Faktury (strona 1)

Ostatnia aktualizacja: 23.08.2022 14:51
Dotyczy rozwiązania: Program dla hoteli KWHotel
Kliknij tutaj, aby zgłosić sugestie lub uwagi do tego artykułu
Instrukcja video: BRAK

Skrócona nazwa numeru identyfikacji podatkowej – pozwala wprowadzić skrótową nazwę NIPu obiektu. Domyślna wartość to „NIP”.

🔴 WAŻNE

W polu tym nie należy wprowadzać NIPu obiektu. Informacja ta znajduje się w menu Narzędzia > Dane obiektu.

Opisy na wydrukach dokumentów księgowych – jest to sekcja pozwalająca wprowadzić nazwy nagłówków w następujących typach dokumentów:

– Faktura
– Faktura zaliczkowa
– Proforma
– Korekta faktury
– Korekta paragonu
– Dokument kasowy (pozostawienie tego pola pustym spowoduje wykorzystanie wartości domyślnych)

Drukuj napis „Oryginał” i „Kopia” na dokumentach księgowych – pozwala drukować na dokumentach księgowych napisy „Oryginał” lub „Kopia”, w celu odróżnienia wystawionych dokumentów.

System numeracji faktur – pozwala wybrać pomiędzy miesięczną a roczną numeracją faktur.

Numeracja miesięczna – na przykład 32/A/06/2018
Numeracja roczna – na przykład 32/A/2018

Na powyższych przykładach, „A” oznacza miejsce do wprowadzenia własnego prefiksu w numeracji.

Automatyczne wystawianie KP i KW do paragonów – automatycznie generuje dokument kasowy do każdego wystawionego paragonu.

Automatyczne wystawianie KP i KW do faktur – automatycznie generuje dokument kasowy do każdej wystawionej faktury

Kontrola kasy po przelogowaniu użytkownika – pozwala na włączenie funkcji Raportów zmianowych w programie KWHotel.

Aktywacja tej opcji sprawia, że podczas logowania do programu, użytkownik o uprawnieniach niższych niż administrator, proszony jest o wprowadzenie aktualnego stanu kasy.
Gdy to uczyni, rozpoczyna się zmiana danego użytkownika.

Podczas trwania tej zmiany, program rejestruje następujące działania użytkownika:

– Kwotę w kasie po zakończeniu poprzedniej zmiany
– Kwotę podaną przez danego użytkownika przed rozpoczęciem zmiany
– Sumę dokumentów kasowych dodanych przez danego użytkownika podczas trwania zmiany
– Sumę dokumentów bankowych dodanych podczas zmiany
– Dokumenty wystawione przez danego użytkownika podczas trwania zmiany
– Rezerwacje utworzone przez danego użytkownika podczas trwania zmiany
– Rezerwacje usunięte przez dane użytkownika podczas trwania zmiany

Wszystkie wygenerowane raporty zmianowe, administrator może sprawdzić w module Statystyki > Raporty zmianowe.

Funkcja pozwala na kontrolę stanu kasy oraz działań prowadzonych przez pracowników, korzystających z programu KWHotel.

Jeżeli dana zmiana wykazuje rozbieżności w zadeklarowanym przez pracownika stanie kasy a tym wynikającym z poprzedniej zmiany, zmiana oznaczana jest na czerwono.

Szczegółowe informacje, dotyczące funkcji raportów zmianowych, znajdziesz 
tutaj.

Automatyczne dodawanie paragonu po wystawieniu faktury – do każdej wystawianej faktury, program automatycznie wygeneruje paragon.

Automatyczne wystawianie zerującego raportu zmianowego na drukarce fiskalnej – program, po zakończeniu dnia (o północy), wyśle sygnał do drukarki fiskalnej, aby ta wystawiła zerujący raport zmianowy.

Domyślny przedrostek dla wystawianych faktur – pozwala na dodanie stałego przedrostka do wystawianych faktur.

Przedrostek umieszczany jest pomiędzy numerem faktury a miesiącem / rokiem. Wzór: 1 / NP / 2018.

Domyślny przedrostek dla wystawianych rachunków – pozwala na dodanie stałego przedrostka do wystawianych rachunków.

Przedrostek umieszczany jest pomiędzy numerem rachunku a miesiącem / rokiem.
Wzór: 1 / NP / 2018.

Przedrostek w przypadku oddzielnej numeracji dla faktur zaliczkowych – pozwala na dodanie odmiennego przedrostka dla generowanych faktur zaliczkowych (np. ZAL).

Domyślny opis nazwy asortymentu dla noclegów – pokazuje, w jaki sposób przedstawione zostanie zakwaterowanie na wystawianych fakturach. Istnieje możliwość wykorzystania następujących zmiennych:

{0} – data od
{1} – data do
{2} – symbol pokoju

Przykład:
Nocleg od {0} do {1} w pokoju {2} = Nocleg od 12.09.2018 do 14.09.2018 w pokoju 03.

Domyślny opis zaliczek / zadatków – pokazuje w jaki sposób przedstawiona zostanie pozycja zaliczki na wystawianych fakturach. Istnieje możliwość wykorzystania następujących zmiennych:

{1} – data od
{2} – data do

Domyślne PKWIU – pole do wprowadzenia domyślnego numeru Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) dla noclegów. W celu wprowadzenia PKWiU dla innych pozycji (np. towarów, posiłków), należy skonfigurować je w module Dokumenty księgowe > Towary i usługi.

Dopisek do pozycji częściowych – opcja przeznaczona do wpisywania na fakturze nieregularnych płatności za dobę (jeśli do ceny podstawowej dolicza się dodatkową opłatę).

Zamów program

Skomponuj swój KWHotel

W naszym sklepie dobierasz tylko te rozwiązania, których naprawdę potrzebujesz. Kolejne rozszerzenia możesz dodać kiedy tylko chcesz!

Przejdź do sklepu