LEKCJA 14 – Różnice między portalami (mapowanie i plany cenowe)

Ostatnia aktualizacja: 20.07.2022 12:10
Dotyczy rozwiązania: Synchronizacja z OTA
Kliknij tutaj, aby zgłosić sugestie lub uwagi do tego artykułu
Instrukcja video:
LINK

🔴 WAŻNE

Rekomendujemy rozpoczęcie nauki od obejrzenia powyższego materiału. Znacząco ułatwi Ci to odczytanie zawartości tabeli i podjęcie odpowiednich decyzji dotyczących synchronizacji.

Różnice synchronizacyjne między wybranymi partnerami KWHotel
Dostępności Ceny Min. / maks. pobyt CTA / CTD Min. / maks. wyprzedzenie
Booking.com Tak Tak Tak Tak Tak
– jedna dostępność współdzielona przez wszystkie plany cenowe
(poszczególne plany wciąż można zamykać restrykcjami).
– włączenie synchronizacji sprawia, że cenami możemy zarządzać jedynie w KWHotel.

– ceny za osobę można przesyłać albo z poziomu KWHotel (wymagana odpowiednia konfiguracja
w KWHotel) lub sterować nimi bezpośrednio w extranecie Booking.com. Obie opcje wymagają
odpowiednich ustawień po stronie portalu.
Expedia Tak Tak Tak (WYMAGANE) Tak Nie
– jedna dostępność współdzielona przez wszystkie plany cenowe
(poszczególne plany wciąż można zamykać restrykcjami).
– włączenie synchronizacji sprawia, że cenami możemy zarządzać jedynie w KWHotel.

Uwaga dla konfiguracji Occupany Based (wysyłanie cen za osobę):
w grupach pokoi KWHotel liczba łóżek musi być ustawiona tak, aby odpowiadała
maksymalnej liczbie osób objętej sprzedażą w panelu na Expedii.
W przeciwnym razie portal zwróci błąd.
Expedia wymaga wypełnienia min. / maks. pobytu w przedziale 1-31.
Jeżeli więc nie interesują Cię restrykcje, ustaw minimalny pobyt na 1 dzień
oraz maksymalny na 31.
Noclegi.pl Tak Tak Częściowo Tak Nie
– jedna dostępność współdzielona przez wszystkie plany cenowe
(poszczególne plany wciąż można zamykać restrykcjami).
– włączenie synchronizacji sprawia, że cenami możemy zarządzać jedynie w KWHotel.

– w konfiguracji planu cenowego w KWHotel należy ustawić prawidłową liczbę osób
uwzględnionych w cenie bazowej (zgodnie z ustawieniami po stronie Noclegi.pl).
brak restrykcji per pokój. Przesłana restrykcja zostanie uwzględniona
we wszystkich typach pokoi w planie cenowym.
YieldPlanet Tak Tak Tak Tak Tak
możliwość wysyłki osobnej dostępności dla każdego planu cenowego
z osobna.

możliwość włączenia scentralizowanej dostępności, dzięki czemu
wystarczy przesłać dostępność na jeden plan cenowy, a pozostałe
pobiorą z niego dostępność. Wówczas używamy restrykcji do zamykania
innych planów cenowych (zalecana opcja).
możliwość wysyłki cen do planów cenowych YieldPlanet z programu KWHotel.

możliwość pobierania cen z planów cenowych w YieldPlanet i wyświetlanie ich w oknie
rezerwacji KWHotel.

możliwość zarządzania cenami bezpośrednio w YieldPlanet; wówczas z KWHotel
przesyłamy jedynie dostępności.
Profitroom Tak Tak Tak Tak Tak
dostępność należy wysyłać jedynie na plan cenowy „Główna dostępność”.
ProfitRoom wykorzystuje ten plan cenowy do rozsyłania odpowiedniej
dostępności do pozostałych planów cenowych.
możliwość wysyłki cen do planów cenowych Profitroom (cennik bazowy) z programu KWHotel.

możliwość pobierania cen z planów cenowych w Profitroom (nie dotyczy ofert)
i wyświetlanie ich w oknie rezerwacji KWHotel.

możliwość zarządzania cenami bezpośrednio w Profitroom; wówczas z KWHotel
przesyłamy jedynie dostępności.

YieldPlanet – jak włączyć scentralizowaną dostępność

W programie KWHotel przejdź do menu Narzędzia > Konfiguracja > KWHotel API > edytuj wtyczkę odpowiedzialną za synchronizację z YieldPlanet > Ustawienia > przestaw na TRUE opcję SetAllotmentForAllRatePlans

Co to oznacza?
Wyobraź sobie, że masz w YieldPlanet 30 planów cenowych. Nie chcesz do różnych planów wysyłać różnych dostępności. Wystarczy więc wybrać 1 plan cenowy, który jest ważny przez cały rok i to z nim synchronizować dostępności.

Jak włączyć pobieranie cen z YieldPlanet lub Profitroom

W programie KWHotel przejdź do zakładki Plany Cenowe i kliknij opcję Ustawienia pobierania cen. Wybierz z listy plany cenowe, z których chcesz pobierać ceny, włącz je i zapisz zmiany.
Od teraz, gdy włączysz okno rezerwacji, KWHotel automatycznie pobierze cenę z channel managera.

🔴 WAŻNE

W przypadku synchronizacji z Profitroom, KWHotel pobierze ceny z planów cenowych ,ale nie pobierze cen z ofert.

Zamów program

Skomponuj swój KWHotel

W naszym sklepie dobierasz tylko te rozwiązania, których naprawdę potrzebujesz. Kolejne rozszerzenia możesz dodać kiedy tylko chcesz!

Przejdź do sklepu