Pozostałe (strona 2)

Ostatnia aktualizacja: 20.11.2023 11:59
Dotyczy rozwiązania: Program dla hoteli KWHotel
Kliknij tutaj, aby zgłosić sugestie lub uwagi do tego artykułu
Instrukcja video: BRAK

Domyślna ścieżka dostępu do katalogu z plikami – pozwala wskazać lokalizację na komputerze, w której zapisywane będą zdjęcia klientów (okno edycji klienta > zakładka Inne).

Domyślna sieciowa ścieżka dostępu do folderu z plikami – pozwala wskazać lokalizację sieciową, w której będą zapisywane zdjęcia klientów (okno edycji klienta > zakładka Inne).

Przenieś kwotę zaliczki jako drugą płatność na dokumentach księgowych.
Opcja wykorzystywana przy pobieraniu kaucji i prowizji przez biura podróży
 – opis działania tej funkcji zostanie dodany w późniejszym czasie.

Blokada dla młodszego recepcjonisty, uniemożliwiająca edytowanie i podgląd faktur – funkcja nie jest już wykorzystywana w programie. Zmiana uprawnień może zostać dokonana w module Użytkownicy (kliknij tutaj, aby przejść do instrukcji).

Zaznaczone i zakończone rezerwacje będą trwale usuwane po upływie [dni] – opcja umożliwia korzystanie z przycisku Trwale usuń rezerwację, po jej zakończeniu i rozliczeniu, zlokalizowanego w oknie rezerwacji > zakładka Pozostałe.

Automatycznie usuń rezerwację dla osoby prywatnej po wystawieniu rachunku – zaznaczenie tej opcji spowoduje, iż podczas zapisywania rachunku dla osoby prywatnej, system wyświetli komunikat Wybierz Tak, aby nie zapisywać dokumentu i usunąć rezerwację.

Zaakceptowanie komunikatu sprawi, iż rezerwacja zostanie trwale usunięta z grafiku. Rachunek może zostać jedynie wydrukowany, po czym również zniknie z bazy danych.

Pozwalaj edytować rezerwacje grupowe w starym systemie – funkcja nie jest już wykorzystywana w programie.

Opis daty dokonania lub zakończenia usługi na dokumentach księgowych – opcja dotyczy pozycji Data dostawy / wykonania usługi, znajdującej się w prawym górnym rogu okna tworzenia dokumentu księgowego.

Tutaj możemy zmodyfikować nazwę tej pozycji, a także wybrać, według jakiego kryterium dobierana będzie data jej wykonania.

Załącz biblioteki Report Viewer podczas uruchamiania programu – włączenie tej opcji może okazać się przydatne, jeżeli napotykamy błąd podczas generowania dokumentów w formacie .rdlc. Jeśli jednak problem nadal będzie występować, najprawdopodobniej wymagane jest zainstalowanie bibliotek Report Viewer 2005 i 2008.

Instrukcję jak tego dokonać, znajdziesz 
tutaj.

Odblokuj cztery miejsca po przecinku na fakturach – zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlenie dodatkowych dwóch miejsc po przecinku na fakturach.

ID firmy odpowiedzialnej za wystawianie faktur związanych z posiłkami – opis działania tej funkcji zostanie dodany w późniejszym czasie.

Zamów program

Skomponuj swój KWHotel

W naszym sklepie dobierasz tylko te rozwiązania, których naprawdę potrzebujesz. Kolejne rozszerzenia możesz dodać kiedy tylko chcesz!

Przejdź do sklepu