LEKCJA 6 – Omówienie zakładki Pozostałe ustawienia

Ostatnia aktualizacja: 18.07.2022 12:52
Dotyczy rozwiązania: Program dla hoteli KWHotel
Kliknij tutaj, aby zgłosić sugestie lub uwagi do tego artykułu

Instrukcja video: LINK

Zakładka Pozostałe ustawienia zlokalizowana jest w głównym oknie edycji planu cenowego. Znajdziesz w niej następujące opcje:

Kolor – pozwala ustawić kolorową obwódkę dla każdej rezerwacji objętej danym planem cenowym.

VAT – pozwala zaktualizować stawkę VAT noclegu, który będzie rozliczany danym planem cenowym.

Symbol – to pole nie ma aktualnie żadnego zastosowania.

Posiłki – tutaj możesz zmienić posiłek, który będzie automatycznie przypisywany do rezerwacji objętej danym planem cenowym.

Anulacja dni – parametr wykorzystywany w systemie KWHotel Booking Engine. Decyduje o tym, na ile dni przed rozpoczęciem pobytu gość można anulować rezerwację.

Segment – pozwala wybrać domyślny segment, pod który będą zapisywane rezerwacje rozliczane danym planem cenowym.

Domyślne restrykcje – ustawienie tego parametru sprawi, że kiedy będziemy wprowadzać nowe okresy cenowe, KWHotel będzie automatyczne ustawiał restrykcje wpisane w tym miejscu.

Status grupy pokoi – przełączenie statusu na Zamknięty spowoduje zamknięcie całej grupy pokoi.

Nie synchronizuj cen za osobę – aktywowanie tego parametru spowoduje wyłączenie przesyłania cen za osobę do portali rezerwacyjnych.

Kolejność wyświetlania – pozwala poprawić pozycję danego planu cenowego na liście wszystkich planów cenowych.

Tłumaczenia – pozwala wprowadzić tłumaczenie nazwy planu cenowego dla różnych języków. Wykorzystywane w KWHotel Booking Engine.

Zobacz instrukcję video

Zamów program

Skomponuj swój KWHotel

W naszym sklepie dobierasz tylko te rozwiązania, których naprawdę potrzebujesz. Kolejne rozszerzenia możesz dodać kiedy tylko chcesz!

Przejdź do sklepu