LEKCJA 8 – Edytor dokumentów FastReport

Ostatnia aktualizacja: 18.08.2023 15:31
Dotyczy rozwiązania: Program dla hoteli KWHotel
Kliknij tutaj, aby zgłosić sugestie lub uwagi do tego artykułu
Instrukcja video: BRAK

SPIS TREŚCI (kliknij na nazwie, aby szybko przejść do tego fragmentu artykułu)

◾ Jak uruchomić edytor Fast Report
◾ Podstawowe funkcje
◾ Wprowadzanie parametrów do dokumentu
◾ Jakie dane (parametry) można pobierać z KWHotel

📌 PORADA

Fast Report to rozbudowany edytor dokumentów, zintegrowany z programem KWHotel. Dzięki niemu możesz edytować dokumenty z rozszerzeniem .FRX (np. BookingConfirmation.frx) lub tworzyć własne (np. list z podziękowaniem za pobyt).

Jeżeli do szablonu wiadomości dodasz załącznik w formacie .FRX, podczas wysyłki zostanie on przekonwertowany do pliku PDF.

Jak uruchomić edytor Fast Report

Metoda 1:

Przejdź do menu Narzędzia > Konfiguracja > Email > Szablony potwierdzeń > Szablony > edytuj wybrany przez siebie plik .FRX lub kliknij Dodaj, aby utworzyć nowy.

Metoda 2:

Kiedy ręcznie wysyłasz dokument w formacie .FRX (np. jako załącznik), kliknij przycisk Edycja szablonu.

📌 PORADA

Edycja dokumentu z poziomu rezerwacji pozwala podejrzeć dokument, na przykład dla rezerwacji grupowych i na bieżąco wprowadzać poprawki.

Jednakże po dokonaniu edycji z poziomu rezerwacji, szablon musi zostać wczytany pierwszą z metod opisanych powyżej – w przeciwnym razie zmiana nie będzie widoczna w kolejnych dokumentach.

Podstawowe funkcje

Po otwarciu programu Fast Report, w centrum ekranu zobaczysz wzór dokumentu, który właśnie wczytałeś.

Po lewej stronie znajduje się przybornik, w którym znajdziesz, między innymi:

Select: pozwala zaznaczać i przemieszczać elementy, znajdujące się w formatce. Dwukrotne kliknięcie na elemencie spowoduje otwarcie okna jego edycji. Możesz tam zmodyfikować wyświetlaną treść lub wprowadzić parametr automatycznie pobierający dane z programu KWHotel. Listę dostępnych parametrów znajdziesz na końcu artykułu.

Text: pozwala na dodanie okna tekstowego, w którym możesz wprowadzić dowolną treść lub skorzystać z parametrów. Wystarczy przytrzymać lewy przycisk myszy i nakreślić żądany rozmiar pola. Następnie puszczamy przycisk i dwukrotnie klikamy na utworzone pole.

Picture: pozwala na dodanie dowolnego obrazka (na przykład logo obiektu). Zasada działania jest podobna, jak w przypadku funkcji „Text”. Po otwarciu okna typu „Picture” możesz wybrać, w jaki sposób chcesz załadować zdjęcie. Zakładka „Picture” pozwala wkleić zdjęcie bezpośrednio do formatki (spowoduje to powiększenie wagi formatki, dlatego też należy uważnie dobierać zdjęcia). Z kolei zakładka „Hyperlink” pozwala wykorzystać hiperłącze, które będzie wyświetlane na formatce (opcja ta pozwala znacząco zmniejszyć wagę formatki).

Shapes: pozwala na umieszczanie kształtów na formatce. Wystarczy wybrać kształt z listy, a następnie nakreślić go na formatce.

Table: pozwala na umieszczenie tabeli na formatce. Wystarczy kliknąć w żądanym miejscu, aby stworzyć tabelę.

Checkbox: pozwala na umieszczenie checkboxa, potwierdzającego dany wybór.

Rich text: pozwala na umieszczenie pola tekstowego, które może następnie być edytowane w bardziej rozbudowany sposób. Dwukrotne kliknięcie na tak utworzone pole, otwiera okno zaawansowanej edycji. Tam możemy m.in wybrać czcionkę, czy justowanie tekstu.

Map: pozwala umieścić mapę na formatce. Po dwukrotnym kliknięciu zostanie otwarte okno, w którym można wskazać plik mapy.

HTML: pozwala umieścić tekst w formacie HTML. Po dwukrotnym kliknięciu zostanie otwarte okno, w którym można wprowadzić kod HTML.

U góry ekranu znajdziemy kolejne opcje, odpowiedzialne za zapisywanie formatki, czy wybieranie kolorów czcionek i tłaPoniżej znajdziesz omówienie części z opcji:

Open report: pozwala na wczytanie innej formatki w formacie .FRX.

Save report: pozwala na zapisanie bieżących zmian, w formie nowego pliku. Domyślnie zostanie otwarte okno dokumentów programu KWHotel. Możesz tam podmienić właśnie edytowany plik lub zapisać go jako nowy.

Preview: generuje formatkę, dzięki czemu możesz zobaczyć, czy dane pobierane są poprawnie z programu KWHotel oraz czy wygląd formatki jest dla Ciebie zadowalający. Parametry programu KWHotel zamieniają się tutaj w przykładowe wartości, aby ułatwić Ci weryfikację.

Page Setup: pozwala na skonfigurowanie parametrów strony, takich jak marginesy, czy orientacja wydruku.

Undo: pozwala cofnąć ostatnią wprowadzoną zmianę.

Linie: po zaznaczeniu tekstu i wybraniu jednej z linii, Fast Report umieści ją obok tekstu (zgodnie ze wskazanym wzorem).

Border properties: pozwala zdefiniować własny rodzaj linii, która będzie umieszczana obok tekstu.

Fill color: po zaznaczeniu tekstu i naciśnięciu tego przycisku, pole zostanie pokolorowane na wybrany przez Ciebie kolor.

Fill style: pozwala na bardziej zaawansowaną konfigurację narzędzia „Fill color”.

Border color: pozwala wybrać kolor linii, która będzie umieszczana obok tekstu.

Border width: pozwala wybrać grubość linii, która będzie umieszczana obok tekstu.

Font name: pozwala wybrać czcionkę

Font size: pozwala wybrać rozmiar czcionki

Align (Left, Center, Right): pozwala wyjustować tekst do konkretnego miejsca

Text color: pozwala wybrać kolor czcionki

Po prawej stronie znajdziesz obszerną listę właściwości, które możesz nadać każdemu elementowi, znajdującemu się na formatce. Wystarczy zaznaczyć na przykład pole tekstowe i rozpocząć wprowadzanie właściwości.

Poniżej znajdziesz omówienie kilku ze znajdujących się tam opcji:

CanBreak (True / False) – pozwala przerzucić część tekstu na kolejną stronę (w przypadku parametru „True”). Jeżeli opcja ustawiona jest na „False”, przerzuci ona całość na kolejną stronę i zostawi dużo pola na pierwszej stronie.

CanGrow (True / False): pozwala określić, czy dane pole tekstowe może się poszerzać. Warto skorzystać z tej opcji, jeżeli niektóre informacje pobierane z KWHotel mogą być bardzo obszerne, w zależności od rezerwacji.

CanShrink (True / False): opcja działająca odwrotnie do opcji CanGrow. Pozwala na automatycznie pomniejszanie się pola tekstowego, jeżeli pewna jego część nie jest wypełniona.

Duplicates (Hide / Merge): chowa duplikaty lub łączy je ze sobą (przykładowo gdy w danym polu powtarzają się nazwy posiłków).

Font: pozwala wybrać rodzaj czcionki oraz jej rozmiar.

WordWrap: pozwala włączyć funkcję zawijania tekstu.

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na dowolnym polu, spowoduje otwarcie menu kontekstowego. W nim znajdziesz część z omówionych wcześniej opcji, a także:

Hyperlink: pozwala umieścić hiperłącze w danym polu.

Format – pozwala wybrać walutę do kwot lub też ilość miejsc po przecinku w liczbach. Domyślnie wykorzystywane są ustawienia regionalne systemu Windows, jednak poprzez odznaczenie opcji „Use locale settings” możesz nadać własne parametry. Jeżeli w danym polu znajduje się kilka parametrów, możesz definiować ustawienia każdego z nich osobno, poprzez wybranie parametru w prawym górnym rogu ekranu.

Bring to Front: pozwala wysunąć dane pole do przodu. Działa to podobnie do warstw w programach graficznych. Warto korzystać z tej opcji podczas edycji karty meldunkowej. Jeżeli nie możesz edytować pola tekstowego, gdyż jest zasłaniane przez kształt lub obrazek, możesz wysunąć go do przodu i edytować.

Send to Back: pozwala wycofać dane pole do tyłu. Odwrotność działania funkcji „Bring to Front”.

Wprowadzanie parametrów do dokumentu

Krok 1. Dodaj lub edytuj dowolne pole tekstowe na formatce.

Krok 2. Z listy po prawej stronie wybierz jeden z parametrów znajdujących się w folderze „Data sources” lub „Parameters”. Dwukrotne kliknięcie danego parametru spowoduje dopisanie go do treści pola tekstowego, które właśnie edytujesz.

Krok 3. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać zmiany.

Jakie dane (parametry) można pobierać z KWHotel

REZERWACJE

ParametrZa co odpowiadaNazwa w Fast Report
ReservationIDID rezerwacji[Reservations.ReservationID]
RoomIDID pokoju (z modułu Pokoje)[Reservations.RoomID]
RoomNameSymbol/Nazwa pokoju[Reservations.RoomName]
DateFromData początku rezerwacji[Reservations.DateFrom]
DateToData końca rezerwacji[Reservations.DateTo]
AdvanceZaliczka (z rezerwacji-wpłacona)[Reservations.Advance]
PaidZapłacono[Reservations.Paid]
LocalTaxOpłata miejscowa[Reservations.LocalTax]
PriceCena za całą rezerwację[Reservations.Price]
DayPriceCena za dobę[Reservations.DayPrice]
PeopleGroup1Ilość osób[Reservations.PeopleGroup1]
PeopleGroup2Pole Dziecko 1 – ilość[Reservations.PeopleGroup2]
PeopleGroup3Pole Dziecko 2 – ilość[Reservations.PeopleGroup3]
PeopleGroup4Pole Dziecko 3 – ilość[Reservations.PeopleGroup4]
PriceGroup1Cena za osobę – pierwsze pole w rez.[Reservations.PriceGroup1]
PriceGroup2Cena za Dziecko 1[Reservations.PriceGroup2]
PriceGroup3Cena za Dziecko 2[Reservations.PriceGroup3]
PriceGroup4Cena za Dziecko 3[Reservations.PriceGroup4]
MealsCommentsUwagi z posiłków, pod ilością osób[Reservations.MealsComments]
StatusStatus rezerwacji[Reservations.Status]

TOWARY

ParametrZa co odpowiadaNazwa w Fast Report
ReservationIDID rezerwacji[Products.ReservationID]
NameNazwa towaru[Products.Name]
QuantityIlość[Products.Quantity]
UnitJednostka miary (np. sztuki) [Products.Unit]
NetPriceCena netto[Products.NetPrice]
TaxPodatek[Products.Tax]
GrossPriceCena brutto[Products.GrossPrice]
DateData dodania produktu[Products.Date]

FORMY PŁATNOŚCI

ParametrZa co odpowiadaNazwa w Fast Report
ReservationIDID rezerwacji
PaymentMethodeSposób płatności
ValueWartość zapłacona danym sposobem

LOGO

ParametrZa co odpowiadaNazwa w Fast Report
LogoLogo w formacie .jpg zapisane w folderze KWHotel > Doc > pl
Hotel logoLogo do wczytania

PARAMETRY REZERWACJI

ParametrZa co odpowiadaNazwa w Fast Report
Reservation IDID rezerwacji[Reservation ID]
Reservation Online IDID rezerwacji online (okno rezerwacji > zakładka Pozostałe)[Reservation Online ID]
Date fromData początku rezerwacji[Date from]
Date toData końca rezerwacji[Date to]
NightsLiczba nocy[Nights]
AdultsLiczba osób[Adults]
People1Liczba osób z kategorii „Dziecko 1”[People1]
People2Liczba osób z kategorii „Dziecko 2”[People2]
People3Liczba osób z kategorii „Dziecko 3”[People3]
Price AdultsCena za osobę dorosłą[Price Adults]
Price People1Cena za osobę z kategorii „Dziecko 1”[Price People1]
Price People2Cena za osobę z kategorii „Dziecko 2”[Price People2]
Price People3Cena za osobę z kategorii „Dziecko 3”[Price People3]
Price For NightCena za noc/dobę[Price For Night]
Total AccomodationCena za noclegi[Total Accomodation]
Price For MealsCena za posiłki[Price For Meals]
ExtrasZbiorcza cena za towary[Extras]
TotalZbiorcza cena za rezerwację[Total]
AmountDuePozostało do zapłaty z rezerwacji[AmountDue]
LocalTaxOpłata miejscowa[LocalTax]
Amount Total including TaxZbiorcza cena z podatkiem i opłatą miejscową[Amount Total including Tax]
Discount For AccommodationZniżka za noclegi, ustawiona w rezerwacji[Discount For Accommodation]
Amount PaidZapłacono z rezerwacji[Amount Paid]
AdvanceZaliczka wpłacona[Advance]
SubvertionDofinansowanie[Subvertion]
LocalTax PaidOpłata miejscowa – wpłacona[LocalTax Paid]
Total PaidWpłacona zaliczka[TotalPaid]
Rate PlanPlan cenowy – nazwa z okna rezerwacji[Rate Plan]

REZERWACJE – DANE KLIENTA I OBIEKTU

ParametrZa co odpowiadaNazwa w Fast Report
CommentsUwagi z rezerwacji [Comments]
Reservation Created ByOsoba, która utworzyła rezerwację[Reservation Created By]
Confirnation Signed ByOsoba, która wystawiła potwierdzenie[Confirnation Signed By]
Customer AddressAdres gościa z rezerwacji[Customer Address]
Customer Date of birthData ur. klienta[Customer Date of birth]
Customer EmailE-mail klienta[Customer Email]
Customer CompanyFirma klienta[Customer Company]
Customer Place of birthMiejsce ur. klienta[Customer Place of birth]
Customer NationalityNarodowość klienta[Customer Nationality]
Customer NameImię i nazwisko klienta[Customer Name]
Customer TAX ID NumberNumer dowodu klienta[Customer TAX ID Number]
Customer ID NumberPesel[Customer ID Number]
Customer PhoneNumer telefonu klienta[Customer Phone]
Hotel descriptionDane obiektu[Hotel description]
RegulationsRegulamin[Regulations]
Customer First NameImię klienta[Customer First Name]
Customer Last NameNazwisko klienta[Customer Last Name]
Advance due dateTermin wpłaty zaliczki [Advance due date]
Hotel nameNazwa obiektu [Hotel name]
Hotel postcodeKod pocztowy obiektu[Hotel postcode]
Hotel cityMiasto z danych obiektu[Hotel city]
Hotel emailE-mail obiektu[Hotel email]
Hotel phoneTelefon obiektu[Hotel phone]
Hotel wwwStrona obiektu[Hotel www]
RoomDepositDepozyt pokoju[RoomDeposit]
Customer Company AddressAdres firmy klienta[Customer Company Address]
Customer Company EmailE-mail firmy[Customer Company Email]
Customer Company PhoneTelefon firmy[Customer Company Phone]
Reservation creation dateData utworzenia rezerwacji[Reservation creation date]

NARZĘDZIA – DANE OBIEKTU (LICENCJA)

ParametrZa co odpowiadaNazwa w Fast Report
Licence acount numberNumer konta obiektu [Licence acount number]
Licence bank name Nazwa banku[Licence bank name]
Licence cityMiasto z licencji[Licence city]
Licence company nameNazwa firmy z licencji[Licence company name]
Licence contact personOsoba kontaktowa z licencji[Licence contact person]
Licence countryKraj z licencji[Licence country]
Licence emailE-mail z licencji[Licence email]
Licence phoneTelefon z licencji[Licence phone]
Licence poste codeKod pocztowy z licencji[Licence poste code]
Licence streetUlica z licencji[Licence street]
Licence tax idNIP z licencji[Licence tax id]
Licence wwwStrona z licencji[Licence www]

KWCAMPING

ParametrZa co odpowiadaNazwa w Fast Report
CaravanRegistrationNumberNumer rejestracyjny przyczepy [CaravanRegistrationNumber]
CaravanType Typ przyczepy[CaravanType]
CarBrandMarka samochodu[CarBrand]
CarRegistrationNumberNr rejestracyjny samochodu[CarRegistrationNumber]

DODATKOWE

ParametrZa co odpowiadaNazwa w Fast Report
Zaliczka 40%Procent z całości rezerwacji [(0.4m)*[Total]]
Dodaj dni do daty utworzenia rezerwacji Dodaj X dni np. jako stałą datę zaliczki[AddDays([Reservation creation date],5)]

DODATKOWE

ŹródłoOpis
hotelInformacje o obiekcie
dateAktualna data
title 1, title 2, title 2_part 1, title 2_part 2Nazwa dokumentu księgowego (numeracja, prefix, rok)        
SellerDane firmy (NIP, adres, email, strona www)
BuyerDane gościa
paymentDescriptionForma płatności
toPayKwota i waluta
toPayDescriptionStan płatności (opłacona / nieopłacona)
wordAmountKwota słownie
usernameAktualnie zalogowany użytkownik
commentsUwagi do faktury
documentNrPrefiks oraz numer dokumentu
logoLogo obiektu (dodawane w formie pliku .JPG w katalogu KWHotel)
vatNameNazwa stawki VAT. Wprowadzana w Narzędzia –> Konfiguracja –> Podatki
Vat0Zastępuje podatek 0% innym symbolem. Konfigurowane w Narzędzia –> Konfiguracja –> Wygląd dokumentów
VAT0DescriptionZastępuje podatek 0% wartością słowną (na przykład „Zwolniony”). Konfigurowane w Narzędzia –> Konfiguracja –> Wygląd dokumentów
OriginalKopia / oryginał
currencyWaluta
issuePlaceMiejsce wystawienia dokumentu
dateOfSaleData sprzedaży
dateOfIssueData wystawienia
dateOfPaymentTermin płatności
customerIDID klienta w KWHotel
hotelLogoLogo obiektu (dodawane w formie pliku .JPG w katalogu KWHotel)
advancedDateTermin wpłaty zaliczki
nipNameNazwa stawki VAT. Wprowadzana w Narzędzia –> Konfiguracja –> Podatki
roomGroupsNazwa grupy pokoi
roomsSymbol pokoju
saleDateData sprzedaży
guestNameDane gościa
reservationIDID rezerwacji w KWHotel
resDateFromData zameldowania
resDateToData wymeldowania
resOnLineID rezerwacji online
localTaxOpłata miejscowa
Reservation to payPełna kwota do zapłaty za rezerwację
ReservationAdvanceKwota zaliczki
customerPhoneTelefon gościa
customerEmailEmail gościa
customerTaxIDNIP firmy
customerIDNumberNumer dowodu gościa
customerRegonREGON
customerisCompanyCzy dany klient jest firmą?
resourceŹródło rezerwacji
isPaidStatus płatności
Hotel streetUlica obiektu
Hotel post codeKod pocztowy obiektu
Hotel cityMiasto obiektu
Hotel tax idNIP firmy
Hotel nameNazwa obiektu
Hotel countryKraj, w którym zlokalizowany jest obiekt
Hotel contact personOsoba kontaktowa
Bank NameNazwa banku
Bank AccountNumer konta bankowego
Licence streetUlica wpisana do licencji na program
Licence post codeKod pocztowy wpisany do licencji na program
Licence cityMiasto wpisane do licencji na program
Licence tax idNIP wpisany do licencji na program
Licence nameNazwa firmy wpisana do licencji na program
Licence countryKraj wpisany do licencji na program
Licence contact personOsoba kontaktowa wpisana do licencji na program
Document number yearRok wystawienia dokumentu
Document number monthMiesiąc wystawienia dokumentu
Document numberNumer dokumentu
Document full numberPełna numeracja dokumentu
Document prefixPrefiks dokumentu
Document affixSufiks dokumentu
Document headNazwa dokumentu

Zamów program

Skomponuj swój KWHotel

W naszym sklepie dobierasz tylko te rozwiązania, których naprawdę potrzebujesz. Kolejne rozszerzenia możesz dodać kiedy tylko chcesz!

Przejdź do sklepu