Użytkownicy

Ostatnia aktualizacja: 30.08.2023 12:48
Dotyczy rozwiązania: Program dla hoteli KWHotel
Kliknij tutaj, aby zgłosić sugestie lub uwagi do tego artykułu
Instrukcja video: BRAK

SPIS TREŚCI (kliknij na nazwie, aby szybko przejść do tego fragmentu artykułu)

Domyślne poziomy uprawnień
Tworzenie kont użytkowników
Jak przyznać użytkownikowi dostęp tylko do konkretnych pokoi
Edycja istniejących poziomów uprawnień
Tworzenie nowych poziomów uprawnień
Dodatkowe opcje w oknie zarządzania użytkownikami
Przegląd uprawnień dostępnych w programie KWHotel

Program KWHotel umożliwia szczegółowe zarządzanie użytkownikami, korzystającymi z systemu.

Domyślne poziomy uprawnień

Domyślne poziomy uprawnień, dostępne od pierwszego uruchomienia programu, są następujące:

A) Administrator:
– posiada pełny dostęp do programu

B) Recepcjonista:
– nie może usuwać rezerwacji zakończonych
– nie może oglądać statystyk
– nie może usuwać i zmieniać faktur wydrukowanych w poprzednich dniach
– nie może zarządzać pokojami i ich cenami

C) Młodszy recepcjonista:
– posiada wszystkie ograniczenia recepcjonisty
– nie może usuwać żadnych rezerwacji z przyjętą wpłatą

D) Obserwator:
– ma podgląd tylko do istniejących rezerwacji; nie może niczego dodawać, poprawiać ani usuwać

E) Portal:– wykorzystywany przy tworzeniu kont właścicieli apartamentów (hiperłącze) i biur podróży
– ma podgląd tylko do utworzonych przez siebie rezerwacji i klientów.

F) Księgowość:
– ma dostęp jedynie do modułu Dokumenty księgowe
– ma podgląd tylko do dokumentów księgowych oraz może je drukować

Począwszy od wersji 0.47, istnieje możliwość tworzenia własnych poziomów uprawnień oraz szczegółowej edycji już istniejących.

🔴 WAŻNE

Jedynie użytkownik z uprawnieniami Administratora może wejść do zakładki Użytkownicy.

Tworzenie kont użytkowników

Krok 1. Przejdź do menu Narzędzia > Konfiguracja > Użytkownicy.

Krok 2. Naciśnij przycisk Dodaj.

Krok 3. Wprowadź imię i nazwisko użytkownika.

Krok 4. Wprowadź login użytkownika.

Krok 5. Uzupełnij adres email, jeżeli planujesz wysyłać automatyczną korespondencję do tego użytkownika.

Krok 6. Dwukrotnie wprowadź hasło dla użytkownika.

🔴 WAŻNE

Gdy następnym razem powrócisz do okna edycji utworzonego użytkownika, możesz zauważyć zwiększoną liczbę znaków w polu Hasło. Jest to zabezpieczenie programu, mające na celu ukryć rzeczywistą liczbę znaków w Twoim haśle.

Krok 7. Wybierz poziom uprawnień użytkownika. W dalszej części niniejszej instrukcji znajdziesz informację, w jaki sposób tworzyć własne poziomy uprawnień.

Możesz już teraz kliknąć przycisk Zapisz, by zapisać tego użytkownika lub możesz przeprowadzić dodatkową konfigurację. Jest ona opisana poniżej:

Pole Uprawnienia dostępu do obiektu: jeżeli w Twojej bazie danych znajduje się więcej, niż jeden obiekt, możesz przypisać danemu użytkownikowi dostęp do wszystkich obiektów lub tylko jednego z nich.

Jak przyznać użytkownikowi dostęp tylko do konkretnych pokoi?

Pole Pokoje widoczne dla użytkownika pozwala przypisać danemu użytkownikowi dostęp tylko do konkretnych pokoi lub apartamentów.

Aby to zrobić:

Krok 1. Naciśnij przycisk Pokoje widoczne dla użytkownika.

Krok 2. Z listy wybierz pokoje, które należą do danego użytkownika.

Istnieje możliwość wyfiltrowania pokoi po grupie (służy do tego pole Grup pokoi) lub budynku (pole Budynku; ID budynku można przypisać w module Pokoje > Edytujemy dany pokój > uzupełniamy pole ID budynku).

Dla Twojej wygody możesz także skorzystać z przycisków Zaznacz wszystkie oraz Odznacz wszystkie, aby w szybki sposób zmodyfikować wszystkie pokoje.

🔴 WAŻNE

Wyłączenie widoczności części pokoi spowoduje niewyświetlanie rezerwacji na zasobach.

Krok 3. Po zakończonej pracy, naciśnij przycisk Zapisz.

Edycja istniejących poziomów uprawnień

🔴 WAŻNE

Nim rozpoczniesz jakąkolwiek pracę z uprawnieniami, przeprowadź poniższą operację:

1. Przejdź do menu Narzędzia > Konfiguracja > Użytkownicy.

2. Kliknij przycisk Zarządzanie rolami.

3. Zaznacz użytkownika Admin i kliknij Edytuj.

4. Naciśnij przycisk Zapisz.

5. Naciśnij kolejny przycisk Zapisz.

Spowoduje to otwarcie małego okienka, które zacznie przygotowywać moduł zarządzania rolami w Twojej bazie danych. Proces może potrwać nawet 10 minut. Gdy dobiegnie końca, możesz przejść do poniższej instrukcji.

Aby zmodyfikować istniejące poziomy uprawnień, zastosuj się do poniższej instrukcji:

1. Przejdź do menu Narzędzia > Konfiguracja > Użytkownicy.

2. Naciśnij przycisk Zarządzanie rolami.

3. Zaznacz interesującą Cię rolę i naciśnij przycisk Uprawnienia.

4. Zastosuj się do poniższych informacji:

Nowo otwarte okno zawiera listę wszystkich uprawnień, jakie można przydzielić danemu użytkownikowi.

Uprawnienia podzielone są na następujące kategorie:


– Dokumenty (podział na „Dokumenty kasowe”, „Faktury i korekty faktur”, „Paragony”, „Towary i usługi”, „Proformy”, „Dokumenty usunięte i anulowane”, „Rachunki”)

– Pasek narzędzi (odpowiada za dostęp do modułów takich jak „Księga meldunkowa”, czy „Wykaz pokoi”)

– Główne menu (odpowiada za dostęp do opcji takich jak „Konfiguracja drukarki fiskalnej”, czy „Tworzenie kopii zapasowej KWHotel”)

– Grafik rezerwacji (odpowiada za wyświetlanie modułu „Grafik rezerwacji” i wyświetlanie na nim rezerwacji)

– Rezerwacje (odpowiada za uprawnienia w oknie rezerwacji)

– Plany cenowe (odpowiada za zarządzanie planami cenowymi)

– Sprzątanie (odpowiada za uprawnienia grafiku sprzątań)

– Rezerwacje długoterminowe (odpowiada za uprawnienia pobytów długoterminowych)

📌 PORADA

Listę i wyjaśnienie działania wszystkich uprawnień znajdziesz w tabeli na końcu tego artykułu.

Wyróżniamy trzy kolory, oznaczające poziom uprawnienia:
– zielony: pełna możliwość edycji i odczytu
– pomarańczowy: połowiczny zakres uprawnień (możliwość jedynie edycji lub jedynie odczytu)
– czerwony: brak możliwości edycji i odczytu.  

Aby przydzielić uprawnienie, zaznacz je na liście i w nowo wyświetlonym oknie Prawa do wybierz poziom uprawnień. Postąp tak dla wszystkich uprawnień, które zamierzasz zmodyfikować.

5. Gdy zmodyfikujesz wszystkie żądane uprawnienia, naciśnij przycisk Zapisz.

6. Możesz także zmodyfikować uprawnienia dotyczące dostępu do raportów. W tym celu naciśnij przycisk Uprawnienia raportów.

7. Zastosuj się do poniższych informacji:

Nowo otwarte okno zawiera listę wszystkich raportów obecnych w programie. Każdemu z nich można przypisać zakresy dat, w oparciu o które zostanie wysłany dany raport:

– zeszły rok,

– zeszły miesiąc,

– zeszły tydzień,

– poprzedni dzień,

– kolejny dzień,

– przyszły tydzień,

– przyszły miesiąc,

– cały okres

Wystarczy kliknąć na kwadracik, znajdujący się obok danego raportu, aby pokazać powyższe opcje. Teraz zaznacz, które warianty dat nas interesują.

8. Po zakończeniu konfiguracji uprawnień raportów, naciśnij przycisk Zapisz.

9. Aby zatwierdzić przeprowadzoną powyżej konfigurację, kliknij kolejny przycisk Zapisz.

10. Znajdziesz się z powrotem na liście wszystkich użytkowników. Powtórz kroki od 1-9 dla pozostałych użytkowników lub naciśnij przycisk Zapisz, aby zakończyć konfigurację.

Tworzenie nowych poziomów uprawnień

Aby stworzyć nowe poziomy uprawnień (np. Manager), zastosuj się do poniższej konfiguracji:


Krok 1. Przejdź do menu Narzędzia > Konfiguracja > Użytkownicy.

Krok 2. Naciśnij przycisk Zarządzanie rolami.

Krok 3. Naciśnij przycisk Dodaj

Krok 4. W polu Nazwa wprowadź nazwę roli (np. Manager).

Krok 5. Wybierz poziom uprawnień, na bazie którego chcesz utworzyć nowe uprawnienie.

Krok 6. Naciśnij przycisk Zapisz, aby zapisać nowy poziom uprawnień.

Krok 7. Aby zatwierdzić przeprowadzoną powyżej konfigurację, kliknij „Zapisz”.

Nowo dodany poziom uprawnień może być teraz skonfigurowany w oparciu o instrukcję, podaną w ramach sekcji Edycja istniejących poziomów uprawnień.

Dodatkowe opcje w oknie zarządzania użytkownikami

Wymuś zmianę hasła użytkownika po [dniach]: tutaj możesz wprowadzić liczbę dni, po upłynięciu której system wymusi zmianę hasła na danym użytkowniku.

Wylogowywanie użytkownika po X minut bezczynności
: włączenie tej opcji sprawi, że po wybranym okresie czasu użytkownik zostanie poproszony o ponowne zalogowanie się do KWHotel.

Pokaż „Obserwatorów”: wyświetla wszystkich użytkowników o statusie uprawnień Obserwator.

Przegląd uprawnień dostępnych w programie KWHotel (lista aktualizowana)

Kategoria uprawnieńNazwa uprawnieniaOpis działania
DOKUMENTY > Dokumenty kasowe
Umożliw edycję i podgląd dokumentów do 24 godzin od wystawieniaPozwala na podgląd / edycję dokumentów kasowych wystawionych do 24h (po tym czasie dokumentów nie można edytować / podglądać).
Umożliw edycję i podgląd dokumentów bez ograniczeń czasowychPozwala na podgląd / edycję dokumentów kasowych wystawionych przez cały okres.
UsuńKontroluje możliwość usuwania dokumentów kasowych.
Wyświetl opcję w module „Dokumenty księgowe” (nie wyświetla listy wystawionych paragonów)Kontroluje widoczność zakładki dokumentów kasowych w „Dokumentach księgowych”.
Umożliw dodawanie w module „Dokumenty księgowe”Kontroluje możliwość dodawania potwierdzeń kasowych / bankowych / sejfowych.
Umożliw dodawanie w oknie rezerwacji (zakladka „Dokumenty”)Kontroluje widoczność opcji dodawania dokumentów kasowych w oknie rezerwacji.
Umożliw zmianę daty i godziny wystawieniaPozwala na modyfikację daty wystawienia dokumentu we wszystkich rodzajach dokumentów kasowych / bankowych / opłaty miejscowej.
Umożliw przeliczanie saldaPozwala na przeliczanie salda w dokumentach kasowych
Umożliw dostęp do zakładki Dokumenty SejfoweKontroluje widoczność zakładki dokumentów sejfowych w zakładce dokumentów kasowych.
Umożliw dodawanie dokumentów sejfowychPozwala na dodawanie dokumentów sejfowych.
Umożliw podgląd dokumentów sejfowych w raporcie zmianowymKontroluje widoczność dokumentów sejfowych w raporcie zmianowym.
DOKUMENTY > Faktury i korekty faktur
Umożliw edycję i podgląd faktur do 24 godzin od wystawieniaPozwala na podgląd / edycję faktur do 24 godzin od wystawienia.
Umożliw edycję i podgląd faktur bez ograniczeń czasowychPozwala na podgląd / edycję faktur wystawionych przez cały okres.
Umożliw edycję form płatności na fakturzePozwala na edycję formy płatności na fakturze / korekcie faktury.
Umożliw edycję cen na fakturzePozwala na dodawanie nowych towarów, zmianę cen, itp., generalnie każdą operację mającą wpływ na cenę końcową na fakturze.
Wyświetl opcję w module „Dokumenty księgowe” (nie wyświetla listy wystawionych faktur)Kontroluje widoczność zakładki faktur i korekt faktur w zakładce dokumentów księgowych.
Umożliw dodawanie w module „Dokumenty księgowe”Pozwala na dodawanie faktur w zakładce dokumentów księgowych.
Umożliw dodawanie w oknie rezerwacji (zakładka „Dokumenty”)Pozwala na dodawanie faktur w oknie rezerwacji.
Umożliw usuwanie fakturPozwala na usuwanie faktur w zakładce dokumentów księgowych.
Umożliw wystawianie korekt fakturPozwala na wystawianie korekt faktur.
Umożliw edycję faktur wystawionych przez innych użytkownikówKontroluje możliwość edycji faktur wystawionych przez innych użytkowników programu – gdy opcja jest włączona, możesz edytować wszystkie faktury, nie tylko własne.
Umożliw edycję faktur zafiskalizowanychPozwala edytować faktury, które zostały już zafiskalizowane.
Umożliw edycję stawek VAT dla fakturPozwala dowolnie edytować stawki VAT na fakturze. Jeżeli opcja jest wyłączona, program może jedynie pobierać wcześniej ustalone stawki z konfiguracji / asortymentu.
DOKUMENTY > Paragony
Umożliw edycję form płatności na paragoniePozwala na zmianę form płatności na paragonie.
Umożliw edycję cen na paragoniePozwala na zmianę cen na paragonie.
Umożliw edycję i podgląd paragonów do 24 godzin od wystawienia Pozwala na podgląd / edycję paragonów do 24 godzin od wystawienia.
Umożliw edycję i podgląd paragonów bez ograniczeń czasowych Pozwala na podgląd / edycję paragonów wystawionych przez cały okres.
Wyświetl opcję w module „Dokumenty księgowe” (nie wyświetla listy wystawionych paragonów)Kontroluje widoczność zakładki paragonów w zakładce dokumentów księgowych.
Umożliw dodawanie w module „Dokumenty księgowe” Pozwala na dodawanie paragonów w zakładce dokumentów księgowych.
Umożliw dodawanie w oknie rezerwacji (zakładka „Dokumenty”) Pozwala na dodawanie paragonów w oknie rezerwacji.
Umożliw usuwanie paragonów Pozwala na usuwanie paragonów w module dokumentów księgowych.
Umożliw edycję paragonów wystawionych przez innych użytkowników Kontroluje możliwość edycji paragonów wystawionych przez innych użytkowników programu – gdy opcja jest włączona, możesz edytować wszystkie paragony, nie tylko własne.
Umożliw edycję paragonów zafiskalizowanych Pozwala edytować paragony, które zostały już zafiskalizowane.
Umożliw wystawianie protokołu anulacjiKontroluje możliwość wystawiania protokołu anulacji paragonu.
DOKUMENTY > Towary i usługi
Wyświetl opcję w module „Dokumenty księgowe”Kontroluje widoczność zakładki towarów i usług w dokumentach księgowych.
Umożliw dodawanie i edytowaniePozwala na dodawanie / edycję towarów i usług.
Umożliw dodawanie towarów niezdefiniowanych (w oknie rezerwacji oraz w dokumentach księgowych)Pozwala na dodawanie w dokumentach towarów, które nie są stworzone jako asortyment.
Umożliw usuwaniePozwala na usuwanie towarów i usług w zakładce dokumentów księgowych.
DOKUMENTY > Inne
Umożliw eksport do programów księgowychPozwala na eksport dokumentów do zewnętrznych programów księgowych.
Umożliw pominięcie okna transakcji terminala kart płatniczychPozwala na pominięcie okna terminala płatniczego (dotyczy synchronizacji KWHotel z terminalami płatniczymi).
DOKUMENTY > Proformy
Umożliw edycję i podgląd faktur proforma do 24 godzin od wystawienia Pozwala na podgląd / edycję proform do 24 godzin od wystawienia.
Umożliw edycję i podgląd faktur proforma bez ograniczeń czasowych Pozwala na podgląd / edycję proform wystawionych przez cały okres.
Umożliw edycję form płatności na fakturze proformaPozwala na edycję form płatności na proformie.
Umożliw edycję cen na fakturze proformaPozwala na dodawanie nowych towarów, zmianę cen, itp., generalnie każdą operację mającą wpływ na cenę końcową na proformie.
Wyświetl opcję w module „Dokumenty księgowe” (nie wyświetla listy wystawionych proform) Kontroluje widoczność zakładki proform w zakładce dokumentów księgowych.
Umożliw dodawanie w module „Dokumenty księgowe” Pozwala na dodawanie proform w zakładce dokumentów księgowych.
Umożliw dodawanie w oknie rezerwacji (zakładka „Dokumenty”) Pozwala na dodawanie proform w oknie rezerwacji.
Umożliw usuwanie proform Pozwala na usuwanie proform w zakładce dokumentów księgowych.
Umożliw edycję faktur proforma wystawionych przez innych użytkowników Kontroluje możliwość edycji proform wystawionych przez innych użytkowników programu – gdy opcja jest włączona, możesz edytować wszystkie proformy, nie tylko własne.
DOKUMENTY > Dokumenty usunięte i anulowane
Wyświetl opcję w module „Dokumenty księgowe”Kontroluje widoczność zakładki Dokumenty usunięte w dokumentach księgowych.
DOKUMENTY > Rachunki
Umożliw edycję i podgląd rachunków do 24 godzin od wystawienia Pozwala na podgląd / edycję rachunków do 24 godzin od wystawienia.
Umożliw edycję i podgląd rachunków bez ograniczeń czasowych Pozwala na nieograniczony podgląd / edycję wystawionych rachunków.
Umożliw edycję form płatności na rachunku Pozwala na edycję form płatności na rachunku.
Umożliw edycję cen na rachunkuPozwala na dodawanie nowych towarów, zmianę cen, itp., generalnie każdą operację mającą wpływ na cenę końcową na rachunku.
Wyświetl opcję w module „Dokumenty księgowe” (nie wyświetla listy wystawionych rachunków)Kontroluje widoczność zakładki rachunków w zakładce dokumentów księgowych.
Umożliw dodawanie w module „Dokumenty księgowe” Pozwala na wystawianie rachunków w zakładce dokumentów księgowych.
Umożliw dodawanie w oknie rezerwacji (zakładka „Dokumenty”) Pozwala na wystawianie rachunków w oknie rezerwacji.
Umożliw usuwanie rachunkówPozwala na usuwanie rachunków w zakładce dokumentów księgowych.
Umożliw edycję rachunków wystawionych przez innych użytkowników Kontroluje możliwość edycji rachunków wystawionych przez innych użytkowników programu – gdy opcja jest włączona, możesz edytować wszystkie rachunki, nie tylko własne.
Umożliw edycję stawek VAT dla rachunkówPozwala dowolnie edytować stawki VAT na rachunku. Jeżeli opcja jest wyłączona, program może jedynie pobierać wcześniej ustalone stawki z konfiguracji / asortymentu.
Pasek narzędzi
Wyświetlaj zakładkę KlienciKontroluje widoczność zakładki Baza klientów w menu Narzędzia.
Wyświetlaj KWCampingKontroluje widoczność modułu KWCamping na głównym pasku narzędzi.
Wyświetlaj Księge meldunkowąKontroluje widoczność zakładki Księga meldunkowa na głównym pasku narzędzi.
Wyświetlaj Raport posiłkówKontroluje widoczność zakładki Posiłki na głównym pasku narzędzi.
Wyświetlaj zakładkę Plany cenoweKontroluje widoczność zakładki Plany cenowe na głównym pasku narzędzi.
Wyświetlaj zakładkę Wykaz pokoiKontroluje widoczność zakładki Wykaz pokoi na głównym pasku narzędzi
Wyświetlaj moduł StatystykKontroluje widoczność zakładki Statystyki na głównym pasku narzędzi.
Wyświetlaj moduł UsługKontroluje widoczność zakładki Usługi na głównym pasku narzędzi.
Włącz okno DashboardKontroluje widoczność zakładki Dashboard na głównym pasku narzędzi.
Rezerwacje onlineKontroluje widoczność zakładki Rezerwacje online na głównym pasku narzędzi.
Podgląd raportówKontroluje widoczność zakładki Raporty na głównym pasku narzędzi.
Umożliw dostęp do zakładki „kasa fiskalna”Kontroluje widoczność zakładki Kasa fiskalna w menu Narzędzia.
Główne menu
KonfiguracjaKontroluje dostęp do zakładki Konfiguracja w menu Narzędzia.
Tworzenie kopii zapasowych programuKontroluje widoczność opcji tworzenia kopii zapasowych w menu Plik.
Przywracanie kopii zapasowej programuKontroluje widoczność opcji przywracania kopii zapasowej w menu Plik.
Konfiguracja drukarki fiskalnejKontroluje widoczność opcji Konfiguracja drukarki fiskalnej w menu Narzędzia.
Konfiguracja synchronizacji z gastronomiąKontroluje widoczność opcji Konfiguracja gastronomii w menu Narzędzia.
Konfiguracja zamków hotelowychKontroluje widoczność zakładki Zamki.
Konfiguracja terminala kart płatniczychKontroluje widoczność zakładki Konfiguracja terminala kart płatniczych w menu Narzędzia.
PrzypomnieniaKontroluje widoczność zakładki Przypomnienia w menu Narzędzia.
Umożliw import rezerwacjiKontroluje widoczność opcji Import rezerwacji w menu Plik.
Umożliw drukowanie raportów kasy fiskalnejKontroluje widoczność zakładki Kasa fiskalna.
Umożliw edycję stałych słownikowychKontroluje widoczność opcji Edytor stałych słownikowych w menu Narzędzia.
Umożliw usuwanie obiektówPozwala usuwać obiekty noclegowe przypisane do Twojej bazy danych. Opcja znajduje się w menu Pomoc.
Grafik rezerwacji
Wyświetlaj ikonę na pasku głównymKontroluje widoczność zakładki Grafik.
Umożliw przewijanie grafiku na terminy przeszłeBlokuje przewijanie wstecz do 1 dnia.
Umożliw wyświetlanie informacji o rezerwacjach innych użytkownikówKontroluje wyświetlanie na grafiku podstawowych informacji o danej rezerwacji. Wciąż możesz je zobaczyć po edytowaniu rezerwacji.
Rezerwacje
Umożliw dodawanie towarów zdefiniowanychPozwala na dodawanie towarów zdefiniowanych (czyli tych utworzonych w zakładce Dokumenty księgowe > Asortyment).
Umożliw dodawanie towarów niezdefiniowanychPozwala na ręczne wpisywanie towarów (tzw. metoda „z palca”). Towar niezdefiniowany to taki, którego nie utworzono zawczasu w zakładce Dokumenty księgowe > Asortyment
Umożliw zmianę domyślnej ceny za rezerwacjęKontroluje możliwość ręcznego wpisywania cen w oknie rezerwacji.
Umożliw edycję dat w oknie rezerwacjiKontroluje możliwość edycji dat w rezerwacjach utworzonych przez innych użytkowników. UWAGA! Opcja ta musi być włączona, aby uprawnienie Umożliw edycję dat w oknie rezerwacji własnych również zadziałało po włączeniu.
Umożliw zmianę numeru pokoju w obrębie jednego typuKontroluje możliwość zmiany numeru pokoju w obrębie jednego typu pokoi w rezerwacjach utworzonych przez innych użytkowników. UWAGA! Opcja ta musi być włączona, aby uprawnienie Umożliw zmianę numeru pokoju w obrębie jednego typu w rezerwacjach własnych również zadziałało po włączeniu.
Umożliw edycję liczby osób w oknie rezerwacjiKontroluje możliwość zmiany liczby osób w rezerwacjach utworzonych przez innych użytkowników. UWAGA! Opcja ta musi być włączona, aby uprawnienie Umożliw edycję liczby osób w oknie rezerwacji własnych również zadziałało po włączeniu.
Umożliw dodawanie wpłat za rezerwację (zaliczka i wpłata)Kontroluje możliwość dodawania wpłat za rezerwację w rezerwacjach utworzonych przez innych użytkowników. UWAGA! Opcja ta musi być włączona, aby uprawnienie Umożliw dodawanie wpłat za rezerwację w rezerwacjach własnych (zaliczka i wplata) również zadziałało po włączeniu.
Umożliw zarządzanie posiłkami i dodatkami w oknie rezerwacjiKontroluje widoczność zakładki Posiłki w oknie rezerwacji.
Umożliw zarządzanie usługami w oknie rezerwacjiKontroluje widoczność zakładki Usługi w oknie rezerwacji
Umożliw wystawianie potwierdzeń rezerwacjiKontroluje możliwość wysyłania wiadomości z poziomu okna rezerwacji.
Umozliw edycję rezerwacji z przyjętą wpłatąKontroluje możliwość otwarcia rezerwacji z wpisaną jakąkolwiek kwotą w polu Wpłata.
Umożliw usuwanie trwającej rezerwacjiKontroluje możliwość usuwania rezerwacji utworzonych przez innych użytkowników. UWAGA! Opcja ta musi być włączona, aby uprawnienie Umożliw usuwanie trwających rezerwacji własnych również zadziałało po włączeniu.
Umożliw zmianę statusu rezerwacjiKontroluje możliwość zmiany statusów rezerwacji utworzonych przez innych użytkowników. UWAGA! Opcja ta musi być włączona, aby uprawnienie Umożliw zmianę statusu rezerwacji własnych również zadziałało po włączeniu.
Umożliw usuwanie rezerwacji zakończonejKontroluje możliwość usuwania rezerwacji utworzonych przez innych użytkowników. UWAGA! Opcja ta musi być włączona, aby uprawnienie Umożliw usuwanie rezerwacji własnych zakończonych również zadziałało po włączeniu.
Umożliw przywracanie rezerwacjiKontroluje widoczność opcji Przywróć (rezerwację) w menu Narzędzia > Anulowane rezerwacje.
Umożliw edycję i usuwanie towarów po zapisieKontroluje możliwość usunięcia dodanego wcześniej towaru z utworzonej rezerwacji.
Umożliw dodawanie rezerwacjiKontroluje możliwość tworzenia rezerwacji.
Umożliw edycję i podgląd rezerwacji innych użytkownikówKontroluje możliwość edycji i podglądu rezerwacji utworzonych przez innych użytkowników.
Umożliw zarządzanie sposobem rozliczenia – wyboru planu cenowegoKontroluje możliwość zmiany sposobu rozliczenia w oknie rezerwacji (np. zmianę planu cenowego).
Umożliw zmianę typu pokojuKontroluje możliwość zmiany typu pokoju w rezerwacjach utworzonych przez innych użytkowników. UWAGA! Opcja ta musi być włączona, aby uprawnienie Umożliw zmianę typu pokoju rezerwacji własnych również zadziałało po włączeniu.
Umożliw edycję uwag w oknie rezerwacjiKontroluje możliwość edycji uwag w rezerwacjach utworzonych przez innych użytkowników. UWAGA! Opcja ta musi być włączona, aby uprawnienie Umożliw edycję uwag w oknie rezerwacji własnych również zadziałało po włączeniu.
Umożliw edycję towarów z gastronomiiKontroluje możliwość edycji towarów pobranych do rezerwacji w ramach synchronizacji z programami gastronomicznymi.
Umozliw zarządzanie źródłem rezerwacjiKontroluje możliwość edycji żródła rezerwacji w rezerwacjach utworzonych przez innych użytkowników. UWAGA! Opcja ta musi być włączona, aby uprawnienie Umożliw zarządzanie źródłem rezerwacji własnych również zadziałało po włączeniu.
Umożliw zarządzanie segmentem rezerwacjiKontroluje możliwość edycji segmentu rezerwacji w rezerwacjach utworzonych przez innych użytkowników. UWAGA! Opcja ta musi być włączona, aby uprawnienie Umożliw zarządzanie segmentem rezerwacji własnych również zadziałało po włączeniu.
Umożliw zarządzanie kanałem rezerwacjiKontroluje możliwość edycji kanału rezerwacji w rezerwacjach utworzonych przez innych użytkowników. UWAGA! Opcja ta musi być włączona, aby uprawnienie Umożliw zarządzanie kanałem rezerwacji własnych również zadziałało po włączeniu.
Umożliw edycję numeru rezerwacji onlineKontroluje możliwość edycji numeru rezerwacji online w rezerwacjach utworzonych przez innych użytkowników. UWAGA! Opcja ta musi być włączona, aby uprawnienie Umożliw edycję numeru rezerwacji własnych online również zadziałało po włączeniu.
Umożliw dodawanie wpłat za rezerwację w rezerwacjach własnych (zaliczka i wplata)Kontroluje możliwość wprowadzenia lub zmiany kwot wpłaty i zaliczki w utworzonych przez Ciebie rezerwacjach. Pamiętaj, że to uprawnienie zadziała tylko przy jednoczesnym włączeniu uprawnienia Umożliw dodawanie wpłat za rezerwację (zaliczka i wpłata).
Umożliw edycję dat w oknie rezerwacji własnych Kontroluje możliwość edycji dat w utworzonych przez Ciebie rezerwacjach. Pamiętaj, że uprawnienie zadziała tylko przy jednoczesnym włączeniu uprawnienia Umożliw edycję dat w oknie rezerwacji.
Umożliw zmianę typu pokoju rezerwacji własnychKontroluje możliwość zmiany typu pokoju w utworzonych przez Ciebie rezerwacjach. Pamiętaj, że uprawnienie zadziała tylko przy jednoczesnym włączeniu uprawnienia Umożliw zmianę typu pokoju.
Umożliw zmianę numeru pokoju w obrębie jednego typu w rezerwacjach własnychKontroluje możliwość zmiany numeru pokoju w obrębie jednego typu w utworzonych przez Ciebie rezerwacjach. Pamiętaj, że uprawnienie zadziała tylko przy jednoczesnym włączeniu uprawnienia Umożliw zmianę numeru pokoju w obrębie jednego typu.
Umożliw edycję klientów w oknie rezerwacji własnychKontroluje możliwość edycji klientów w utworzonych przez Ciebie rezerwacjach. Pamiętaj, że uprawnienie zadziała tylko przy jednoczesnym włączeniu uprawnienia Umożliw edycję klientów w oknie rezerwacji.
Umożliw edycję uwag w oknie rezerwacji własnychKontroluje możliwość edycji uwag w utworzonych przez Ciebie rezerwacjach. Pamiętaj, że uprawnienie zadziała tylko przy jednoczesnym włączeniu uprawnienia Umożliw edycję uwag w oknie rezerwacji.
Umożliw edycję liczby osob w oknie rezerwacji własnychKontroluje możliwość zmiany liczby osób w utworzonych przez Ciebie rezerwacjach. Pamiętaj, że uprawnienie zadziała tylko przy jednoczesnym włączeniu uprawnienia Umożliw edycję liczby osób w oknie rezerwacji.
Umożliw zarządzanie usługami w oknie rezerwacji własnychKontroluje możliwość zarządzania usługami w utworzonych przez Ciebie rezerwacjach. Pamiętaj, że uprawnienie zadziała tylko przy jednoczesnym włączeniu uprawnienia Umożliw zarządzanie usługami w oknie rezerwacji.
Umożliw zarządzanie źródłem rezerwacji własnychKontroluje możliwość zarządzania źródłem rezerwacji w utworzonych przez Ciebie rezerwacjach. Pamiętaj, że uprawnienie zadziała tylko przy jednoczesnym włączeniu głównego uprawnienia Umożliw zarządzanie źródłem w oknie rezerwacji.
Umożliw zarządzanie segmentem rezerwacji własnychKontroluje możliwość zarządzania segmentem w utworzonych przez Ciebie rezerwacjach. Pamiętaj, że uprawnienie zadziała tylko przy jednoczesnym włączeniu głównego uprawnienia Umożliw zarządzanie segmentem w oknie rezerwacji.
Umożliw zarządzanie kanałem rezerwacji własnychKontroluje możliwość zarządzania kanałem rezerwacji w utworzonych przez Ciebie rezerwacjach. Pamiętaj, że uprawnienie zadziała tylko przy jednoczesnym włączeniu głównego uprawnienia Umożliw zarządzanie kanałem w oknie rezerwacji.
Umożliw edycję numeru rezerwacji własnych onlineKontroluje możliwość zmiany numer rezerwacji online w utworzonych przez Ciebie rezerwacjach. Pamiętaj, że uprawnienie zadziała tylko przy jednoczesnym włączeniu głównego uprawnienia Umożliw edycję numeru rezerwacji online.
Pozwól tworzyć voucheryKontroluje możliwość tworzenia voucherów w oknie rezerwacji.
Pozwala ukrywać ceny dla innych użytkownikówKontroluje widoczność opcji ukrywania cen dla innych użytkowników – po włączeniu znajdziesz ją w oknie rezerwacji.
Plany cenowe
SynchronizacjaKontroluje dostęp do opcji Synchronizacja planów cenowych.
Dodaj plan cenowyKontroluje możliwość dodawania planów cenowych.
Edytuj plan cenowyKontroluje możliwość edycji istniejących planów cenowych.
Usuń plan cenoweyKontroluje możliwość usuwania planów cenowych.
Edytuj cennikKontroluje możliwość edycji cen w planach cenowych.
Sprzątanie
Zezwalaj na zmianę statusu sprzątaniaKontroluje możliwość zmiany statusu czystości pokoju.
Edytuj własne zmienneKontroluje możliwość edycji zmiennych w oknie rezerwacji.
Rezerwacje długoterminowe
Edytuj zakończone rezerwacje długoterminoweKontroluje możliwość edycji zakończonych rezerwacji długoterminowych.
Konfiguracja administratorska
Dane obiektuKontroluje możliwość zmiany danych obiektu w menu Narzędzia > Dane obiektu.
Konfiguracja RODOKontroluje widoczność zakładki RODO w menu Narzędzia.
Zakładka „Narzędzia”
Panel KlientaKontroluje widoczność zakładki Panel Klienta.
KaucjeKontroluje dostęp do zakładki Kaucje w menu Narzędzia.
Raport dla właścicieli apartamentówKontroluje dostęp do zakładki Raport dla właścicieli apartamentów.
Synchronizacja z centralą telefonicznąKontroluje dostęp do zakładki Synchronizacja z centralą telefoniczną.

Zamów program

Skomponuj swój KWHotel

W naszym sklepie dobierasz tylko te rozwiązania, których naprawdę potrzebujesz. Kolejne rozszerzenia możesz dodać kiedy tylko chcesz!

Przejdź do sklepu