LEKCJA 10 – Jak tworzyć cenniki za wynajem godzinowy

Ostatnia aktualizacja: 18.07.2022 14:29
Dotyczy rozwiązania: Program dla hoteli KWHotel
Kliknij tutaj, aby zgłosić sugestie lub uwagi do tego artykułu
Instrukcja video: LINK

SPIS TREŚCI (kliknij na nazwie, aby szybko przejść do tego fragmentu artykułu)

◾ Przykład – tworzenie usług godzinowych oraz całodniowych na wynajem roweru
◾ Przykładowa konfiguracja planu cenowego dla wynajmu całodniowego
◾ Przykładowa konfiguracja planu cenowego dla wynajmu na godzinę
◾ Dodawanie usługi jednorazowej w oknie rezerwacji
◾ (VIDEO) Zobacz instrukcję video

Tworzenie cenników za usługi godzinowe (np. wynajem roweru, kajaku) odbywa się w menu Narzędzia > Konfiguracja > Usługi. Aby dodać nową usługę, kliknij Dodaj.

Przykład – tworzenie usług godzinowych oraz całodniowych na wynajem roweru

Na początek wprowadź nazwę usługi – Wynajem roweru.

Następnie kliknij opcję Zarządzanie magazynami. Stwórz magazyn Rowery – tym razem wprowadź rzeczywistą ilość rowerów dostępnych jednocześnie na wynajem.

Teraz ustaw rodzaj usługi Usługa jednorazowa. Usługi jednorazowe to takie, które możesz wynajmować na godziny lub dni, ale w określonym okresie czasu. Będą one nanoszone na kalendarz usług (zamiast do modułu Posiłków, jak usługi stałe).

Jeżeli wynajem usługi ma charakter sezonowy (np. kulig), możesz zaznaczyć opcję Jedynie w przedziale i wskazać, w jakim okresie czasu usługa jest dostępna pod wynajem. Teraz wprowadź ilość rowerów, która będzie odejmowana z magazynu podczas rezerwacji usługi (1) oraz uzupełnij stawkę VAT (23%).

Na koniec kliknij Dodaj plan cenowy.

Przykładowa konfiguracja planu cenowego dla wynajmu całodniowego

Przykładowa konfiguracja planu cenowego dla wynajmu na godzinę

Jeżeli chcesz, aby wynajem był możliwy jedynie w pewnych odstępach czasu (np. co godzinę), wykorzystaj parametr Dostępny co [min]. Na przykład ustawienie wartości 30 min pozwoli na rezerwację usługi o 7:00, 7:30, 8:00, itd.

Dodawanie usługi jednorazowej w oknie rezerwacji

Aby dodać usługę w oknie rezerwacji, przejdź do zakładki Usługi.
Teraz albo kliknij ikonę Kalendarza w prawym dolnym rogu albo przycisk Dodaj. Kliknięcie ikony przeniesie Cię do modułu usług, gdzie możesz zaznaczyć na kalendarzu interesujący Cię termin i kliknąć Nowa usługa lub nacisnąć Enter.

Spowoduje to otwarcie okna konfiguracji usługi – to samo okno zobaczysz, jeżeli w oknie rezerwacji od razu naciśniesz przycisk Dodaj.

Po otwarciu okna konfiguracji usługi, możesz wprowadzić następujące parametry:

Typ usługi – tutaj wskaż usługę, którą chcesz wynająć (np. Wynajem roweru).

Poniżej zweryfikuj czas trwania usługidane klienta oraz ewentualne uwagi do usługi.

Następnie, w prawym górnym rogu, wybierz plan cenowy, którym będzie rozliczana usługa. W tym wypadku będzie to plan 1 godzina.

Na koniec zweryfikuj poprawność ceny oraz status usługi i zapisz zmiany. Usługa zostanie naniesiona na grafik oraz przypisana do rezerwacji.

Okno tworzenia usługi

Zobacz instrukcję video

Zamów program

Skomponuj swój KWHotel

W naszym sklepie dobierasz tylko te rozwiązania, których naprawdę potrzebujesz. Kolejne rozszerzenia możesz dodać kiedy tylko chcesz!

Przejdź do sklepu