji do podplanów i planów bazowych.
 • Dodano funkcję otwarcia kasy w oknie stanu kasy.
 • Dodano możliwość powiązania planów cenowych z typem opłat w rezerwacji długoterminowej.
 • Poprawiono funkcję automatycznego wysyłania potwierdzeń mailowych.
 • Dodano opcję automatycznego mapowania usług podczas naprawy bazy danych.
 • Dodano funkcję naprawy asortymentu.
 • Dodano funkcję hurtowego zaznaczania do 10 faktur jako zapłacone.

0.47.194 wersja BETA

 • Poprawiono naliczanie rabatu w oknie rezerwacji w czasie rzeczywistym.
 • Poprawiono błąd przeliczania ceny noclegu, przy ustawionym kursie w oknie rezeracji.
 • Poprawiono pobieranie danych klienta z HotelSystems.
 • Usprawniono sposób zapisu i wyświetlania płatności.
 • Zaktualizowano dane eksportowane do Cogisoftu.
 • Usprawniono importowanie planów cenowych, połączonych z innymi wtyczkami.
 • Poprawiono automatyczne pobieranie kodów do zamków RentingLock z systemów channel manager.
 • Poprawiono pobieranie planów cenowych z Profitroom.
 • Usprawniono import cen.
 • Dodano możliwość wyłączenia pobierania dodatków z YieldPlanet.
 • Poprawiono wyświetlanie dokumentów w raportach „Dokumenty księgowe”.
 • Usprawniono automatyczne odświeżanie dostępności pokoi.
 • Dodano podsumowanie liczby sprzątań w raporcie „Wykaz sprzątania tygodniowy”.
 • Poprawiono import z Price Optimizer, połączony z innymi wtyczkami.
 • Dodano opcje automatycznego dodawania numeru rezerwacji w tytule przelewu dla zwrotów kaucji.
 • Poprawiono generowanie pliku dla wielu przelewów zwrotów kaucji.
 • Dodano możliwość umieszczenia informacji z zakładki „Własne” w raporcie „Wykaz sprzątania”,
 • Poprawiono automatyczne wysyłanie raportów.
 • Poprawiono export dokumentu JPK FA(3).

0.47.193 wersja BETA

 • Dodano możliwość blokady wymeldowania przy braku pełnej wpłaty za rezerwację.
 • Usprawniono odświeżanie statusu rezerwacji oraz statusu czystości pokoju na grafiku, gdy dokonano rezerwacji z poziomu kiosku KWHotel.
 • Dodano możliwość wpisania stawki VAT dla opłaty miejscowej.
 • Poprawiono eksport form płatności do Symfonii.
 • Usprawniono automatyczne wysyłanie raportów.
 • Usprawniono automatyczne wysyłanie szablonów do klientów.
 • Usprawniono eksport dokumentów do Optimy.
 • Usprawniono wysyłanie załączników przez pocztę Thunderbird.
 • Zaktualizowano formularz GUS KT-1.
 • Poprawiono działanie funkcji przypomnienia o rezerwacji.
 • Poprawiono wyświetlanie danych w oknie „Wszystkie płatności”.
 • Usprawniono generowanie dokumentów do przelewów zwrotu kaucji.
 • Poprawiono wystawianie faktur za usługi z poziomu rezerwacji.

0.47.190 wersja BETA

 • Poprawiono synchronizację z Hotres.
 • Poprawiono pobieranie usług dodatkowych od partnerów.
 • Poprawiono eksport dokumentów do Symfonii.
 • Poprawiono działanie synchronizacji z gastronomią.
 • Poprawiono automatyczną wysyłkę raportów.
 • Dodano nową funkcjonalność: Kaucje.
 • Poprawiono eksport dokumentów do Optimy.
 • Poprawiono eksport dokumentów do Rewizora.
 • Dodano integracje ze Space BMS.
 • Poprawiono działanie raportu: „rejestr sprzedaży VAT”.
 • Poprawiono działanie raportu: „dzienne podsumowanie rezerwacji”.

0.47.189 wersja BETA

 • Poprawiono działanie raportu: ” raport sprzątań Housekeeping register 1 i 2″.
 • Poprawiono opis „Lista przyjazdów”
 • Poprawiono działanie raportów: „Raport dobowo-osobowy” oraz „Raport posiłków (trzydniowy).
 • Poprawiono działanie raportu; „Raport sprzedaż sumaryczna asortymentu”.
 • Poprawiono działanie raportu: „Formy płatności”.
 • Poprawiono podpowiedzi w potwierdzeniach maili.
 • Poprawiono działanie raportu: „Raport kasowy 2”.
 • Poprawiono opis „Wykaz sprzątania tygodniowy”.
 • Poprawiono działanie raportu: „Szczegóły rezerwacji”
 • Poprawiono działanie ORA AI.
 • Dodano import z Harta.
 • Dodano opcję preautoryzacji w terminalach Polcard.
 • Poprawiono działanie funkcji MyData w greckiej wersji programu.
 • Poprawiono wysyłkę zamków przy dużych rezerwacjach grupowych.

0.47.187 wersja BETA

 • Poprawiono działanie raportu: ” raport sprzątań Housekeepingregister5″.
 • Zwiększono pola uwag w rezerwacjach grupowych.
 • Dodano przycisk umożliwiający zmianę użytkownika dokonującego rezerwację na właściciela apartamentu.
 • Poprawiono widok innych rezerwacji jako user: portal.
 • Poprawiono formatkę pliku KW (kasa wydała).
 • Poprawiono wyświetlanie daty wystawienia opłaty miejscowej.
 • Poprawiono pobieranie informacji z pokoi w potwierdzeniach rezerwacji grupowych.
 • Poprawiono eksport dokumentów Symfonia v2.
 • Dodano opcję konfiguracji „Kopiuj uwagi z powiązanego paragonu do uwag na fakturze”
 • Poprawiono kopiowanie uwag z powiązanych paragonów do faktury.
 • Dodano możliwość zmiany „out of order” na zwykłą rezerwację.
 • Dodano opcję konfiguracji: „komunikat o przedłużeniu licencji”.
 • Poprawiono opis raportu: ” zaległe zaliczki”.
 • Poprawiono eksport dokumentów JPK_V7.
 • Poprawiono błędy językowe polskiej wersji programu.

0.47.186 wersja BETA

 • Poprawiono działanie eksportu dokumentów do Optimy.
 • Poprawiono działanie raportu: „Formy płatności”.
 • Dodano dokumenty frx w greckiej wersji programu.
 • Poprawiono wysyłanie serwisów do zamków TTLock.
 • Poprawiono formatkę faktur (przy dużej ilości pozycji).
 • Poprawiono wyświetlanie wolnych pokoi w zakładce Dashboard.
 • Poprawiono opcję dodawania numeru paragonu do uwag na fakturze.
 • Poprawiono działanie raportu: „Zmiany wpłat w rezerwacjach”.
 • Poprawiono działanie importu cen z OTA.
 • Poprawiono konfigurację automatycznej wysyłki raportów.
 • Poprawiono działanie raportu: „Wybrane usługi rezerwacji” (szablon drugi).
 • Poprawiono działanie raportu: „GUS KT1”.

0.47.185 wersja BETA

 • Poprawiono działanie raportu „Szczegóły rezerwacji”.
 • Poprawiono algorytm pobierania terminu rezerwacji do opisu faktury.
 • Poprawiono działanie cen w oknie rezerwacji.
 • Poprawiono działanie stawek VAT dla dokumentów z modułu SPA.
 • Poprawiono działanie wyświetlania nazwisk w module posiłków.
 • Poprawiono działanie raportu „Zmiany wpłat w rezerwacjach”.
 • Dodano opis dla raportu dziennego podsumowania rezerwacji.
 • Poprawiono działanie eksportu dokumentów księgowych do Optimy.
 • Poprawiono działanie zamków TTlock.
 • Poprawiono działanie dat ważności linków tPay w potwierdzeniach.
 • Poprawiono dodawanie usług stałych w konfiguracji.
 • Poprawiono działanie raportu posiłków w zakładce posiłków.
 • Poprawiono wydajność programu.

0.47.184 wersja BETA

 • Dodano integrację z systemem PMS ORA.
 • Poprawiono działanie synchronizacji z systemem Hotres.
 • Poprawiono działanie wystawiania paragonów do faktur.
 • Poprawiono drukowanie raportu z modułu SPA.
 • Poprawiono pobieranie cen z portalu YieldPlanet w przypadku naliczenia rabatu.
 • Poprawiono pobieranie cen z portalu Noce.pl.
 • Poprawiono działanie raportów wybranego asortymentu oraz sprzedaży sumarycznej asortymentu.
 • Zwiększono maksymalną ilość posiłków w jednej rezerwacji do 999.
 • Poprawiono działanie tworzenia faktur końcowych dla usług.
 • Poprawiono działanie automatycznego wysyłania E-maili.
 • Poprawiono działanie zamków TTlock.
 • Poprawiono działanie stawki VAT 100 za noclegi.

0.47.183 wersja BETA

 • Poprawiono działanie pobierania cen z YieldPlanet.
 • Poprawiono działanie kopiowania cen w planach cenowych.
 • Poprawiono działanie eksportu finansów rezerwacji w module statystyk.
 • Poprawiono działanie przeliczania salda dla dokumentów opłat miejscowych.
 • Poprawiono sortowanie w raporcie kasowym 2.
 • Poprawiono wysyłanie potwierdzeń z załącznikami PDF.
 • Poprawiono działanie automatycznej wysyłki maili.
 • Dodano możliwość przenoszenia rezerwacji między obiektami.
 • Poprawiono działanie tworzenia faktur końcowych dla usług.
 • Poprawiono sortowanie w raporcie opłat miejscowych.

0.47.182 wersja BETA

 • Dodano możliwość zmiany daty w rezerwacjach pojedynczych podczas przenoszenia ich pomiędzy obiektami.
 • Dodano komunikat o braku wprowadzonego portu COM podczas konfiguracji drukarki fiskalnej.
 • Dodano możliwość ustawienia wysyłki kodów do zamków TTlock na konfigurowalną ilość dni przed rozpoczęciem rezerwacji.
 • Dodano możliwość włączania opcji codziennego usuwania kodów z zamków dla zakończonych rezerwacji, przy synchronizacji z zamkami TTlock.
 • Dodano pobieranie stawki VAT towarów i usług z konfiguracji w KWHotel dla rezerwacji pobieranych z OTA.
 • Dodano opcję „Automatyczne wysyłanie płatności” dla płatności tPay.
 • Zmieniono sposób wyświetlania raportu Opłat Miejscowych.
 • Usprawniono wysyłkę załączników PDF w potwierdzeniach rezerwacji.
 • Usprawniono wysyłkę potwierdzeń rezerwacji z ustawionymi statusami płatności.
 • Usprawniono wysyłkę potwierdzeń rezerwacji utworzonych przez Booking Engine.
 • Usunięto błąd powodujący zerowanie cen w oknie rezerwacji przy wpisywaniu wpłaty / zaliczki.
 • Usprawniono wyświetlanie formatek potwierdzeń rezerwacji dla rezerwacji długoterminowych i grupowych. Do tej pory wyświetlane były wszystkie formatki. Teraz będą wyświetlać się tylko te, które są przypisane do danej grupy pokoi lub takie, które nie są przypisane do żadnej.
 • Usprawniono zliczanie posiłków przy wyświetlonym komunikacie o ich maksymalnej możliwej dostępności w oknie rezerwacji.
 • Usprawniono wyświetlanie pokoi przy zmianie grupy pokoi w rezerwacji. Do tej pory wyświetlane były pokoje z grupy, do której była przypisana rezerwacja oraz pokoje z nowo wybranej grupy. Od tej pory będą wyświetlane jedynie pokoje z nowo wybranej grupy pokoi.

0.47.178 wersja produkcyjna

 • Dodano parametr kursu waluty dla formatek faktur .frx.
 • Dodano możliwość wprowadzania pól własnych w oknie faktury.
 • Dodano możliwość wyboru kilku grup pokoi w szablonach wiadomości E-mail.
 • Stworzono nowy raport hostelu.
 • Zaktualizowano listę krajów UE dla wyszukiwania po numerze NIP.
 • Zmieniono tłumaczenie okna dokumentów księgowych w wersji EN.
 • Poprawiono działanie zamków Gold Lock.
 • Poprawiono działanie raportu Revenue.
 • Poprawiono działanie wysyłki potwierdzeń rezerwacji w formacie HTML.
 • Poprawiono działanie raportu posiłków (trzydniowy).
 • Poprawiono działanie generowania linków tPay.
 • Poprawiono działanie korektora dostępności dla synchronizacji z YieldPlanet oraz Noclegi.pl
 • Poprawiono działanie raportu form płatności.
 • Poprawiono działanie dodania usługi na grafiku usług
 • Poprawiono działanie raportu GUS KT1
 • Poprawiono działanie synchronizacji z YieldPlanet z włączoną opcją Price Optimizer
 • Poprawiono działanie raportu zmianowego.
 • Poprawiono działanie przywracania usuniętych pokoi
 • Poprawiono tłumaczenia dla wersji EN i GR
 • Poprawiono działanie zamków Hartman
 • Poprawiono działanie dokumentów księgowych w wersji GR programu
 • Poprawiono działanie zamków TTlock
 • Poprawiono działanie statusów rezerwacji grupowych
 • Poprawiono działanie grafiku sprzątań
 • Poprawiono działanie importu cen poprzez kreator cen
 • Poprawiono naliczanie opłat miejscowych dla rezerwacji z YieldPlanet
 • Poprawiono wyświetlanie cen rezerwacji w module Dashboard
 • Poprawiono przypisywanie posiłków z rezerwacji z YieldPlanet
 • Poprawiono działanie raportu Lista rezerwacji
 • Poprawiono działanie przypomnień
 • Poprawiono wysyłanie faktur wiadomością E-mail
 • Poprawiono działanie pól własnych w oknie rezerwacji
 • Poprawiono działanie modułu SPA
 • Poprawiono działanie domyślnej waluty
 • Poprawiono eksport dokumentów księgowych do Rewizor
 • Poprawiono eksport dokumentów do JPK V.7
 • Poprawiono działanie wyboru typu dokumentów
 • Poprawiono działanie raportu Szczegóły rezerwacji
 • Poprawiono działanie synchronizacji z HotelSystems
 • Poprawiono opisy raportów
 • Poprawiono eksport dokumentów księgowych do Optimy

0.47.174 wersja BETA

 • Dodano parametr kursu waluty dla formatek faktur .frx
 • Zaktualizowano listę krajów UE dla wyszukiwania po numerze NIP
 • Poprawiono działanie zamków Gold Lock
 • Poprawiono działanie raportu Revenue
 • Poprawiono działanie wysyłki potwierdzeń rezerwacji w formacie HTML
 • Poprawiono działanie raportu posiłków (trzydniowy)
 • Poprawiono działanie generowania linków tPay
 • Poprawiono działanie korektora dostępności dla synchronizacji z YieldPlanet oraz Noclegi.pl
 • Poprawiono działanie raportu form płatności
 • Poprawiono działanie raportu GUS KT1
 • Poprawiono działanie synchronizacji z YieldPlanet z włączoną opcją Price Optimizer

0.47.171 wersja produkcyjna

 • Dodano raport: Bilans zysków i kosztów
 • Dodano eksport rachunków do Symfonii ERP
 • Dodano możliwość zapisu mapowań we wszystkich OTA
 • Dodano funkcję zabezpieczającą wprowadzenie do systemu klienta o NIPie, który już występuje
 • Dodano logowanie NLog do TTLock
 • Poprawiono działanie synchronizacji z zamkami TTlock
 • Poprawiono działanie generowania kodów do zamków
 • Poprawiono działanie sprawdzania licencji przy zmianie obiektów
 • Poprawiono działanie funkcji wyliczania posiłków w rezerwacji
 • Poprawiono działanie funkcji usuwania spisów rezerwacji anulowanych
 • Poprawiono działanie funkcji rabatów w rezerwacjach
 • Poprawiono działanie prawego przycisku myszy w zakładce Rezerwacje Online
 • Poprawiono działanie automatycznego otwierania szuflady kasy
 • Poprawiono działanie płatności kartą kredytową z pominięciem terminala
 • Poprawiono działanie statystyk wyświetlanych po zmianie obiektu
 • Poprawiono działanie ustawień numeracji na obiektach
 • Poprawiono tłumaczenia oraz usunięto zbędne przyciski z okna edycji pokoju

0.47.169 wersja produkcyjna

 • Dodaliśmy obsługę nowego standardu JPK_VAT dla połączonych deklaracji VAT-7 oraz JPK (moduł dodatkowo płatny >>>)
 • Dodaliśmy obsługę kodów GTU (zobacz instrukcję >>>)
 • Dodaliśmy zakładkę Lista kosztów: dzięki niej możesz wprowadzić dodatkowe koszty wygenerowane w danym pokoju lub apartamencie. Koszty te będą następnie wyświetlane w nowym raporcie Bilans zysków i strat
 • Podczas edycji cen z poziomu grafiku rezerwacji, system będzie pobierać cenę i restrykcję z pierwszego zaznaczonego dnia i te wartości podpowie jako domyślne
 • Odpowiednio pogrupowaliśmy i zaktualizowaliśmy nazwy opisujące poszczególne ustawienia kodów PIN dla zamków, aby całość była bardziej czytelna
 • Do konfiguracji modułu Price Optimizer dodaliśmy możliwość ustawienia, czy system ma pobierać ceny i wysyłać codzienne raporty
 • Usprawniliśmy oznaczanie okresu cenowego, gdy zawiera restrykcje minimalnej i maksymalnej długości pobytu: teraz wyraźnie zobaczysz, że okres zawiera restrykcje.
 • Poprawiliśmy wyświetlanie faktur zaliczkowych wystawionych do proformy
 • Poprawiliśmy raport Revenue, aby przy rezerwacjach długoterminowych pobierał prawidłową kwotę dla każdego dnia
 • Zaktualizowaliśmy tłumaczenie przycisków w rezerwacjach długoterminowych
 • Poprawiliśmy przeliczanie waluty EUR na PLN i odwrotnie
 • Usprawniliśmy przypisywanie narodowości klienta w rezerwacjach z ProfitRoom
 • Poprawiliśmy pobieranie cen w rezerwacji z YieldPlanet zgodnie z nowym API: liczba osób będzie już uwzględniana

0.47.167 wersja BETA

 • Usprawniono działanie raportu Revenue
 • Usprawniono działanie faktur zaliczkowych
 • Usprawniono wyświetlanie vat na dokumentach
 • Naprawiono błąd w raporcie Police Report
 • Dodano możliwość drukowania i wysyłki vouchera
 • Usprawniono działanie automatycznej zmiany statusu na brudny po wybranej liczbie dni
 • Usprawniono działanie dodawania usług standardowych do rezerwacji w module Camping
 • Naprawiono błąd związany z wystawianiem paragonu z poziomu okna drukowania faktury
 • Usprawniono działanie raportu wykaz sprzątań
 • Dodano brakujące tłumaczenia w oknie zarządzania uprawnieniami
 • Dodano parametry dotyczące hotelu w potwierdzeniach HTML
 • Usprawniono działanie raportu Rezerwacje rozliczone nieprawidłowo
 • Usprawniono działanie stawki VAT w asortymencie
 • Usprawniono działanie wysyłki dostępności planów cenowych do YieldPlanet
 • Usprawniono widoczność opcji w oknie edycji rezerwacji KWHotel Standard
 • Usprawniono pobieranie ilości dzieci z ProfitRoom
 • Dodano pop-up informujący o dodatkowym podatku
 • Usprawniono generowanie PINu w konfiguracji TTLock

0.47.166 wersja produkcyjna

 • Usprawniono działanie raportu Revenue
 • Usprawniono działanie raportu Sprzedaż sumaryczna wybranego asortymentu
 • Naprawiono błąd minimalizującego się okna podczas wystawiania dokumentów
 • Usprawniono działanie wpłaty w oknie rezerwacji
 • Naprawiono błąd występujący podczas wystawiania korekty faktury
 • Usprawniono synchronizację z Hotres oraz usunięto błąd występujący po potwierdzeniu rezerwacji
 • Dodano opis do raportu Rezerwacje usunięte
 • Zwiększono wielkość pola ID drzwi w oknie rezerwacji
 • Dodano obsługę zamków TTlock
 • Usprawniono działanie zmiany statusu pokoju na brudny
 • Usprawniono działanie potwierdzeń html dla płatności tPay
 • Naprawiono błąd przy dodawaniu przyczepy w module camping
 • Usprawniono działanie podpowiedzi podczas wyszukiwania klienta w module Camping
 • Dodano nowe okno wyboru usług stałych/personalizowanych posiłków
 • Usprawniono działanie grupowania posiłków na fakturach
 • KWHotel Free: uproszczono kontakt z działem sprzedaży oraz dodano możliwość uzyskania darmowej prezentacji programu oraz miesięcznego okresu testowego
 • Naprawiono błąd typów opłat w konfiguracji rezerwacji długoterminowych
 • Odblokowano możliwość usuwania domyślnego wyposażenia pokoi
 • Usprawniono działanie automatycznej wysyłki raportów
 • Usprawniono dodawanie produktów do rezerwacji
 • Dodano obsługę transakcji walutowych dla terminali Polskie ePłatności
 • Dodano możliwość pominięcia płatności kartą dla wszystkich rodzajów terminali
 • Dodano obsługę voucherów
 • Usprawniono synchronizację planów cenowych z YieldPlanet
 • Dodano brakujące tłumaczenia w oknie edycji asortymentu
 • Usprawniono działanie raportu wykaz sprzątania
 • Usprawniono działanie pobierania cen z Price Optimizer
 • Usprawniono wyświetlanie cen za dzieci w rezerwacjach grupowych
 • Usprawniono działanie liczenia przychodu właściciela w KWHotel Web
 • Naprawiono błąd zapisu rezerwacji oraz usprawniono synchronizację z skanerem paszportów
 • Dodano parametr Uwagi z rezerwacji do raportu Wykaz sprzątań
 • Usprawniono działanie wysyłania raportu dobowego Price Optimizer
 • Naprawiono błąd pojawiający się przy odkładaniu przypomnień
 • Usprawniono możliwość konfiguracji drukarki fiskalnej przez usunięcie błędu związanego z zablokowanym portem COM
 • Usprawniono działanie zmiany cen w grafiku rezerwacji dla wielu grup pokoi
 • Usprawniono działanie parametru StayStatus w potwierdzeniach html
 • Usprawniono działanie uprawnień związanych z kontem obserwatora
 • Naprawiono błąd związany z dodawaniem ceny do Out of order
 • Usprawniono działanie statusu płatności dla płatności Espago
 • Usunięto nieaktywne kanały OTA z listy partnerów w konfiguracji
 • Dodano wysyłkę parametru CTD do YieldPlanet
 • Dodano aktualizację YieldPlanet API do wersji 3.6
 • Usprawniono działanie POSbistro, dodano możliwość pracy z kilkoma kontami synchronizacji
 • Usprawniono działanie wystawiania dokumentów z poziomu modułu Camping
 • Dodano brakujące zmienne do potwierdzeń html
 • Dodano raport kontrolny
 • Dodano kolumnę cena brutto w asortymencie
 • Dodano źródło rezerwacji do raportu Rezerwacji usuniętych
 • Usprawniono działanie dodawania prowizji źródła
 • Dodano opcję „Pokaż tylko z obecnego obiektu” dla rezerwacji online
 • Dodano parametr „Nazwa_planu_cenowego” do raportu Szczegóły rezerwacji
 • Przeniesiono opcję wymuszającą zmianę hasła dla wszystkich uzytkowników z okna edycji pojedynczego użytkownika na listę wszystkich użytkowników
 • Dodano możliwość wyboru kolejnośći wyświetlania planów cenowych podczas tworzenia i edycji
 • Dodano historię dla rezerwacji grupowych
 • Usprawniono działanie raportu Revenue Export 2
 • Dodano informacje o statusie faktury w logach
 • Usprawniono działanie konfiguracji drukarki w sieci po zmianie adresu IP
 • Usprawniono działanie historii rezerwacji, dodano informację o zmianie grupy pokoi
 • Usprawniono działanie wyświetlania raportu zmianowego po zakończeniu zmiany
 • Usprawniono działanie wyświetlania pokoi w statystykach dla użytkowników z kilkoma obiektami
 • Usprawniono działanie kopiowania rezerwacji Camping
 • Dodano sprawdzenie podmiotu VAT na polskich serwerach
 • Usprawniono działanie wyświetlania posiłków dla użytkowników z kilkoma obiektami

0.47.157 wersja produkcyjna

 • Usprawniono działanie edycji planów cenowych
 • Zwiększono liczbę znaków w polu „Uwagi” na fakturach
 • Usprawniono działanie opcji „Klient wybrał: Faktura/Paragon”
 • Zwiększono liczbę znaków w tekście wiadomości email
 • Usprawniono wystawianie dokumentów księgowych
 • Usprawniono działanie dokumentów księgowych

0.47.155 (wersja BETA)

 • Dodano nową kolumnę w module Dokumenty księgowe, która pokazuje liczbę dni, do kiedy należy opłacić dokument oraz ile dni po terminie jest dana faktura
 • Usprawniono przesyłanie dostępności do partnerów w przypadku, kiedy rezerwacja została zapisana inaczej, niż za pomocą przycisku „Zapisz”
 • Usprawniono działanie rezerwacji zmodyfikowanych
 • Usprawniono wystawianie dokumentów księgowych
 • Usprawniono działanie raportu zmianowego
 • Usprawniono działanie zmiany stawki VAT większej niż 100%
 • Usprawniono usuwanie przypisanych przelewów bankowych
 • Usprawniono resetowanie hasła dla użytkownika programu
 • Usprawniono działanie spisu rezerwacji usuniętych
 • Dodano opis dla funkcji „Eksportuj” w module Statystyki
 • Usprawniono działanie wysyłki cen posiłków i asortymentu w synchronizacji KWHotel <-> YieldPlanet
 • Usprawniono działanie wysyłki parametru KeyCode dla klientów, którzy dokonują rezerwacji przez Booking Engine
 • Dodano parametr KeyCode do dokumentów o rozszerzeniu .frx
 • Usprawniono działanie uprawnień
 • Usprawniono działanie raportu Revenue Report
 • Zmodyfikowano xml zwracany przez Booking.com, dotyczący planów posiłków
 • Dodano parametr „Rabat” na potwierdzeniach rezerwacyjnych w module KWCamping
 • Usprawniono działanie raportu Raport finansów rezerwacji
 • Usprawniono filtrowanie dokumentów księgowych
 • Usprawniono edycję zaznaczonego przelewu bankowego
 • Usprawniono działanie okna KWNews
 • Usprawniono działanie raportu „Wykaz sprzątania”
 • Usprawniono działanie przeliczania kwot wpłat w module Statystyki

0.47.152 (wersja BETA)

 • Usprawniono działanie statusów rezerwacji dla IdoSell
 • Dodano model klienta do wysyłki oraz pobierania rezerwacji
 • Dodano możliwość ustawienia przypomnień na poszczególne obiekty oddzielnie
 • Zmodyfikowano wygląd modułu „Dokumenty”
 • Usprawniono działanie raportu „Metody płatności”
 • Dodano dodatkowe uprawnienia sejfowe
 • Dodano informację w sposobie płatności Espago i Tpay
 • Zmodyfikowano wygląd modułu „Posiłki”
 • Usprawniono działanie wyszukiwania rezerwacji przez grafik
 • Dodano opcję wyszukiwania klienta po numerze telefonu
 • Usprawniono działanie raportu „Sprzedaż sumaryczna asortymentu”
 • Skrócono czas generowania się statystyk
 • Usprawniono działanie „Raportu sprzątań”

0.47.150 poprzednia wersja produkcyjna

 • Dodano adresy URL z parametrami rezerwacji
 • Dodano objaśnienia działania uprawnień użytkowników
 • Dodano wskazówkę o informacji na temat kraju w danych obiektu
 • Dodano opcję edytowania dokumentów lokalnego podatku
 • Usprawniono działanie globalnej konfiguracji podczas wysyłki maili
 • Dodano raport sprzątań
 • Usprawniono wyświetlanie się danych klienta w rezerwacji na grafiku
 • Usprawniono działanie uprawnień użytkowników
 • Zwiększono pole ID rezerwacji online
 • Dostosowano wysokość nagłówków kolumn od długości napisów w księdze meldunkowej
 • Usprawniono eksport dokumentów księgowych
 • Dodano kolumnę obliczającą ADR w Revenue Report

0.47.149 (wersja BETA)

 • Dodano szczegółowe logi zmian dokumentów kasowych
 • Zabezpieczono usuwanie dokumentów kasowych w bazie danych
 • Usprawniono działanie automatycznej wysyłki raportów
 • Usprawniono działanie filtrowania raportów księgi meldunkowej
 • Usprawniono działanie edycji pokoi
 • Usprawniono importowanie pliku *.CSV z cenami
 • Dodano tłumaczenia w raporcie „Faktury do paragonów”
 • Usprawniono działanie KWNews
 • Usprawniono działanie raportu „Synchronizacja”
 • Dodano eksport faktur korygujących do Symfonii
 • Posortowano raporty alfabetycznie w uprawnieniach użytkowników
 • Dostosowano protokół Thermal drukarki do najnowszych zmian dokumentacji

0.47.148 (wersja BETA)

 • Usprawniono działanie wysyłania potwierdzeń e-mail o niestandardowych adresach mailowych
 • Usprawniono działanie okna „czekaj” pojawiającego się podczas drukowania dokumentów kasowych
 • Usprawniono eksport raportu „Revenue Export” oraz „Revenue Export 2”
 • Zmodyfikowano wygląd zakładki „Bezpieczeństwo” w konfiguracji
 • Dodano możliwość umieszczania w dokumentach parametrów z pól własnych
 • Dostosowano protokół POSNET do najnowszych zmian z dokumentacji
 • Dodano opcję „nie odswieżaj cache planów cenowych zaraz po zapisaniu”
 • Usprawniono usuwanie faktur
 • Zabezpieczono generowanie dwóch identycznych kodów do zamków
 • Dodano modyfikacje uzupełnianych kwot podczas synchronizacji z „Idosell”
 • Usprawniono działanie „Sprzedaż wybranego asortymentu”
 • Usprawnianie importu planów cenowych

0.47.147 (wersja BETA)

 • Oprogramowano zmianę logiki mapowania planów cenowych dla OTA
 • Usprawniono działanie anulacji usług przypisanych do rezerwacji
 • Usprawniono działanie checkboxów po opłaceniu proform
 • Oprogramowano synchronizację z centralą telefoniczną
 • Usprawniono obsługę terminala mobilnego Elavon
 • Usprawniono działanie wysyłki potwierdzeń z poziomu edycji rezerwacji
 • Ulepszono widoczność uwag w rezerwacji grupowej
 • Dodano możliwość importu cen z pliku *.csv
 • Ulepszono działanie opłat miejscowych
 • Dodano tłumaczenia do polskiej oraz angielskiej wersji programu
 • Dodano wysyłkę rezerwacji dodanych przez aplikację webową
 • Zabezpieczono tworzenie bazy danych ze znakami specjalnymi w nazwie
 • Usprawniono działanie raportu „Sprzedaż wybranego asortymentu”
 • Przyspieszono zapisywanie planów cenowych
 • Usprawniono działanie raportu „Wykres sprzątań”
 • Usprawniono działanie raportu „Rezerwacje”

0.47.146 (wersja BETA) Zakończono wsparcie dla systemu Windows XP

 • Zakończono wsparcie dla systemu Windows XP. Do uruchomienia programu wymagany jest system operacyjny Windows Vista lub nowszy. Zakończenie wsparcia dla systemu Windows XP pozwala na zwiększenie wydajności i stabilności programu.2. Dodano opcję tworzenia własnego wydruku raportu dobowego, na podstawie informacji z terminala płatniczego nie posiadającego drukarki
 • Usprawniono działanie „Raportu Sprzedaży sumarycznej wybranego asortymentu”
 • Usprawniono funkcję rezerwacji usług
 • Usprawniono działanie „Dokumentów Księgowych”
 • Usprawniono działanie raportu „Lista przyjazdów”
 • Usprawniono działanie „Kopii bezpieczeństwa bazy danych”
 • Usprawniono działanie raportu „Posiłki i usługi w rezerwacjach”
 • Usprawniono działanie „Raportu dostępności”
 • Usprawniono działanie „Raportu Form płatności”
 • Usprawniono działanie „Raportu Faktury do paragonów”
 • Usprawniono działanie „Kreatora opisu” w szablonie potwierdzeń e-mail
 • Usprawniono działanie „Raportu hostelu”
 • Usprawniono edycję rezerwacji w module Camping
 • Usprawniono działanie „Revenue Report”
 • Usprawniono działanie edycji i dodawania pokoi
 • Usprawniono działanie szablonów potwierdzeń e-mail
 • Dodano brakujące tłumaczenia
 • Dodano opcję wysyłki do wtyczek po dodaniu rezerwacji na grafik
 • Dodano STORNO do eksportu dokumentów księgowych
 • Dodano opcję generowania dokumentu po dacie sprzedaży w eksporcie dokumentów księgowych

0.47.144 (wersja BETA)

 • Usprawniono działanie „Raportu osobodoby”
 • Usprawniono działanie „Raportu dostępności”
 • Dodano generowanie pinu keycode dla rezerwacji pochodzących z systemów channel manager
 • Dodano opcję wysyłania rezerwacji na pozostałe wtyczki synchronizacyjne po jej odebraniu przez jedną z nich
 • Usprawniono działanie raportu „Wykaz sprzątania”
 • Dodano opcję przenoszenia danych z okna rezerwacyjnego do okna klienta (dla rezerwacji tworzonych z poziomu grafiku rezerwacji)
 • Zabezpieczono opisy stawek VAT
 • Usprawniono działanie wysyłki potwierdzeń wysyłanych za pomocą maila, w przypadku istnienia kilku obiektów w jednej bazie danych

0.47.143 (wersja BETA)

 • Usprawniono działanie planów cenowych, w przypadku obecności kilku obiektów na jednej bazie danych
 • Usprawniono działanie „Uwag” w liście napraw pokoi
 • Usprawniono działanie Raportu Kasowego 2
 • Dodano komunikat o konieczności ponownego uruchomienia programu, po włączeniu opcji rezerwacji na zasobach w konfiguracji
 • Usprawniono działanie posiłków przy modyfikacji dat rezerwacji
 • Dodano możliwość ponownego pobierania rezerwacji z systemów channel manager
 • Dodano generowanie pinu keycode dla rezerwacji grupowych
 • Usprawniono działanie opcji usuwania zdublowanego klienta w bazie danych

0.47.142 (wersja produkcyjna)

 • Dodano raport pokoi w zakładce „Statystyki”
 • Usprawniono działanie modułu „Księga Meldunkowa”
 • Dodano „Raport dostępności”
 • Usprawniono działanie uprawnień użytkowników.
 • Dodano możliwość wydruku raportu „Szczegóły Rezerwacji”
 • Usprawniono działanie „Revenue Report”
 • Usprawniono działanie okna „Prowizja źródła”.8. Dodano możliwość rezerwacji usługi jednorazowej do rezerwacji wykonywanej przez okno rezerwacji w module „Grafik”.9. Usprawniono działanie wartości domyślnych przy pobieraniu rezerwacji z OTA
 • Dodano nowy szablon do „Raportu Noclegów”
 • Usprawniono możliwość wymuszonej zmiany hasła w uprzednio ustawionej dacie
 • Usprawniono działanie modułu „Przypomnienia”
 • Usprawniono działanie modułu „Posiłki”.14. Usprawnienie wysyłki cen po zmianach w planie cenowym.

0.47.141 (wersja BETA)

 • Usprawniono działanie modułu „Usługi”
 • Usprawniono działanie raportu Hostelu
 • Dodano parametry do opisu pozycji noclegowej na fakturze, określające liczbę nocy w rezerwacji oraz parametr definiujący walutę
 • Dodano opcję, która zmienia wartość parametru „Rachunek BAR” w każdej rezerwacji na wartość „True”, w oknie konfiguracji gastronomii
 • Ulepszono działanie raportu „Metody płatności”
 • Dodano moduł „Dokumenty sejfowe” do „Dokumentów kasowych / bankowych”, umożliwiający zarządzanie gotówką w sejfie
 • Ulepszono działanie okna podczas tworzenia potwierdzeń w zakładce „Szablony potwierdzeń”
 • Ulepszono działanie importu planów cenowych
 • Dodano opcję widoczności przycisku „zamelduj / wymelduj gościa” w oknie rezerwacji niezależnie od ustawień zaznaczonych w module Konfiguracja
 • Dodano możliwość zmiany kolejności wyświetlania potwierdzeń w oknie rezerwacji poprzez ustawienie „Pozycji” w konfiguracji potwierdzenia.

0.47.140 (wersja BETA)

 • Usprawniono działanie modułu „Usługi”
 • Dodano opcję pobierania stawek PTU z bazy danych tabeli „VAT” przy otwarciu okna konfiguracji drukarek fiskalnych
 • Dodano komunikat z informacją o sugerowanej aktualizacji do najnowszej wersji produkcyjnej, który będzie wyświetlany podczas pracy na starszych wersjach programu
 • Usprawniono działanie anulacji rezerwacji i usług anulowanych rezerwacji
 • Dodano parametr z lokalizacją hotelu w zakładce „Internetowa rejestracja programu”
 • Usprawniono działanie przycisku przekierowującego do strony Booking.com z okna rezerwacji
 • Dodano funkcję podświetlania na czerwono „niechcianego” gościa hotelu – w przypadku rezerwacji grupowych
 • Poszerzono okno „Filtr grup pokoi” w module „Grafik” tak, aby nazwy były widoczne nawet w przypadku bardzo długich nazw grup pokoi
 • Usprawniono działanie wyszukiwania rezerwacji grupowych wykonanych na zasobach
 • Dodano opcję sortowania alfabetycznie typów pokoi w planach cenowych
 • Usprawniono działanie pola „Rachunek BAR” z modułu „Własne” przy rezerwacjach od partnera
 • Usprawniono dodawanie koordynatów działki z mapki campingu w module „Camping”
 • Usprawniono edycję widoku w module „Camping”
 • Usprawniono dodawanie do karty meldunkowej danych samochodu w module „Camping”
 • Usprawniono wyszukiwanie klienta po nazwie w module „Camping”
 • Dodano opcję przewijania dat na grafiku za pomocą scrollowania myszy w module „Camping”
 • Zmodyfikowano nazwę opcji „Automatyczne wystawienie KP po każdej wpłacie” w module „Camping”
 • Dodano opcję uwzględniania posiłków z rezerwacji na zasobach w module „Posiłki”
 • Dodano tłumaczenia w module „Przypomnienia” w polu „Repeat type”, w angielskiej wersji programu
 • Usprawniono działanie linku PaymentLink (tPay, Espago) w powiadomieniach SMS
 • Usprawniono opcję wyszukiwania i usuwania rezerwacji z OTA, jeżeli ta została pobrana wielokrotnie
 • Dodano opcję wyłączenia i włączenia paska widoku i paska narzędzi
 • Powiększono limit słów na „Uwagi” przy rezerwacjach pobieranych od partnerów
 • Dodano opcję, która pozwala na wysyłanie dodatkowego opisu pokoju za pomocą SMS API
 • Usprawniono działanie planów cenowych
 • Usprawniono działanie raportu Revenue Report
 • Oprogramowano nieprzesyłanie do paragonów towarów z ustawioną kwotą zerową

0.47.139 (wersja BETA)

 • Usprawniono działanie planów cenowych
 • Dodano nowy parametr dla potwierdzeń .txt oraz .html – KeyCode2, który zawiera kody kluczy bez symboli pokoi
 • Dodano nowy parametr dla potwierdzeń .txt oraz .html – Stay.Form2format, umożliwiający wpisywanie daty w formie dzień – miesiąc – rok
 • Utworzono raport – „Raport Kasowy”
 • Dodano czwarty szablon do raportu „Rejestr sprzedaży VAT” (Rejestr VAT zakupu według stawek)
 • Usprawniono działanie mapowania grup pokoi za pomocą użycia filtru do wyszukiwania
 • Usprawniono działanie synchronizacji z programami gastronomicznymi w przypadku obecności kilku obiektów
 • Dodano przechowywanie informacji na dysku twardym o włączeniu/wyłączeniu synchronizacji z programami gastronomicznymi
 • Dodano podgląd pól własnych dla uprawnienia „Obserwatora”, po najechaniu kursorem na rezerwację
 • Dodano okno z zapytaniem, czy zauktualizować kwotę wpłaty w oknie rezerwacji, w przypadku wystawiania faktury do rezerwacji nieopłaconej
 • Utworzono raport „Faktury do paragonów”
 • Utworzono raport „Rezerwacje” z zestawieniem szeregu danych gości przypisanych do rezerwacji
 • Usprawniono działanie modułu „Camping” (automatyczne dodawanie opłat miejscowych)
 • Usprawniono opcję wielokrotnej modyfikacji danych klienta w rezerwacji grupowej na grafiku
 • Usprawniono działanie historii rezerwacji – dodanie logów informujących o zmianach w rezerwacji w zakładce „Własne”

0.47.138 (wersja BETA) 

 • Zmieniono nazewnictwo sposobu rozliczania, widocznego w historii rezerwacji, na: „Cena pokoju za dobę”,”Plan Cenowy”,”Mieszany” oraz „Osobo-doby”
 • Dodano opcję generowania raportu „Revenue Report” po segmencie
 • Zablokowano możliwość zapisania dokumentu, do którego została wystawiona korekta. Funkcja zostaje odblokowana w momencie usunięcia korekty
 • Dodano podświetlenie kolorem dokumentów skorygowanych
 • Dodano korekty dokumentów do raportu „Sprzedaż według produktów”
 • Dodano raport „Faktury do paragonów”
 • Usprawniono synchronizację z channel manager „Novaresa” (przesyłanie dostępności, cen, rezerwacji)
 • Usprawniono połączenie z „BtElectronicsLocks”
 • Usprawniono synchronizację z IdoSell (zapisywanie logów API przy wysyłaniu rezerwacji)

0.47.137 (wersja BETA)

 • Usprawniono działanie planów cenowych
 • Ulepszono działanie modułu Camping (dodano możliwość wpisania własnych dat na sezon letni i zimowy)
 • Ulepszono działanie modułu Camping (dodano możliwość zmiany zakresu dat w edycji opłat miejscowych)

0.47.136 (wersja BETA)

 • Dodano okno KWNews do KWHotel Free
 • Dodano raport z zestawieniem faktur w wybranym okresie
 • Usprawniono działanie planów cenowych
 • Usprawniono dodawanie kilku planów cenowych w module usług
 • Rozdzielono opcję zablokowania modyfikacji towaru / usługi od możliwości usuwania całej pozycji w dokumencie księgowym
 • Dodano logi ze zmianą liczby osób w historii rezerwacji
 • Usprawniono przeliczanie cen podczas dodawania / edycji usług
 • Usprawniono synchronizację z YieldPlanet (przesyłanie dostępności)
 • Dodano kategorię przyczyn wyłączania apartamentów oraz uwagi w raporcie „Out of order”

0.47.135 (wersja BETA)

 • Usprawniono pobieranie danych z bazy klienta na grafiku
 • Usprawniono proces aktualizacji programu z wersji 0.46 do 0.47
 • Usprawniono zapisywanie rezerwacji po jej wydłużeniu i dodaniu posiłków
 • Usprawniono wysyłanie potwierdzenia HTML dla rezerwacji grupowej na zasobach
 • Usprawniono generowanie raportu „Rejestr sprzedaży VAT”
 • Dodano opcję zapisywania osobnych uwag dla pojedynczych rezerwacji, należących do rezerwacji grupowej, bez nadpisywania uwag grupowych na uwagach pojedynczych
 • Usprawniono wyświetlanie planów cenowych
 • Zoptymalizowano szybkość działania planów cenowych
 • Dodano restrykcje dla rezerwacji z portalu Szallas.hu
 • Dodano automatyczny import cen z wybranego planu cenowego z channel manager YieldPlanet

0.47.134 (wersja produkcyjna)

 • Dodano usprawnienia do funkcji zmiany cen bezpośrednio na grafiku rezerwacji
 • Usprawniono restrykcje w module planów cenowych
 • Dodano możliwość sortowania kolumn na rezerwacji grupowej
 • Dodano możliwość ustawienia domyślnej jednostki miary usługi noclegowej (dotyczy dokumentów wystawianych z poziomu okna rezerwacji)
 • Usprawniono raport „Szczegóły rezerwacji”
 • Usprawniono rozliczanie rezerwacji na grafiku
 • Dodano usprawnienia dla dodatkowych statusów rezerwacji

0.47.133 (wersja BETA)

 • Dodano usprawnienia do automatycznej wysyłki potwierdzeń rezerwacji
 • Dodano usprawnienia do dokumentów księgowych (faktury zaliczkowe i końcowe)
 • Usprawniono moduł planów cenowych
 • Dodano moduł eksportu do programu Wapro Kaper
 • Dodano obiadokolacje i połówki obiadokolacji do raportu posiłków
 • Dodano możliwość dokonania importu płatności z systemu tPay
 • Dodano funkcję otwierania linków URL w szablonach potwierdzeń

0.47.132 (wersja produkcyjna)

 • Dodano nową wtyczkę do synchronizacji z Szallas.hu
 • Dodano w rezerwacjach pojedynczych możliwość przenoszenia rezerwacji między obiektami
 • Dodano usprawnienia do bazowego planu cenowego
 • Dodano opcję wyświetlania przyjazdów na przyszłe dni w module „Dashboard”
 • Dodano sortowanie według priorytetu przypisywania rezerwacji
 • Dodano usprawnienia do posiłków w planach cenowych
 • Dodano usprawnienia do modułu „Dashboard”, związane z wyświetlaniem kolumn

0.47.131 (wersja BETA)

 • Usprawniono podświetlanie balansu w dokumentach kasowych
 • Usunięto zakładkę „Cash register” z wersji zagranicznych programu
 • Dodano nową kolumnę z numerem rezerwacji online
 • Usprawniono kasowanie klientów niepowiązanych z rezerwacjami
 • Usprawniono doliczenie opłaty miejscowej w module KWCamping
 • Usprawniono raport obliczeń prowizji
 • Dodano nowe uprawnienia związane z edycją stawek VAT do dokumentów księgowych
 • Usprawniono wystawianie linków do płatności w rezerwacjach grupowych
 • Dodano możliwość wskazania pokoi podczas importu danych z jednej bazy KWHotel Pro do drugiej
 • Usprawniono moduł planów cenowych
 • Usprawniono rozdzielanie kwoty zaliczki przy rezerwacjach grupowych
 • Usprawniono kreator planów cenowych
 • Usprawniono raport zmianowy
 • Usprawniono przeliczanie prowizji dla właścicieli

0.47.130 (wersja BETA)

 • Usprawniono działanie zakładki „Rezerwacje online”
 • Dodano nowe zabezpieczenia w module faktur (na podstawie paragonu)
 • Zmodyfikowano logikę działania raportu usług na chronologiczną
 • Usprawniono dodawanie narodowości klienta podczas edycji na grafiku rezerwacji
 • Dodano NIP w parametrach Fast Report (.frx)
 • Dodano NIP do usuwania duplikatów klienta
 • Usprawniono raport ‘Wykres sprzątań’
 • Dodano dodatkowy opis pokoju w przypomnieniach SMS API

Zamów program

Skomponuj swój KWHotel

W naszym sklepie dobierasz tylko te rozwiązania, których naprawdę potrzebujesz. Kolejne rozszerzenia możesz dodać kiedy tylko chcesz!

Przejdź do sklepu