LEKCJA 3 – Jakie dane można wykorzystać w Księdze Meldunkowej

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2023 10:55
Dotyczy rozwiązania: Program dla hoteli KWHotel
Kliknij tutaj, aby zgłosić sugestie lub uwagi do tego artykułu

Instrukcja video: BRAK

Moduł Księga meldunkowa zawiera wiele pól, które możesz włączyć do wyników wyszukiwania. Kolejność pojawiania się pól na liście jest ściśle powiązana z kolejnością, w której zostaną przez Ciebie kliknięte. Poniżej znajdziesz omówienie każdego z nich.

Grupa ID: jeżeli rezerwacja jest rezerwacją grupową, pole to wypełni się numerem ID tej rezerwacji grupowej.

Rez. ID: jeżeli rezerwacja jest rezerwacją pojedynczą, pole wypełni się numerem ID tej rezerwacji pojedynczej.

Nazwisko: wyświetla imię i nazwisko klienta, na którego nazwisko założona jest dana rezerwacja.

E-mail: wyświetla email, wprowadzony do okna rezerwacji.

Czy są firmą?: jeżeli jednostka, na którą założona została rezerwacja, jest firmą (a nie osobą fizyczną), pole to będzie zaznaczone.

Data od: wyświetla datę rozpoczęcia rezerwacji.

Do: wyświetla datę zakończenia rezerwacji.

Miejsce ur.: wyświetla miejsce urodzenia klienta, na którego dokonana jest dana rezerwacja.

Data ur.: wyświetla datę urodzin klienta, na którego dokonana jest dana rezerwacja.

Nr dowodu: wyświetla numer dowodu klienta, na którego dokonana jest dana rezerwacja.

NIP: wyświetla NIP firmy, na którą dokonana jest dana rezerwacja.

Dod. status klienta: wyświetla dodatkowy status klienta (np. Student, VIP, Turysta). Status możesz utworzyć w oknie edycji klienta > zakładka Dod. status > naciśnij przycisk Edytuj status klienta.

Symbol pokoju: wyświetla symbol pokoju, na który dokonana jest dana rezerwacja.

ID pokoju: wyświetla numer ID pokoju, przydzielony mu w bazie danych programu KWHotel.

Adres: wyświetla adres klienta, na którego dokonana jest dana rezerwacja.

Kolor: wyświetla kolor statusu danej rezerwacji (na przykład Klient nie przyjechał).

Dod. status rezerwacji: wyświetla dodatkowy status rezerwacji (np. Wycieczka, Expedia, Groupon). Status można utworzyć w oknie edycji dowolnej rezerwacji > zakładka Dodatkowy status rezerwacji > naciskamy przycisk Edytuj statusy rezerwacji.

Uwagi do klienta: wyświetla uwagi wprowadzone w oknie edycji klienta.

Uwagi do rezerwacji: wyświetla uwagi wprowadzone w oknie rezerwacji.

Kraj: wyświetla narodowość klienta, na którego dokonana jest dana rezerwacja.

Telefon: wyświetla telefon klient, na którego dokonana jest dana rezerwacja.

Cena: wyświetla cenę całkowitą za daną rezerwację.

Zaliczka: wyświetla wartość wprowadzoną w polu Zaliczka w danej rezerwacji.

Pozostało: wyświetla wartość, która pozostała do zapłaty w danej rezerwacji.

📌 PORADA

Księga meldunkowa nie zawiera pola Wpłata. Jeżeli więc, przykładowo, Twoja rezerwacja jest na kwotę 100zł, w polu Zaliczka masz wprowadzą wartość 50zł, a w polu Wpłata 50zł, na raporcie otrzymasz następujące wartości:

Cena: 100zł

Zaliczka: 50zł

Pozostało: 0zł (Wpłata + zaliczka)

Stat. rezerwacji: wyświetla aktualny status rezerwacji (np. Klient nie przyjechał).

Osób: wyświetla liczbę osób przypisanych do danej rezerwacji.

Dziecko1, Dziecko2, Dziecko3: wyświetla liczbę osób z danej kategorii wiekowej. Kategorie te można ustawić w menu Narzędzia > Konfiguracja > Pozostałe.

Dok. nr.: wyświetla wszystkie dokumenty księgowe, przypisane do danej rezerwacji (np. fakturę i paragon).

Dok. brutto: wyświetla wartość brutto dokumentów księgowych, przypisanych do danej rezerwacji.

Data wyst.: wyświetla datę wystawienia z pierwszego dokumentu księgowego w danej rezerwacji.

Data sprzed.: wyświetla datę sprzedaży z pierwszego dokumentu księgowego w danej rezerwacji.

Płeć: wyświetla płeć klienta przypisanego do danej rezerwacji.

Użytkownik: wyświetla użytkownika, który utworzył daną rezerwację

Źródła rezerwacji: wyświetla źródło przypisane do danej rezerwacji (np. Expedia)

L. dni: wyświetla liczbę dni, na którą dokonana jest dana rezerwacja.

Segment: wyświetla segment, który został przypisany do danej rezerwacji.

Kanał: wyświetla kanał, który został przypisany do danej rezerwacji.

Zamów program

Skomponuj swój KWHotel

W naszym sklepie dobierasz tylko te rozwiązania, których naprawdę potrzebujesz. Kolejne rozszerzenia możesz dodać kiedy tylko chcesz!

Przejdź do sklepu