Faktury (przedrostki dokumentów)

Ostatnia aktualizacja: 6.10.2023 8:41
Dotyczy rozwiązania: Program dla hoteli KWHotel
Kliknij tutaj, aby zgłosić sugestie lub uwagi do tego artykułu
Instrukcja video: BRAK

SPIS TREŚCI (kliknij na nazwie, aby szybko przejść do tego fragmentu artykułu)

Dokumenty kasowe
Dokumenty

Dokumenty kasowe

Kasa przyjęła – pozwala wprowadzić przedrostek dokumentu kasowego Kasa przyjęła. Domyślna wartość: KP.

Kasa wydała – pozwala wprowadzić przedrostek dokumentu kasowego Kasa wydała.
Domyślna wartość: KW.

Bank przyjął – pozwala wprowadzić przedrostek dokumentu bankowego Bank przyjął.
Domyślna wartość: BP.

Bank wydał – pozwala wprowadzić przedrostek dokumentu bankowego Bank wydał.
Domyślna wartość: BW.

Opłata miejscowa
– pozwala wprowadzić przedrostek dokumentu opłaty miejscowej.

Używaj ukośnika zamiast spacji do oddzielenia przedrostka – zaznaczenie tej opcji spowoduje wstawienie dodatkowego ukośnika do oddzielenia na dokumentach przedrostka zdefiniowanego w polach 1-4.

Opcja wyłączona: KP 1/11/2018
Opcja włączona: KP/1/11/2018

Numeracja roczna (np. 32/A/2010) – zaznaczenie tej opcji spowoduje dodawanie do dokumentów kasowych oznaczenia numeracji z uwzględnieniem wyłącznie roku wystawienia dokumentu.

Numeracja miesięczna (np. 32/A/06/2010) – zaznaczenie tej opcji spowoduje dodanie do dokumentów kasowych oznaczenia numeracji z uwzględnieniem miesiąca i roku wystawienia dokumentu.

Dokumenty

Paragony – pozwala wprowadzić przedrostek paragonu. Domyślna wartość: PA

Faktury – pozwala wprowadzić przedrostek faktury. Domyślna wartość: FS

Faktury zaliczkowe – pozwala wprowadzić przedrostek faktury zaliczkowej: Domyślna wartość: FS

Faktury korygujące – pozwala wprowadzić przedrostek faktury korygującej. Domyślna wartość: KFS

Rachunki – pozwala wprowadzić przedrostek rachunku. Domyślna wartość: RS

Rachunek zaliczkowy – pozwala wprowadzić przedrostek rachunku zaliczkowego. Domyślna wartość: RS

Drukuj przedrostki na dokumentach – gdy opcja jest zaznaczona, przedrostek dokumentu księgowego (np. FS) zostanie uwzględniony w wydruku faktury.

Przedrostek nie ma wpływu na numerację – gdy zaznaczysz tę opcję, KWHotel nie będzie brać pod uwagę przedrostka dokumentu podczas nadawania numeracji.

Przykład:

Opcja włączona
FS 1/06/2023
FA 2/06/2023
FS 3/06/2023

Opcja wyłączona
FS 1/06/2023
FA 1/06/2023
FS 2/06/2023

Zamów program

Skomponuj swój KWHotel

W naszym sklepie dobierasz tylko te rozwiązania, których naprawdę potrzebujesz. Kolejne rozszerzenia możesz dodać kiedy tylko chcesz!

Przejdź do sklepu