Bezpieczeństwo

Ostatnia aktualizacja: 24.08.2022 12:39
Dotyczy rozwiązania: Program dla hoteli KWHotel
Kliknij tutaj, aby zgłosić sugestie lub uwagi do tego artykułu
Instrukcja video: BRAK

Pytaj o zrobienie kopii zapasowej przy zamykaniu programu – zaznaczenie opcji spowoduje każdorazowe pytanie o utworzenie kopii zapasowej przy zamykaniu programu.

Automatyczne tworzenie kopii zapasowej podczas wyłączania programu. Podaj domyślną lokalizację kopii zapasowej (dla większego bezpieczeństwa kopia powinna być zapisana na innym dysku niż program KWHotel) – Opcja pozwalająca na automatyczne tworzenie kopii zapasowej przy każdym wyłączaniu programu. Zaznaczenie jej spowoduje pojawienie się okna wyboru ścieżki lokalizacji kopii bezpieczeństwa bazy danych.

Automatyczne tworzenie kopii zapasowej bazy danych co 30 minut, do jednego pliku o nazwie Backup – zaznaczenie tej opcji powoduje tworzenie kopii zapasowej bazy danych co 30 minut, nadpisując ten sam plik. Przy wyborze tej opcji wyświetli się okno wyboru ścieżki lokalizacji.

Twórz kopię zapasową w osobnym pliku – zaznaczenie tej opcji powoduje tworzenie kopii zapasowej bazy danych co 30 minut, w formie osobnych plików.

Backup online – zaznaczenie tej opcji powoduje automatyczne tworzenie kopii zapasowej bazy danych na serwerze naszej firmy. Kopia zapasowa wykonywana jest jednorazowo w ciągu dnia.

Automatyczne odświeżanie okien, tworzenie kopii zapasowych, sprawdzenie przypomnień i rezerwacji internetowych – czas automatycznego odświeżania danych w programie.

Rekomendowana wartość to 60.

Nie zalecamy zmiany tego ustawienia bez wyraźnej konieczności. Ustawienie zbyt krótkiego odstępu może spowodować znaczące spowolnienie pracy programu.

Szyfrowanie numerów kart płatniczych – funkcja pozwala na wprowadzenie danych kart kredytowych (za wyjątkiem kodu CVV) do okna rezerwacji > zakładka Karty kredytowe.

🔴 WAŻNE

Przechowywanie danych kart kredytowych w programie KWHotel nie jest rekomendowane przez firmę KajWare sp. z o.o.

Program nie jest przystosowany do przechowywania takich informacji. Dane tego typu powinny być przechowywane w bezpiecznym, odizolowanym miejscu.

Aby aktywować tę opcję, niezbędne jest wprowadzenie dwóch kluczy – podstawowego oraz dodatkowego.

Ten pierwszy przechowywany jest bezpośrednio w bazie danych, a drugi – na danym komputerze.

Dzięki temu nie jest możliwe podejrzenie danych kart kredytowych z innego stanowiska niż tego, na którym zostały one zaszyfrowane.

Wprowadzenie kluczy możliwe jest tylko, jeżeli program KWHotel został uruchomiony z uprawnieniami administratora systemu Windows (wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie programu > Uruchom jako administrator).

Po utworzeniu kluczy, należy zaakceptować regulamin i zapisać zmiany. Zakładka kart kredytowych pojawi się w oknie rezerwacji po ponownym uruchomieniu programu.

Usunięcie kluczy możliwe jest poprzez kliknięcie przycisku Usuń klucze

Zamów program

Skomponuj swój KWHotel

W naszym sklepie dobierasz tylko te rozwiązania, których naprawdę potrzebujesz. Kolejne rozszerzenia możesz dodać kiedy tylko chcesz!

Przejdź do sklepu