Faktury (strona 3)

Ostatnia aktualizacja: 6.10.2023 10:35
Dotyczy rozwiązania: Program dla hoteli KWHotel
Kliknij tutaj, aby zgłosić sugestie lub uwagi do tego artykułu
Instrukcja video: BRAK

Wymuś wystawienie paragonu po każdej wpłacie – dotyczy okna rezerwacji. Wprowadzenie dowolnej kwoty w polu Wpłata lub Zaliczka i naciśnięcie przycisku Zapisz, spowoduje otwarcie okna wystawiania paragonu.

Uniemożliwia to przyjęcie pieniędzy bez wystawienia dokumentu księgowego.

Wymuś wystawienie faktury po każdej wpłacie – dotyczy okna rezerwacji.
Wprowadzenie dowolnej kwoty w polu Wpłata lub Zaliczka i naciśnięcie przycisku Zapisz, spowoduje otwarcie okna wystawiania faktury.

Uniemożliwia to przyjęcie pieniędzy bez wystawienia dokumentu księgowego.

Wymuś wystawienie dokumentu kasowego po każdej wpłacie – dotyczy okna rezerwacji.
Wprowadzenie dowolnej kwoty w polu Wpłata lub Zaliczka i naciśnięcie przycisku Zapisz spowoduje otwarcie okna wystawiania dokumentu kasowego.

Uniemożliwia to przyjęcie pieniędzy bez wystawienia dokumentu kasowego.

Ask whether to correct the accepted amount in the reservation after issuing the accounting document – zaznaczenie tej opcji sprawia, że w przypadku wystawienia dokumentu do nieopłaconej wcześniej rezerwacji, KWHotel zapyta Cię, czy wprowadzić płatność także w oknie rezerwacji. Jeśli nie włączysz tej opcji, KWHotel będzie robić to automatycznie.

Zaznacz Drukuj oryginał i Drukuj kopię przy drukowaniu paragonów – Zaznaczenie tej opcji sprawia, że opcje wydruku kopii i oryginału będą automatycznie zaznaczone w oknie wydruku paragonu.

Wyłączenie możliwości wystawiania paragonów – opcja wyłącza możliwość wystawiania paragonów w oknie rezerwacji.

Wyłącz możliwość wystawiania faktur w oknach rezerwacji (Faktura może być wystawiona tylko z poziomu edycji paragonu) – opcja blokuje możliwość wystawiania faktur w oknie rezerwacji.

Fakturowanie możliwe jest tylko i wyłącznie poprzez edycję paragonu i skorzystanie z opcji Wystaw nową fakturę. Blokowaniu nie ulega także możliwość wystawienia faktury do kilku paragonów.

Zgrupuj wszystkie towary posiadające ten sam asortyment do jednej pozycji na fakturze – powoduje połączenie wszystkich posiłków w jedną pozycję na fakturze. Nazwę tej pozycji możemy ustalić w polu Domyślny opis nazwy asortymentu dla posiłków.

Dokumenty z aktualnie wybranego obiektu wystawiane będą w pierwszym obiekcie – opcja widoczna w systemie tylko w sytuacji, gdy posiadamy kilka obiektów na jednej bazie danych.
Zaznaczenie tej opcji powoduje, iż wszystkie dokumenty wystawione w obiekcie, dla którego zaznaczymy tę opcję, wystawiane będą dla pierwszego obiektu na liście (wraz z zachowaniem jego numeracji).

Dokumenty z aktualnego obiektu mają wspólną numerację z dokumentami z obiektu 1 (bez rachunków) – zaznaczenie tej opcji powoduje, iż dokumenty z aktualnie wybranego obiektu oraz te z pierwszego obiektu, mają wspólną numerację.

Nadal są jednak wystawiane osobno w każdym obiekcie (w przeciwieństwie do poprzednio opisywanej opcji, gdzie wszystkie dokumenty wystawiane były w pierwszym obiekcie). Funkcja nie obejmuje rachunków.

Blokada wymeldowania w rezerwacjach bez pełnej wpłaty – włączenie tej opcji sprawi, że wymeldowanie gościa będzie możliwe tylko w pełni opłaconych rezerwacjach.

Włącz wsparcie dla wielu drukarek fiskalnych – zaznaczenie tej opcji pozwala na konfigurację pracy programu z wieloma drukarkami fiskalnymi. Po jej kliknięciu, pojawi się także pole wyboru drukarki domyślnej.

Używaj innej drukarki fiskalnej dla każdego hotelu – zaznaczenie tej opcji sprawia, że dla każdego hotelu możesz skonfigurować osobną drukarkę fiskalną.

Wszystkie dokumenty księgowe na tym komputerze, będą wystawiane na wskazaną lokalizację obiektu  – pole wyboru lokalizacji obiektu, która będzie widniała na dokumentach księgowych.

Litera dodawana do prefiksu podczas wystawiania dokumentu księgowego z aktualnego na inny obiekt – pole wprowadzenia osobnego oznaczenia (prefiksu) dla dokumentów księgowych wystawianych z aktualnego obiektu na inny.

Ukrywaj dokumenty księgowe w oknie rezerwacji – zaznaczenie tej opcji spowoduje ukrycie zakładki Dokumenty w oknie rezerwacji.

Domyślna nazwa dla pogrupowanych pozycji na fakturze – pozwala określić pierwszą część nazwy asortymentu, który powstanie po użyciu opcji Grupowanie na fakturze.
Po wprowadzonej tu wartości, system zawsze wstawi procentową wartość stawki VAT.

Przykład: Wpisuję wartość „Asortyment”.
Po zgrupowaniu Noclegu w stawce 8% oraz Obiadu w stawce 8%, na dokumencie pojawi się pozycja „Asortyment 8%”.

Domyślny opis nazwy asortymentu dla posiłków -pozwala określić pierwszą część nazwy asortymentu, który powstanie po użyciu opcji Grupowanie na fakturze.

Domyślne PKWiU – pozwala wprowadzić domyślną wartość PKWiU dla posiłków.

Zamów program

Skomponuj swój KWHotel

W naszym sklepie dobierasz tylko te rozwiązania, których naprawdę potrzebujesz. Kolejne rozszerzenia możesz dodać kiedy tylko chcesz!

Przejdź do sklepu