KWCamping – Ustawienia w menu Narzędzia > Konfiguracja

Ostatnia aktualizacja: 11.12.2023 10:26
Dotyczy rozwiązania: KWCamping
Kliknij tutaj, aby zgłosić sugestie lub uwagi do tego artykułu
Instrukcja video: BRAK

🔴 WAŻNE

Szczegółową instrukcję obsługi modułu KWCamping znajdziesz tutaj.

Opcja Włącz moduł Camping pozwala na aktywację funkcji KWCamping. Hasło wymagane do jej uruchomienia otrzymasz po opłaceniu modułu.

Promień działek – określa wielkość każdego pola, oznaczającego działkę.

Widoczne rezerwacje o statusie 0 – jeżeli ta opcja jest włączona, pole Pokazuj również puste działki będzie domyślnie włączone po uruchomieniu modułu KWCamping.

Drukuj rok na kartach – powoduje automatyczne zaznaczenie pola Drukuj rok na kartach w oknie rezerwacji modułu KWCamping.

Drukuj datę na kartach – powoduje automatyczne zaznaczenie pola Drukuj datę na kartach w oknie rezerwacji modułu KWCamping.

Automatyczne wystawianie paragonu po każdej wpłacie – funkcja powoduje automatyczne wystawianie paragonu po każdej wpłacie dokonanej w module KWCamping.

Zamów program

Skomponuj swój KWHotel

W naszym sklepie dobierasz tylko te rozwiązania, których naprawdę potrzebujesz. Kolejne rozszerzenia możesz dodać kiedy tylko chcesz!

Przejdź do sklepu