Pozostałe (strona 3)

Ostatnia aktualizacja: 25.08.2022 13:15
Dotyczy rozwiązania: Program dla hoteli KWHotel
Kliknij tutaj, aby zgłosić sugestie lub uwagi do tego artykułu
Instrukcja video: BRAK

Ten hotel nie jest płatnikiem VAT. Wymuś wystawianie rachunków zamiast faktur – opis tej funkcji zostanie dodany w późniejszym terminie.

Wymuś potwierdzenie zmiany przedrostka – zaznaczenie tej opcji powoduje, że przed stworzeniem dokumentu, użytkownik proszony jest o wpisanie przedrostka, który chciałby użyć w numeracji dokumentu.

Zapisuj ceny za dzień w rezerwacjach – opis tej funkcji zostanie dodany w późniejszym terminie.

Zapisuj dodatkowe parametry rezerwacji (liczba dni sprzątania, ceny za dzieci, depozyt) -opis tej funkcji zostanie dodany w późniejszym terminie.

Zmień status na „BRUDNY” po zameldowaniu – zameldowanie gościa i zapisanie rezerwacji, spowoduje zmianę statusu pokoju na Brudny.

Automatycznie zmień status pokoju na „Brudny” po wybranej liczbie dni – zaznaczenie tej opcji sprawi, że status czystości pokoju będzie automatycznie zmieniany na Brudny, jeżeli minie określona liczba dni od momentu rozpoczęcia aktualnej rezerwacji w pokoju.

Nie ostrzegaj o braku wolnych łóżek w pokoju – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że program nie będzie wyświetlać ostrzeżenia, gdy wprowadzimy do pokoju większą liczbę osób, niż wynikałoby to z liczby łóżek.

Włącz rezerwacje długoterminowe – włącza moduł rezerwacji długoterminowych. Instrukcja obsługi tego modułu zostanie udostępniona w przyszłości.

Włącz rezerwacje na zasobach – aktywuje moduł rezerwacji na zasobach. Więcej o pracy na zasobach dowiesz się tutaj.

Włącz synchronizację z eGost – funkcja obecnie niedostępna w programie.

Pozwalaj na rezerwacje krótsze niż 1 dzień
 – włączenie tej opcji pozwala stworzyć rezerwację na 0 dni. Taka rezerwacja oznaczona jest na grafiku jako połówka jednego dnia. Funkcja przydatna, gdy nasz gość przyjeżdża i wyjeżdża tego samego dnia.

Zarządzanie departamentami rezerwacji – jest to dedykowana opcja, stworzona dla SYDA Foundation. Pozwala przydzielać departamenty do rezerwacji oraz śledzić ilość miejsc, które pozostały w ramach danego departamentu.

Zarządzanie departamentami osobowymi – jest to dedykowana opcja, stworzona dla SYDA Foundation. Pozwala przydzielać klientów do departamentów oraz śledzić ilość miejsc, które pozostały w ramach danego departamentu.

Zamów program

Skomponuj swój KWHotel

W naszym sklepie dobierasz tylko te rozwiązania, których naprawdę potrzebujesz. Kolejne rozszerzenia możesz dodać kiedy tylko chcesz!

Przejdź do sklepu