Faktury (strona 2)

Ostatnia aktualizacja: 6.10.2023 9:30
Dotyczy rozwiązania: Program dla hoteli KWHotel
Kliknij tutaj, aby zgłosić sugestie lub uwagi do tego artykułu
Instrukcja video: BRAK

Aby umieścić logo swojej firmy na wydrukach faktur, należy podmienić istniejący plik .jpg w katalogu – zgodnie z opisem, pole to wskazuje miejsce, w którym możemy wprowadzić logo naszego obiektu. Szybkim sposobem na dostanie się do tego katalogu, jest kliknięcie ikony lupy. Znajduje się ona na prawo od niniejszej opcji.

Formy płatności – pozwala na wybranie oraz utworzenie domyślnej formy płatności, do wyboru przy wystawianiu dokumentów księgowych.

🔴 WAŻNE

W przypadku form płatności, tylko pozycja Gotówka traktowana jest przez program jako podstawa do wystawienia dokumentu Kasa przyjęła.

W przypadku każdej innej formy płatności (także utworzonej przez użytkownika), system korzystać będzie z dokumentów bankowych.

Miejsce wystawienia dokumentów – pozwala wprowadzić inne miejsce wystawienia dokumentu księgowego, niż wynikające z danych licencyjnych.

Nie uzupełniaj domyślnej formy płatności podczas tworzenia nowych dokumentów księgowych – zaznaczenie opcji sprawi, że KWHotel nie będzie już automatycznie uzupełniać domyślnej formy płatności w oknie tworzenia dokumentu księgowego – należy wybrać je ręcznie, aby móc zapisać dokument.

Wymagaj drukowania uwag na fakturze korygującej – zaznaczenie tej opcji sprawi, że zapisanie korekty faktury będzie możliwe tylko wtedy, gdy zostały wpisane do niej jakiekolwiek uwagi, a opcja Drukuj uwagi jest zaznaczona.

Wczytywanie aktualnego kursu walut – po włączeniu tej opcji należy skonfigurować jeden z oferowanych systemów API do przeliczania walut (oficjalne API NBP lub Free Currency Converter API). Gdy to uczynisz, podczas zmiany waluty w oknie rezerwacji (zakładka Pozostałe) lub w oknie tworzenia dokumentu księgowego, KWHotel automatycznie pobierze kurs z danego portalu i dokona przeliczenia. Jeżeli opcja jest wyłączona, kurs przeliczeń należy wpisywać ręcznie.

Dodaj pola JPK do faktur – odblokowuje pola na fakturze, które są związane z mechanizmem udzielonej płatności. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Korekta faktury – uwzględniaj niekorygowane pozycje – włączenie tej opcji sprawi, że na podsumowaniu korekty faktury i na jej wydruku zostaną uwzględnione wszystkie pozycje z faktury – nie tylko te, które były korygowane.

Kopiuj uwagi z powiązanego paragonu do uwag na fakturze – gdy opcja jest zaznaczona, wystawienie faktury do paragonu spowoduje przekopiowanie uwag z paragonu do faktury.

Dopisuj do uwag na fakturze informację, na podstawie jakiego paragonu została ona wystawiona – zaznaczenie opcji spowoduje umieszczanie na fakturze informacji, do jakiego paragonu zostały one wystawione.

Domyślny opis usługi noclegowej na fakturach – pozwala zaprojektować schemat, według którego uzupełniane będą uwagi o usłudze hotelowej na fakturach.

Użytkownik może wykorzystać zawarte tutaj zmienne (np. {3} < Nazwa pokoju), aby program uzupełniał pewne informacje automatycznie.

Przykład:

Wpisanie wartości „Pobyt gościa {5} w terminie {0} – {1}, pokój {2}” spowoduje wyświetlenie w uwagach do faktury:

„Pobyt gościa Jan Kowalski w terminie 2.11.2018 – 3.11.2018, pokój Lawendowy”.

Generator, pozwalający także przetestować finalny wygląd tekstu w praktyce, dostępny jest pod niebieskim przyciskiem „Wprowadź domyślny opis w uwagach na fakturze”.

🔴 WAŻNE

Powyższa opcja zadziała jedynie w przypadku faktur wystawianych w oknie rezerwacji.

Zamów program

Skomponuj swój KWHotel

W naszym sklepie dobierasz tylko te rozwiązania, których naprawdę potrzebujesz. Kolejne rozszerzenia możesz dodać kiedy tylko chcesz!

Przejdź do sklepu