LEKCJA 15 – Jak zmapować z KWHotel nowy typ pokoju lub plan cenowy z OTA

Ostatnia aktualizacja: 20.07.2022 12:20
Dotyczy rozwiązania: Synchronizacja z OTA
Kliknij tutaj, aby zgłosić sugestie lub uwagi do tego artykułu
Instrukcja video:
LINK

SPIS TREŚCI (kliknij na nazwie, aby szybko przejść do tego fragmentu artykułu)

◾ Mapowanie nowego typu pokoju w KWHotel
◾ Co zrobić, gdy poprzenosisz pokoje pomiędzy typami pokoi w KWHotel
◾ Mapowanie nowego planu cenowego w KWHotel
◾ (VIDEO) Zobacz instrukcję video

🔴 WAŻNE 

Nim rozpoczniesz mapowanie nowego typu pokoju lub planu cenowego z KWHotel, upewnij się, że:

Nowy typ pokoju:
– został w pełni skonfigurowany w portalu rezerwacyjnym (posiada opisy, zdjęcia, itd.)
– jeśli synchronizujesz tylko dostępności, podany typ pokoju musi mieć już skonfigurowane ceny u partnera
– jeżeli synchronizujesz się z channel managerem (np. YieldPlanet), nowy typ pokoju musi być dodany zarówno w portalu jak i w channel managerze oraz musi być między nimi synchronizacja

Nowy plan cenowy:
– został w pełni skonfigurowany w portalu rezerwacyjnym (posiada opisy, itd.)
– jeśli synchronizujesz tylko dostępności, plan cenowy musi mieć już uzupełnione ceny u partnera
– jeżeli synchronizujesz się z channel managerem (np. YieldPlanet), nowy plan cenowy musi być dodany zarówno w portalu jak i w channel managerze oraz musi być między nimi synchronizacja

Mapowanie nowego typu pokoju w KWHotel

Krok 1. Przejdź do zakładki Pokoje > Typy pokoi i dodaj nowy typ pokoju. Zalecamy, aby jego nazwa była taka sama jak w portalu i / lub channel managerze.

Wystarczy uzupełnić:- nazwę typu pokoju (np. Deluxe 3os)- typ pokoju (np. Triple)- liczbę łóżek (np. 1 x pojedyncze, 1 x małżeńskie)


Krok 2. Po dodaniu typu pokoju, przejdź do sekcji Pokoje i stwórz tyle pokoi, ile znajduje się w nowym typie pokoju. Nie zapomnij przypisać ich do odpowiedniej grupy.

🔴 WAŻNE

Jeżeli zarządzasz cenami bezpośrednio w programie KWHotel, przejdź teraz do modułu planów cenowych i dodaj ceny dla nowego typu pokoju.

Krok 3. Przejdź do menu Narzędzia > Konfiguracja > KWHotel API > edytuj wtyczkę partnera i kliknij opcję Synchr. grup pokoi.


Krok 4. U góry zobaczysz typy pokoi stworzone w programie KWHotel. Będzie tam również nowy typ pokoju, który utworzyłeś przed chwilą. Obok niego zobaczysz puste pole ID.
U dołu okna zobaczysz natomiast typy pokoi u partnera. Na lewo od każdej nazwy znajduje się ID.

Twoim zadaniem jest odnalezienie nowego typu pokoju u partnera (dolne okno), i skopiowanie jego ID do pustego pola ID obok nowego typu pokoju w KWHotel (górne okno).

Zalecamy obejrzenie powyższego materiału video, aby zobaczyć, jak to wykonać w praktyce.


Krok 5. Gdy ID zostanie przepisane, zaznacz pole Aktywny, znajdujące się obok tego ID. Możesz już zapisać zmiany – zarówno w tym oknie, jak i w poprzednim oknie z danymi synchronizacyjnymi.


Krok 6. Przejdź do modułu Plany cenowe i zaznacz plan cenowy, dla którego chcesz przesłać dostępność (i ewentualnie ceny) nowego typu pokoju. Plan cenowy powinien zaświecić się na niebiesko.


Krok 7. Kliknij przycisk Synchronizuj ustawienia.


Krok 8. Zaznacz na liście plan cenowy, do którego wyślesz dostępność (i ewentualnie ceny) nowego typu pokoju. Plan cenowy powinien zaświecić się na niebiesko.


Krok 9. Naciśnij przycisk Synchr.. Poczekaj na zakończenie synchronizacji.
Gotowe, odczekaj kilka minut i zaloguj się do portalu, aby sprawdzić, czy dostępność została poprawnie zsynchronizowana. Spróbuj na przykład dodać testową rezerwację na grafiku KWHotel i zobacz, czy dostępność została zaktualizowana.

Co zrobić, gdy poprzenosisz pokoje pomiędzy typami pokoi w KWHotel

W sytuacji gdy nie utworzyłeś żadnego nowego typu pokoju, a jedynie przeniosłeś, na przykład, 3 pokoje z typu Deluxe do typu Premium, wykonaj następujące działania:

Krok 1. Przejdź do modułu Plany cenowe i zaznacz plan cenowy, do którego chcesz ponownie przesłać dostępność. Plan cenowy powinien zaświecić się na niebiesko.

Krok 2. Kliknij przycisk Synchronizuj ustawienia.

Krok 3. Zaznacz na liście plan cenowy, do którego chcesz ponownie przesłać dostępność.
Plan cenowy powinien zaświecić się na niebiesko.

Krok 4. Naciśnij przycisk Synchr.. Poczekaj na zakończenie synchronizacji.

Gotowe, odczekaj kilka minut i zaloguj się do portalu, aby sprawdzić, czy dostępność została poprawnie zsynchronizowana.

Spróbuj na przykład dodać testową rezerwację na grafiku KWHotel i zobacz, czy dostępność została zaktualizowana.

Mapowanie nowego planu cenowego w KWHotel

A) Kiedy NIE MUSIMY mapować nowego planu cenowego w KWHotel.
Wyobraź sobie, że w portalu lub channel managerze masz plan cenowy Standard. Synchronizujesz go z KWHotel.

Jeżeli w portalu lub channel managerze utworzysz plan cenowy, który dziedziczy dostępność i ceny z planu Standard, w programie KWHotel nie jest wymagana żadna dodatkowa konfiguracja.

Dlaczego? Ponieważ wystarczy, że KWHotel wysyła informacje do planu Standard, a ten automatycznie przelicza i wysyła wszystkie dane do swoich podplanów.

B) Kiedy MUSIMY zmapować nowy plan cenowy w KWHotel.
– Kiedy tworzymy ofertę specjalną
– Kiedy tworzymy plan cenowy, który nie ma podobnych cen do dotychczasowych i nie będzie dziedziczyć od nich cen

WARIANT 1: Cenami głównych planów cenowych zarządzamy w programie KWHotel

Krok 1. Przejdź do modułu Plany cenowe. Stwórz plan cenowy, uzupełnij dla niego ceny i zapisz zmiany.

Krok 2. Wybierz na liście plan cenowy, który przed chwilą utworzyłeś w KWHotel.
Plan cenowy powinien zaświecić się na niebiesko.

Krok 3. Kliknij przycisk Synchronizuj ustawienia.

Krok 4. Kliknij przycisk Dodaj.

Krok 5. Zobaczysz listę planów cenowych u partnera. Wybierz z listy nowoutworzony plan cenowy i kliknij OK.

Krok 6. Zaznacz opcje:
– Synchronizuj ceny i restrykcje z channel managerami
– Synchronizuj dostępność z channel managerami

Teraz kliknij OK.

Krok 7. Kliknij przycisk Synchr.. Zaczekaj na zakończenie synchronizacji.
Odczekaj kilka minut i zaloguj się do portalu. Sprawdź, czy synchronizacja działa poprawnie.

WARIANT 2: Cenami zarządzamy w channel managerze (np. YieldPlanet, Profitroom)

Krok 1. Przejdź do modułu Plany cenowe i wybierz na liście plan cenowy, który chcesz zsynchronizować z nowoutworzonym planem cenowym u partnera. Plan cenowy powinien zaświecić się na niebiesko.

Krok 2. Kliknij przycisk Synchronizuj ustawienia.

Krok 3. Kliknij przycisk Dodaj.

Krok 4. Zobaczysz listę planów cenowych u partnera. Wybierz z listy nowoutworzony plan cenowy i kliknij OK.

Krok 5. Zaznacz opcję Synchronizuj dostępność z channel managerami i kliknij OK.

Krok 6. Kliknij przycisk Synchr.. Zaczekaj na zakończenie synchronizacji.
Odczekaj kilka minut i zaloguj się do portalu. Sprawdź, czy synchronizacja działa poprawnie.

Zobacz instrukcję video

Zamów program

Skomponuj swój KWHotel

W naszym sklepie dobierasz tylko te rozwiązania, których naprawdę potrzebujesz. Kolejne rozszerzenia możesz dodać kiedy tylko chcesz!

Przejdź do sklepu