Pozostałe (strona 1)

Ostatnia aktualizacja: 20.11.2023 11:49
Dotyczy rozwiązania: Program dla hoteli KWHotel
Kliknij tutaj, aby zgłosić sugestie lub uwagi do tego artykułu
Instrukcja video: BRAK

Domyślne nazewnictwo grup wiekowych – pozwala wprowadzić własne nazwy dla grup wiekowych. Grupy te wykorzystywane są w oknie rezerwacji oraz przy tworzeniu bardziej zaawansowanych cenników.

Funkcja wykorzystywana także podczas konfiguracji kategorii wiekowych w
KWHotel Booking Engine.

Połówka posiłku – opcja pozwala zdefiniować, jaki zakres posiłku przysługuje danej grupie wiekowej.

Do wyboru mamy następujące opcje:

Żaden – danej grupie wiekowej nie będzie naliczany żaden posiłek
Połówka posiłku – danej grupie wiekowej będzie naliczana połówka posiłku
Wszystkie posiłki – danej grupie wiekowej będzie naliczany pełen posiłek (jak dla osoby dorosłej)

Możliwość przerezerwowania obiektu (dokonywania kilku rezerwacji w tym samym czasie i pokoju) – zaznaczenie tej opcji spowoduje odblokowanie możliwości nakładania na siebie rezerwacji w obrębie jednego pokoju i dnia.

Pokaż kwotę dofinansowania w oknie rezerwacji – włączenie tej opcji powoduje pojawienie się pola Dofinansowanie w oknie rezerwacji. Wprowadzenie kwoty w to pole sprawia, że dana kwota traktowana jest jako płatność, lecz nie jest uwzględniana na dokumencie księgowym.

Przykład:

Rezerwacja na 570zł
Wprowadzamy dofinansowanie na 100zł
Wprowadzamy wpłatę na 470zł

Jeżeli wystawimy fakturę, system wprowadzi na nią usługę noclegową za 470zł.

Jeśli suma wpłat będzie mniejsza od całkowitej kwoty do zapłaty, przenieś kwotę wpłaty do kwoty zaliczki – włączenie tej opcji sprawi, że każda kwota mniejsza od kwoty całkowitej, wprowadzona przez nas w oknie rezerwacji, będzie zawsze przenoszona do pola Zaliczka.
Zmiana zostanie odnotowana po zapisaniu rezerwacji i ponownym jej otwarciu.

Obowiązkowe zameldowanie gościa – wymusza ręczne zameldowanie gościa, poprzez skorzystanie z przycisku Melduj gościa, znajdującego się w oknie rezerwacji.
Okno rezerwacji grupowej pozwala dodatkowo ręcznie zameldować całą grupę.

Obowiązkowe wymeldowanie gościa (klawisz Wymelduj gościa) – wymusza ręczne wymeldowanie gościa, poprzez skorzystanie z przycisku Wymelduj, znajdującego się w oknie rezerwacji.

Okno rezerwacji grupowej pozwala dodatkowo ręcznie wymeldować całą grupę.

🔴 WAŻNE

Aby klawisze zameldowania oraz wymeldowania gościa pojawiły się w oknie rezerwacji, obie z powyższych opcji muszą być włączone!

Przykładowo, jeżeli odznaczymy opcję obowiązkowe zameldowania gościa, program nie będzie wyświetlać także opcji jego wymeldowania.

Obowiązkowe pole w oknie rezerwacji: Źródło rezerwacji – zaznaczenie tej opcji sprawi, że nie będzie możliwe zapisanie rezerwacji bez podania źródła rezerwacji (zakładka Pozostałe).

Obowiązkowe pole w oknie rezerwacji: Numer rezerwacji online – zaznaczenie tej opcji sprawi, że nie będzie możliwe zapisanie rezerwacji bez uzupełnienia pola Nr rezerwacji online (zakładka Pozostałe).

Obowiązkowe pole w oknie edycji klienta: Adres e-mail, Adres zamieszkania – zaznaczenie tej opcji sprawi, że nie będzie możliwe zapisanie klienta bez uzupełnienia pól E-mail oraz Adres.

Obowiązkowe pole w oknie rezerwacji: Telefon – zaznaczenie tej opcji sprawi, że nie będzie możliwe zapisanie rezerwacji bez uzupełnienia pola Telefon (zakładka Dane gości).

Obowiązkowe pole w oknie edycji klienta: Numer ID – zaznaczenie tej opcji sprawi, że nie będzie możliwe zapisanie klienta bez uzupełnienia pola Nr dowodu.

Obowiązkowe pole w oknie edycji klienta: Narodowość – zaznaczenie tej opcji sprawi, że nie będzie możliwe zapisanie klienta bez uzupełnienia pola Narodowość.

Nie sprawdzaj VAT UE – zaznaczenie tej opcji sprawi, że program przestanie weryfikować dane klientów pochodzących z Unii Europejskiej. Nie będzie wykonywane połączenie z bazami danych UE podczas wprowadzania NIPu firmy.

Wyczyść spis rezerwacji usuniętych – naciśnięcie przycisku spowoduje wykasowanie historii wszystkich rezerwacji usuniętych.

Wyczyść spis dokumentów usuniętych – naciśnięcie przycisku spowoduje wykasowanie historii wszystkich usuniętych dokumentów. Obejmuje wszystkie dokumenty starsze niż jeden dzień.

Usuń istniejące rezerwacje – funkcja zbiorcza. Pozwala trwale usunąć z bazy pewne informacje. Po kliknięciu przycisku można zdefiniować, co dokładnie ma zostać usunięte.

Kasuj trwale rezerwacje do ustalonej daty – usuwa z grafiku wszystkie rezerwacje do wybranej daty

Kasuj klientów niepołączonych z rezerwacjami – usuwa z bazy danych wszystkich klientów, którzy nie zostali przypisani do żadnej rezerwacji

Kasuj trwale dokumenty do ustalonej daty – usuwa z bazy wszystkie dokumenty do wybranej daty

Zamów program

Skomponuj swój KWHotel

W naszym sklepie dobierasz tylko te rozwiązania, których naprawdę potrzebujesz. Kolejne rozszerzenia możesz dodać kiedy tylko chcesz!

Przejdź do sklepu