LEKCJA 2 – Sposób działania przycisków w Księdze meldunkowej

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2023 10:53
Dotyczy rozwiązania: Program dla hoteli KWHotel
Kliknij tutaj, aby zgłosić sugestie lub uwagi do tego artykułu

Instrukcja video: BRAK

Poniżej znajdziesz opis działania wszystkich przycisków, dostępnych w module Księgi meldunkowej.

Zapisz jako domyślne
: przycisk niezwykle przydatny dla osób regularnie korzystających z Księgi meldunkowej. Gdy zaznaczysz wszystkie interesujące Cię pola i chcesz, aby KWHotel zapamiętał je na przyszłość, wystarczy nacisnąć ten przycisk.

Nowy wydruk: pozwala wydrukować aktualnie wygenerowany raport. Jeżeli preferujesz formę elektroniczną, możesz pobrać z Internetu darmowe dodatki do systemu Windows, pozwalające zamieniać taki wydruk w plik .PDF (tzw. Print to PDF)

Drukuj przygotowany szablon: opcja przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników. Otwiera nowe okno, w którym możesz przygotować własny szablon wydruku danych z Księgi meldunkowej. Do przygotowania takiego szablonu wymagana jest znajomość programu Fast Report. Podstawową instrukcję korzystania z Fast Report 
znajdziesz tutaj.

Eksport do pliku.CSV (Excel): pozwala zapisać aktualnie wygenerowany raport do pliku .CSV. Dzięki temu możesz przeprowadzić jego dodatkową obróbkę w arkuszu kalkulacyjnym (np. Microsoft Excel).

Melduj osobę: opcja ta otwiera okno tworzenia nowej rezerwacji pojedynczej.

Melduj grupę: opcja ta otwiera okno tworzenia nowej rezerwacji grupowej.

Pokaż podsumowanie: wyświetla podsumowanie (np. sumaryczną kwotę pod kolumną Cena)

Zamów program

Skomponuj swój KWHotel

W naszym sklepie dobierasz tylko te rozwiązania, których naprawdę potrzebujesz. Kolejne rozszerzenia możesz dodać kiedy tylko chcesz!

Przejdź do sklepu