LEKCJA 6 – Własne pola w rezerwacjach

Ostatnia aktualizacja: 02.12.2022 13:49
Dotyczy rozwiązania: Program dla hoteli KWHotel
Kliknij tutaj, aby zgłosić sugestie lub uwagi do tego artykułu
Instrukcja video: BRAK

SPIS TREŚCI (kliknij na nazwie, aby szybko przejść do tego fragmentu artykułu)

◾ Dodawanie własnych pól w oknie rezerwacji
◾ Przykładowe zastosowania
◾ Pola własne w raportach

Tworzenie własnych pól pozwala na umieszczenie w programie informacji, które nie są domyślnie dostępne po jego zainstalowaniu.

Przykładowo możemy dopisać w oknie rezerwacji informację o tym, czy gość życzy sobie odbiór z lotniska.

Dodawanie własnych pól w oknie rezerwacji

Krok 1. Otwórz dowolną rezerwację na grafiku lub dodaj nową.

Krok 2. Przejdź do zakładki Własne.

Krok 3. Naciśnij przycisk Dodaj.

Krok 4. W polu Nazwa wprowadź nazwę zmiennej.

Krok 5. Jeżeli chcesz, aby program zawsze uzupełniał domyślną wartość dla tej zmiennej, wprowadź ją w polu Domyślny.

Krok 6. Wprowadź maksymalną ilość znaków, którą można wpisać dla tej zmiennej.

Krok 7. Wybierz typ zmiennej. Poniżej znajdziesz ich omówienie:

Pole tekstowe – pozwala wpisać dowolny tekst

Liczba – pozwala wpisać jedynie wartość liczbową

Prawda / Fałsz – pozwala wybrać wartość Prawda lub Fałsz

Własny wybór – pozwala stworzyć kilka opcji do wyboru

Data – pozwala wybrać datę (godzina może zostać dopisana ręcznie)

Kwota – pozwala wpisać dowolną kwotę (np. kwota kaucji, kwota zniszczenia)

Krok 8. Jeżeli chcesz, aby uzupełnienie danej zmiennej było wymagane do zapisania rezerwacji, zaznacz opcję Wymagane pole.

Krok 9. Zapisz zmiany, aby dodać zmienną. Od tej pory będzie ona dostępna dla każdej rezerwacji. Znajdziesz ją zawsze w zakładce Własne.

Przykładowe zastosowania

Przypadek 1: Chcesz utworzyć pole tekstowe Zwierzęta, w którym będziesz zapisywać, jakie zwierzę przebywa w danym pokoju.

W takiej sytuacji utwórz zmienną Zwierzęta o typie Pole tekstowe.

Przypadek 2: Chcesz utworzyć zmienną Odbiór z lotniska, gdzie będziesz wprowadzać datę, o której należy odebrać klienta z lotniska.

Utwórz więc zmienną Odbiór z lotniska i nadaj jej typ Data.

📌 PORADA

Domyślnie program pozwala wybrać jedynie datę (bez godziny). Możesz ją jednak dopisać ręcznie.

Pola własne w raportach

Raport, który pozwala uwzględnić pola własne, utworzone w oknie rezerwacji, to Szczegóły rezerwacji. Aby dodać zmienną, wystarczy przejść do zakładki Ustawienia raportu i zaznaczyć ją na liście.

Przykładowo, możesz wykorzystać ten raport do utworzenia listy gości, których należy odebrać z lotniska.

Zamów program

Skomponuj swój KWHotel

W naszym sklepie dobierasz tylko te rozwiązania, których naprawdę potrzebujesz. Kolejne rozszerzenia możesz dodać kiedy tylko chcesz!

Przejdź do sklepu