LEKCJA 2 – Grafik rezerwacji – najczęściej zadawane pytania

Ostatnia aktualizacja: 06.12.2022 11:18
Dotyczy rozwiązania: Program dla hoteli KWHotel
Kliknij tutaj, aby zgłosić sugestie lub uwagi do tego artykułu
Instrukcja video: BRAK

SPIS TREŚCI (kliknij na nazwie, aby szybko przejść do tego fragmentu artykułu)

◾ Jak wydrukować grafik rezerwacji
◾ Do czego służy filtr pokoi
◾ Czy mogę zmienić domyślne nazwy statusów rezerwacji
◾ Czy mogę zmienić numerację rezerwacji
◾ Skąd biorą się białe statusy rezerwacji
◾ Czy mogę wyświetlać święta i własne wydarzenia na grafiku

Jak wydrukować grafik rezerwacji?

Aby wydrukować grafik rezerwacji, ustaw dokładny widok wydruku za pomocą suwaków Liczba dni oraz Wysokość w lewym dolnym rogu paska narzędzi. Następnie naciśnij przycisk Podgląd lub ikonę drukarki – KWHotel wydrukuje grafik widoczny na ekranie.

Do czego służy filtr pokoi?

Filtr umożliwia wyszukanie konkretnych pokoi na grafiku. W polu należy wpisać przynajmniej dwa znaki (cyfry lub litery).

Czy mogę zmienić domyślne nazwy statusów rezerwacji?

Nie ma możliwości zmiany domyślnych statusów rezerwacji systemu – możesz jedynie zmienić ich kolor (menu Narzędzia -> Konfiguracja -> Grafik rezerwacji).

Możesz jednak utworzyć dodatkowe statusy rezerwacji. Aby stworzyć własny status, otwórz rezerwację pojedynczą, kliknij zakładkę Dodatkowy status rezerwacji > Edytuj statusy rezerwacji.

W nowo otwartym oknie wprowadź nazwę statusu (np. Przyjazd VIP) oraz określ numer porządkowy (kolejność wyświetlania na liście statusów).

📌 PORADA

Zaznaczenie opcji Status wyższego poziomu uprawnień sprawi, że wybranie tego statusu rezerwacji będzie możliwe tylko dla użytkowników z aktywnym uprawnieniem Wyższy poziom uprawnień.

Wyższy poziom uprawnień możesz nadać podczas edycji ról użytkowników (więcej informacji tutaj).

Następnie wybierz kolor statusu i kliknij Dodaj. Pojawi się on na liście po prawej stronie. Możesz teraz zapisać zmiany.

Po zapisaniu rezerwacji i przejściu w oknie głównym na zakładkę Dodatkowe statusy rezerwacji (w prawym dolnym rogu), WSZYSTKIE rezerwacje zmienią kolory zgodne z nadanymi własnymi statusami.

Czy mogę zmienić numerację rezerwacji?

Rezerwacje utworzone w programie KWHotel mają odgórne nadawaną numerację. Nie ma możliwości jej zmiany lub zresetowania po upływie określonego czasu.

Skąd biorą się białe statusy rezerwacji?

Istnieją dwie prawdopodobne przyczyny, dlaczego grafik zmienił wygląd i rezerwacje są białe: 

1. Grafik wyświetla dodatkowe statusy rezerwacji (patrz pytanie wcześniej). Aby wyświetlić standardowy wygląd kalendarza, spójrz w prawy dolny róg grafiku rezerwacji, a następnie przełącz zakładkę na Status rezerwacji

2. Grafik wyświetla tylko rezerwacje grupowe. Aby wyłączyć Filtr rezerwacji grupowych, odszukaj go na pasku narzędzi w lewym dolnym rogu okna i odznacz kratkę.

Czy mogę wyświetlać święta i własne wydarzenia na grafiku?

Na grafiku rezerwacji możesz przypisywać kolory wybranym okresom czasu. W tym celu przejdź do menu Narzędzia Edytor stałych słownikowych > Święta, a następnie wprowadź nazwę okresu, wybierz daty obowiązywania oraz kolor oznaczenia. Więcej na ten temat dowiesz się tutaj.

Zamów program

Skomponuj swój KWHotel

W naszym sklepie dobierasz tylko te rozwiązania, których naprawdę potrzebujesz. Kolejne rozszerzenia możesz dodać kiedy tylko chcesz!

Przejdź do sklepu